2019-05-13 Product News

Alfa Laval og kunderne – fælles om en bedre skibsydeevne på Nor-Shipping

Alfa Laval står stærkt frem på årets Nor-Shipping, Nordeuropas førende internationale messe inden for søfarten. Der vil blive fremvist forskellige former for udstyr, viden og service, men Alfa Lavals stand vil have et enkelt fokus: Samarbejdet med kunderne med henblik på at sikre skibets høje ydeevne gennem hele dets levetid.

Alfa Laval er trådt ind i sit andet århundrede af tjenester til søfartsindustrien, og tilbyder skibsejere, -førere og -værfter en unik vifte af løsninger inden for udstyr og indsigt. Ud fra innovation, der bygger på dybdegående forståelse, hjælper virksomheden kunderne med at opnå pålidelighed, overholdelse og effektivitet for hele skibet og dets levetid. Det er dette samarbejde med kunderne, der vil være i fokus på Nor-Shipping 2019, som finder sted den 4.-7. juni i Oslo i hal E, stand 02-25.

Løsninger i søgelyset

Med udgangspunkt i de 17 marineproduktgrupper som Alfa Laval har, vil der vises en masse løsninger for skibets ydeevne på standen på Nor-Shipping. På messen kan de besøgende få mere at vide om de seneste udviklinger inden for flagskibsmiljøsystemer som Alfa Laval PureBallast 3 og Alfa Laval PureSOx, herunder tilslutningsmuligheder for og nyheder vedrørende skrubberkonfigurationer i lukkede sløjfer. Der vil også være mulighed for at udforske en række nyskabelser, herunder et opdateret Alfa Laval Fuel Conditioning Module (FCM), næste generations plader til pakningsforsynede pladevarmevekslere for marineopgaver, Alfa Laval Aalborgs nye kedelløsning for multi-fuel og den kompakte Alfa Laval Aalborg Micro-udstødningsgaskedel.

Der vil være eksperter til stede, hvis kunderne ønsker at indgår i mere dybtgående diskussioner f.eks. vedrørende brændstofmæssige udfordringer for udstyr, efter den globale svovludledningsbegrænsning træder i kraft i 2020. På standen kan de besøgende få mere at vide om, hvordan Alfa Lavals udstyr, viden og services kan hjælpe dem med at nå deres mål:

Selvtillid til at imødekomme lovkrav

I takt med at miljøforordningerne bliver stadigt mere krævende og håndhævelsen heraf mere streng, hjælper Alfa Lavals løsninger kunderne med at overholde disse krav – og bevare driftsfleksibiliteten. Alfa Lavals enkle og fremtidssikre løsninger giver ro i sindet, uanset om det gælder behandling af ballastvand med minimal USCG-holdetid eller levering af hybridklare skrubbersystemer til enkle opgraderinger i lukkede sløjfer.

Pålidelige løsninger i en omskiftelig industri

Set i lyset af nye brændstoffer og nye processer om bord i forbindelse med den globale svovludledningsbegrænsning i 2020 har driftssikkerhed aldrig været vigtigere. Alfa Laval har det innovative udstyr og den viden, der skal til, for at hjælpe kunderne i mål med driftssikkerheden lige fra separatorer, filtre og adaptiv tænkning i motorbrændselslinjen til brændere for multi-fuel og anbefalinger vedrørende optimerede brændstofforsyninger til kedler. Og det hele understøttes af et dedikeret globalt netværk med døgnservice.

Smartere måder at spare udgifter og øge indtjeningen

Når kravene er højere end margenerne, tæller hver en mulighed for effektivitetsforøgelse. Alfa Laval arbejder inden for bl.a. brændstofbehandling, dampproduktion, genvinding af overskudsvarme og ferskvandsgenerering, hvilket øger effektiviteten gennem innovationer inde for kompakt udstyr, synergier i proceslinjen, tilslutningsmuligheder, træning m.m. Ud over at reducere investeringer og driftsomkostninger kan løsningerne hjælpe kunderne med at opnå en hurtigere, enklere og mere rentabel drift.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om arrangementer i standen og andre nyheder vil løbende blive offentliggjort på Alfa Lavals Nor-Shipping-kampagneside. Læs mere på www.alfalaval.com/nor-shipping-2019

Læs mere om Alfa Laval PureBallast 3, Alfa Laval PureSOx og Alfa Lavals tilgang til marineanvendelsesområder på www.alfalaval.com/marine

 

Redaktionens bemærkninger

Om Alfa Laval PureBallast

PureBallast var den første kommercielt tilgængelige løsning til behandling af ballastvand, og er en kemikaliefri teknologi, der sælges og serviceres af Alfa Laval. En vigtig komponent i PureBallast er den forbedrede UV-reaktor, som blev udviklet i fællesskab af Alfa Laval og Wallenius Water ud fra Wallenius Water Technology. Alle PureBallast-systemer fås med både IMO og U.S. Coast Guard typegodkendelser.

Om Alfa Laval

Alfa Laval er en førende global leverandør af specialiserede produkter og ingeniørløsninger baseret på nøgleteknologier inden for varmeoverførsel, separering og væskehåndtering.

Virksomhedens udstyr, systemer og tjenester er udviklet til at hjælpe kunder med at optimere deres processers ydeevne. Løsningerne hjælper dem med at opvarme, nedkøle, separere og transportere produkter i industrier, der producerer fødevarer, kemikalier, petrokemikalier, lægemidler, stivelse, sukker og ætanol.

Alfa Lavals produkter anvendes også i kraftværker, om bord på skibe, i olie- og gasudforskning, i maskinindustrien, i minedriftsindustrien og i spildevandsbehandling samt til aircondition og køleanlæg.

Alfa Lavals verdensomspændende organisation arbejder tæt sammen med kunder i næsten 100 lande for at hjælpe dem med at bevare en førende position globalt. Alfa Laval er noteret på NASDAQ OMX og offentliggjorde i 2018 en årlige omsætning på ca. SEK 40,7 milliarder (ca. 4 milliarder euro). Virksomheden har ca. 17.200 ansatte.

www.alfalaval.dk

 

 

Relateret indhold: