2016-03-02 Product News

Nyt testcenter i Aalborg giver Alfa Laval forspring på globalt marked for grøn skibsgas

Alfa Lavals Test & Training Centre i Aalborg vil nu blive femdoblet i størrelse for at kunne udvikle produkter til LNG og andre grønne brændstoffer. Centeret skal udvikle produkter, der kan installeres på de mange tusinde skibe, der ventes at sejle på LNG i de kommende år.

Alfa Laval i Aalborg påbegynder nu opbygningen af verdens største testcenter for miljø- og forbrændingsteknologi til skibe uanset brændstoftype. Det sker ved at udvide det nuværende testcenter for oliebaserede brændstoffer på 250 kvadratmeter med yderligere 1.100 kvadratmeter. Det udvidede testcenter bliver det eneste af sin slags i verden, som i fuldt omfang kan teste alle maritime miljøteknologier til alle typer brændstoffer. 

- Vi ser, at LNG og andre brændstofalternativer vil komme til at spille en nøglerolle, når rederierne skal kunne imødekomme de stadigt stigende miljø- og energikrav, som implementeres rundt omkring i verden. Gennem denne ambitiøse udvidelse af vores Test & Training Centre i Aalborg vil vi hjælpe rederierne med cutting-edge teknologi, så de både kan spare miljøet for udledninger og vinde på omkostningerne, siger Peter Leifland, direktør for Alfa Lavals Marine & Diesel Division. 

Alt testes på land

Det unikke ved Alfa Lavals center er, at alt udstyr og alle processer kan testes på land i en opsætning som en-til-en svarer til et fuldt udstyret maskinrum på et skib i kommerciel drift. Dermed spares kostbar tid og kræfter, og de indhøstede erfaringer kan med det samme omsættes til at optimere løsningerne. 

- Mange nøgleprocesser bliver markant mere komplicerede, når der er LNG eller andre alternative brændstoffer involveret. Alle de udfordringer kan vi nu møde og profitere af i et real-time-miljø, siger Lars Skytte Jørgensen VP Product Centre Boilers hos Alfa Laval. 

Markant ordrepotentiale

Set over de næste 15 år forventes det, at antallet af skibe, der sejler på LNG, vil vokse fra de nuværende ca 500 til ca 7.000. For Alfa Laval svarer det til et ekstra ordrepotentiale pr. skib – ud over de installationer Alfa Laval allerede leverer – til en værdi af 1,5-2,5 millioner Euro (ca. 11-19 millioner kroner). 

- Gasrevolutionen er her allerede, og vi vil tilbyde de bedste produkter på samme måde, som vi gør det i dag med miljøudstyr idenfor traditionelle, oliebaserede brændstoffer, siger Bodil Nielsen, Product & Technology Manager, Alfa Laval Test & Training Centre. 

Stor reduktion af NOx og SOx

Det er især IMO’s stadigt større krav til renheden af skibenes udstødningsgasser, der driver udviklingen, og yderligere stramninger for henholdsvis kvælstofoxider (NOx) og svovloxider (SOx) er på vej. Her er særligt flydende naturgas (LNG) attraktivt, fordi det reducerer udledningen af NOx med 85-90 pct. og af SOx med op til 100 pct. (1) 

Tilsvarende betyder brug af LNG en reduktion på ca. 20 pct. af drivhusgasser i forhold til traditionelle oliebaserede brændstoffer (Heavy Fuel Oil). LNG indebærer imidlertid andre miljømæssige udfordringer – især udslip af metangas – som det kræver avanceret udstyr at håndtere.

Energien udnyttes bedre

- Det er afgørende, at gasserne afbrændes for at minimere indflydelsen på miljøet. Vores opgave er at tilbyde rederierne, at det sker sikkert samtidig med, at de kan udnytte energien til at skabe varme og fremdrift til skibet. Det er netop denne afgørende kombination, vi skal arbejde med på det udvidede Test & Training Centre, siger Bodil Nielsen.

Udvidelsen i Aalborg modtager støtte fra Den Danske Maritime Fond, og vil også komme andre firmaer, der leverer til marineindustrien til gode. Alfa Laval tilbyder både dem, og virksomhedens egne kunder, at de kan afprøve deres produkter i det avancerede testmiljø. Tilsvarende samarbejder  Alfa Laval med uddannelsesinstitutionerne, som kan bruge testcentret til studier og undersøgelser. Det nye testcenter forventes at være klar til at køre de første udviklingsopgaver i slutningen året.

Test and training centre expansion 640x360 large

Kontakt

Anne Kirstine Senderovitz

Vice President, Communications, Alfa Laval Copenhagen A/S

Denmark

+45 51 23 45 56
annekirstine.senderovitz@alfalaval.com

Relateret indhold: