Test i fuld skala som grundlag for valg af en ny dekantercentrifuge

ALDEC G3-dekanter bidrager til en besparelse på mere end 100.000 EUR/år på bortskaffelse af slam på anlægget i Horsens til behandling af kommunalt spildevand

DATO 2023-11-28

Horsens municipal wastewater treatment plant

Det danske anlæg til behandling af kommunalt spildevand Horsens Vand A/S har investeret i en ny Alfa Laval ALDEC G3-dekanter til sit centrale rensningsanlæg, der øger tørstofindholdet i slam til bortskaffelse med 4-6 %. Det giver en årlig besparelse på 100.000-130.000 EUR på omkostningerne til bortskaffelse af slam.

Hos Horsens Vand A/S, hvor der renses 10 millioner m3 spildevand hvert år, er omkostningerne til bortskaffelse af slam en meget væsentlig post i budgettet. Det skyldes både beslutningen om at undgå spredning af slam på områder af særlig interesse for drikkevand og det faktum, at området også har en masse landbrugsjord, der ikke er egnet til modtagelse af slam. Faktisk er prisen for bortskaffelse af faststoffer så høj, at en stigning i tørstofindholdet i det afvandede slam på bare 1 % betyder en besparelse for Horsens Vand på ca. 200.000 DKK på årsbasis.

"Baseret på vores bortskaffelsesomkostninger har det altid været en selvfølge for os at fokusere på at nå så høj en procentdel af tørstofindhold som muligt i det slam, vi skal bortskaffe," siger operationschef Erling Nielsen, Horsens Vand. "Og fordi vores gamle dekanter skulle udskiftes, besluttede vi at gøre optimal slamafvanding til en hovedprioritet ved valget af en ny dekanter."

Projektleder Jørgen Ebbesen fik til opgave at finde den mest egnede dekanter til jobbet. Han reflekterer over denne udfordring og siger: ”Vi ved, at der er enorme forskelle på slammet fra et rensningsanlæg til et andet. Så selvom forskellige producenter af dekantere alle kan præsentere rigtig gode referencer fra andre installationer, er det ingen garanti for, at de samme resultater kan opnås på vores anlæg. Derfor besluttede vi at kontakte tre forskellige leverandører for at arrangere en test i fuld skala med deres dekantere for at opnå det bedst mulige grundlag for det endelige valg."

Den nyeste dekanter er den bedste investering

En af leverandørerne var Stjernholm A/S, en dansk entreprenør med speciale i vand- og affaldsbehandling, der samarbejder med Alfa Laval om at markedsføre deres dekantere på det danske marked. Administrerende direktør Kaj Stjernholm fra Stjernholm A/S var naturligvis meget glad for at modtage opkaldet fra Horsens Vand.

"En række nye funktioner betyder, at den nye Alfa Laval ALDEC G3-dekanter har højere anskaffelsesomkostninger end sin forgænger, men efter vores mening er den også betydeligt mere effektiv. Så vi var ikke sene til at demonstrere, at den nye dekanter giver meget mere værdi for pengene,” forklarer han. "Vi har haft et fantastisk samarbejde med Horsens Vand gennem hele projektet, og vi er naturligvis glade for, at vores løfte om effektiviteten af ALDEC G3-dekanteren har vist sig at holde stik i virkeligheden, og at vi derfor blev valgt som deres leverandør."

En testopsætning i fuld skala er arbejdskrævende, men er også langt det mest effektive grundlag for en beslutning. Den nye generation af Alfa Laval-dekantere, ALDEC G3, bruger mindre energi end sin forgænger, hvilket resulterer i større besparelser på længere sigt.

Feedback fra kunderne

"Baseret på en tomånederstest i fuld skala og den efterfølgende kontinuerlige drift på vores anlæg ved vi, at vi kan opnå et tørstofindhold på mindst 28-29 % i vores afvandede slam med et polymerforbrug på 13-15 kg/t/tørstof. Dette kan sammenlignes med et tørstofindhold på ca. 24 % ved hjælp af den dekanter, vi havde før. Ud over de energibesparelser, vi opnår ved hjælp af den nye Alfa Laval ALDEC G3-dekanter, oplever vi – og i sidste ende vores kunder – også årlige besparelser på mellem 800.000 og 1 million kr. med de aktuelle priser for bortskaffelse af slam,"

siger operationschef Erling Nielsen fra Horsens Vand. 

 Horsens municipal wastewater treatment plant Erling Nielsen Jørgen Ebbesen

Projektleder Jørgen Ebbesen og driftsleder Erling Nielsen inspicerer ALDEC-dekantersystemets produktion, afvandet slam med et tørstofindhold på mindst 28-29 %. 

Produkt

Den banebrydende ALDEC G3-dekanter er resultatet af en nytænkning af de grundlæggende parametre for dekantercentrifugedesign og ydeevne. 

Alfa Laval ALDEC G3 decanter for sludge treatment

Lær mere om Alfa Laval ALDEC G3-dekanter til behandling af slam

Reducer dit miljømæssige fodaftryk med Alfa Lavals komplette spektrum

Alfa Laval bidrager til en reduktion af det miljømæssige fodaftryk fra vand- og affaldsstrømme ved at maksimere genanvendelse af vand, ved at omdanne affald til værdi og ved at minimere energiforbruget og affaldsmængden. Vi tilbyder et komplet spektrum af udstyr til spildevandsrensning, filtrering og behandling af slam, der bidrager til at producere rent spildevand til udledning eller genanvendelse af vand, genvinde varme og reducere mængden af slam til bortskaffelse. 

Behandling af biologisk spildevand

Behandling af slam