Behandling af industrielt spildevand

Industrielt spildevand varierer betragteligt, afhængigt af industritype og lokale vaner. I mange tilfælde afviser det kommunale spildevandsanlæg at modtage det, så der kræves forbehandling eller komplet behandling på stedet. Alfa Laval tilbyder flere kompakte, nemme teknologier til spildevandsbehandling, som producerer rent spildevand enten til udledning eller yderligere behandling til genbrug af vand.

industry 640x360

Behandling af industrielt spildevand på stedet – også en uudnyttet vandressource

Alfa Lavals teknologier til biologisk behandling af industrielt spildevand er ideelle til at fjerne næringsstoffer, organiske stoffer, fedtstoffer, olie og fedt (FOG) samt andre uønskede stoffer og mikropartikler. De er kendetegnet ved høj effektivitet, fleksibilitet og et lille fodaftryk – med alle trin i den samme tank.

Hvor indløbsflow og organiske belastninger varierer, og kravene til spildevand er strenge, er Alfa Lavals AS-H Sequencing Batch Reactor (SBR) med vores patenterede flydende dekanter et godt valg til sekundær biologisk behandling. Kombiner det med Alfa Laval AS-H Iso-Disc®-stofmediefilteret til tertiær behandling for at få spildevand i vandgenbrugskvalitet (5-10 µm) og <5 mg/l opslæmmede stoffer og <10 mg/l BOD med en hastighed på 10-15 m3/t/m2.

Alternativt kan du installere alt i et-systemet Alfa Lavals membranbioreaktor (MBR), der kombinerer sekundær og tertiær spildevandsbehandling og leverer en overlegen spildevandskvalitet (effektiv filtrering af slam til 0,02 µm), der er egnet til genbrug. Det fjerner opslæmmede stoffer ned til <1 mg/l, BOD ned til <5 mg/l og håndterer et filtreringsareal på 5-40 liter/t/m2. Det pumpefrie og energieffektive design via tyngdekraft med kompakte membranfiltreringsmoduler (MFM) er baseret på vores patenterede Hollow Sheet-teknologi. Sammenlignet med andre MBR-løsninger giver produktet større sikkerhed, nem betjening plus lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

For visse typer industrielt spildevand, f.eks. petrokemiske produkter, kemikalier og farmaceutiske produkter, er fordampning af anaerobt spildevand og krystalisering af saltholdigt spildevand ved hjælp af Alfa Lavals AlfaVap- og WideGap-systemer en god løsning. 

Spildevand – en uudnyttet vandressource

Det går op for flere og flere, at spildevand også kan være en værdifuld vandressource. Der er mange gode grunde til at overveje at genbruge biologisk behandlet kommunalt og industrielt spildevand: Forøg vandressourcer, reducer indtag af nyt vand, og begræns belastninger af spildevandsstrømmen til kloakker.

Udvundet vand kan bruges til talrige formål, f.eks. industrielt procesvand, køletårne og vaskevand; kunstvanding af afgrøder, vingårde og golfbaner; søer til rekreative formål, vådområder, levesteder for vilde dyr og planter samt udvidelse af vandløb og genopfyldning af grundvand.

Vand, der er behandlet med Alfa Laval MBR- og Alfa Laval AS-H Iso-Disc-filtreringssystemerne kan endog bruges som drikkevand, hvis der tilføjes et sidste poleringstrin, f.eks. UV-stråling, ultrafiltreringnanofiltreringomvendt osmose, aktivt kul, ozon eller klor. 

Spildevand – en uudnyttet vandressource

Flere og flere indser, at spildevand også kan være en værdifuld vandressource. Der er mange gode grunde til at overveje at genbruge biologisk behandlet kommunalt og industrielt spildevand: øgede vandressourcer, reduceret indtag af nyt vand og begrænsning af belastningen ved spildevandstilstrømning i kloakker.

Genvundet vand har talrige anvendelser, f.eks. industrielt procesvand, køletårne og vaskevand; overfladevanding af afgrøder, vinmarker og golfbaner; rekreative søer, vådområder, udvidelse af vilde dyrs levesteder og vandløb og genopfyldning af grundvand.

Vand behandlet med Alfa Laval-filtreringssystemerne MBR og AS-H Iso-Disc kan tilmed bruges som drikkevand, hvis et sidste poleringstrin tilføjes, f.eks. UV-bestråling, ultrafiltrering, nanofiltrering, omvendt osmose, aktivt kul, ozon eller klor.