Geotermisk opvarmning

Overførsel af varme Afhængigt af indendørsmiljøet og andre faktorer kan varme overføres ved hjælp af radiatorer, gulvvarme eller luftvarmere. Brug af varmt vand til rumopvarmning, for eksempel i radiatorer, er meget almindelig. Et alternativ til radiatorer er gulvvarme, hvor der placeres varmekredsløb under gulvet. En luftvarmer, der blæser varm luft ind i et lokale, er mere almindeligt anvendt i offentlige bygninger. Komplette løsninger til rumopvarmning Alfa Laval tilbyder komplette løsning

geothermal heating 640x360

Altid tilgængeligt

Geotermisk varme, der udnytter energi fra jordens indre, er en miljøvenlig løsning, der reducerer forbruget af fossile brændstoffer. Og da det ikke er afhængigt af vejrforholdene, er det altid tilgængeligt. Geotermisk varme benyttes som regel som et supplement til andre varmekilder. Et af de vigtigste anvendelsesformål er varmt vand til opvarmning af bygninger og brugsvand. Hvis den geotermiske vandtemperatur er høj nok, kan det varme vand tilføres direkte i en varmeveksler og derefter bruges i fjernvarmesystemer.

Viden om anvendelsesformålet og overlegen teknologi

Alfa Laval udnytter sin omfattende viden om geotermiske anvendelser til at levere det bedste design til geotermiske energianvendelser. Vi leverer overlegen terminologi, lige fra den geotermiske brønd til fjernvarmeundercentralen. Vores AHRI-certificerede varmevekslere med plader af rustfrit stål eller titanium og ALF-forfiltre er det optimale valg til håndtering af et ætsende medie som geotermisk vand. 

Alfa Lavals 360° Serviceportefølje

For at holde dit udstyr i perfekt driftsstand tilbyder Alfa Laval en omfattende portefølje af serviceydelser.

Kontakt os for at få oplysninger om, hvordan vi kan forlænge dine produkters ydelse.

 

Vi former fremtiden inden for HVAC