Fjernvarme

Alfa Lavals pladevarmevekslere og systemer spiller en vigtig rolle hvad fjernvarmesystemerne angår. Denne pålidelige og miljøvenlige opvarmningsmetode giver fleksibiliteten ved at kunne udnytte forskellige opvarmningskilder, herunder energi fra vedvarende kilder eller genbrugskilder.

district-heating-banner 640

On-demand webinar | Reach the lowest operating cost with certified performance

Lær, hvordan AHRI tredjeparts ydeevne-certificering kan hjælpe dig med at nå de laveste driftsomkostninger og opnå energibesparelser med garanteret ydeevne. Webinaret afholdes på engelsk.

Nordic-AHRI-webinar Vignette 640x369 2022

Økonomiske og energibesparende løsninger

Fjernvarme leverer varme og varmt vand fra et centralt varmeanlæg via fjernvarmeunits til individuelle bygninger. Kompakte pladevarmevekslere og opvarmningssystemer fra Alfa Laval spiller en nøglerolle i et fjernvarmenet. I sammenligning med de rørvarmevekslere, der tidligere blev benyttet i fjernvarmesystemer, hjælper Alfa Lavals energibesparende pladevarmevekslere med at reducere driftsomkostningerne og miljøpåvirkningen. Alfa Lavals varmevekslere og systemer anvendes i fjernvarmesystemer i hele verden.

Praktiske og fleksible i brug

For forbrugerne betyder fjernvarme en problemfri måde at få energi på. Den centrale kedel i et fjernvarmesystem er mere praktisk og effektiv end små opvarmningssystemer i de enkelte huse. Mulighederne for at benytte vedvarende energi og genbrugsenergi fra kilder som f.eks. industriprocesser og forbrænding af affald gør fjernvarme til en fleksibel og energibesparende valgmulighed.

Vi former fremtiden inden for HVAC

Fjernvarme information

Har du allerede valgt fjernvarme eller overvejer at få fjernvarme? For at få svar på spørgsmål som:
Kan je
g få fjernvarme?
Hvem skal jeg henvende mig til?
Hvad koster det?
Hvilke tilskudsordn
inger findes der?
skal du klikke her
.

Alfa Lavals 360° Serviceportefølje

For at holde dit udstyr i perfekt driftsstand tilbyder Alfa Laval en omfattende portefølje af serviceydelser.

Kontakt os for at få oplysninger om, hvordan vi kan forlænge dine produkters ydelse.