Fjernvarme

Fjernvarme, også kaldet varmenet, er et system, der transporterer varme til bolig- og erhvervsbygninger gennem isolerede rør. Denne varme kan komme fra en række traditionelle og grønne kilder såsom kombineret varme og energi, energi til affald, geotermisk varme, solvarme og genvinding af overskudsvarme. Alfa Lavals energieffektive pladevarmevekslere kan understøtte alle fjernvarmeprocesser, hvilket reducerer kulstofemissioner og på samme tid behovet for primær energi.

district-heating-banner 640

Vælg den rigtige fjernvarmepartner

 • Med millioner af varmevekslere i drift i industrien verden over og servicecentre, der dækker alle markeder, har Alfa Laval en dokumenteret historik.
 • Vi forstår vigtigheden af at opskalere brugen af vedvarende energi, øge varmegenvindingen og have et stærkt fokus på at hjælpe kunder og partnere.
 • Vores produktsortiment dækker alt fra varmeudvikling i produktionsfaciliteter til opvarmning af vandet i dit brusebad.
 • Og med AHRI-ydeevnecertificering fra tredjeparter kan du være sikker på, at vores produkters termiske ydeevne er så god, som vi siger, den er.
 • Forskning og udvikling inden for fjernvarme, der er et af vores største markeder, står højt på vores dagsorden, og vi skaber med dig i tankerne.

Tendenser i fjernvarmeindustrien

I dag er varmesektoren påvirket af flere tendenser. Disse tendenser drives hovedsageligt af øgede forventninger og mål inden for dekarbonisering, energiforsyningssikkerhed og energi til overkommelige priser, kundeanvendelighed og energieffektiv ydeevne.

Nogle af de tendenser, der er fokus på i fjernvarmesektoren, er:

 • Lav nettemperatur. Nybyggede net til lave temperaturer eller eksisterende net, hvor driftstemperaturerne sænkes
 • Energikilder: ændring af fossile brændstoffer til vedvarende energi og genbrugsenergi
 • Centraliseret produktion suppleres af decentraliseret/lokal produktion
 • Nye fleksible løsninger med hensyn til forsyning og netværksstørrelse
 • Tendens i sektoren til at arbejde mere langsigtet med investeringer, digitalisering og aktivforvaltning
 • Udvidet involvering af og interaktion med slutbrugeren for at arbejde med energieffektivitet og genbrug af varme. Nogle kunder kan betragtes som "prosumenter" – både forbrugere og producenter – der ikke blot bruger, men også leverer energi til nettet.
Genvinding af industriel overskudsvarme med varmevekslere og anvendelse af den til fjernvarme er en af de mest effektive måder til forbedring af energieffektiviteten på globalt plan. Aurubis Group har taget netop denne tilgang til at forbedre bæredygtigheden i et af deres smelteværker.

Læs hele historien

.

Fjernvarme fra første til femte generation

Alfa Laval har en bred vifte af særlige varmevekslere udviklet til HVAC-markedet, og vi har arbejdet aktivt i fjernvarmesektoren i mere end 70 år.

Varmevekslere har spillet en afgørende rolle i fjernvarmesystemer fra starten af 1. generationens teknologi, og betydningen af deres funktionalitet er stigende for de nye generationer af fjernvarme, dvs. 4. og 5. generation af fjernvarme.

Sammen med konsulenter, systembyggere, energiselskaber og vores partnere driver vi transformationen af energilandskabet. Vi er stolte af at være forandringsaktører i denne energiomstilling. Tøv ikke med at kontakte dit lokale Alfa Laval-kontor for at høre mere om morgendagens løsninger.

district-heating_generations_v1.png

Fjernvarmegenerationer – fra første generations dampnet til femte generations lavtemperaturnet med distribuerede varmepumper. Temperaturerne falder, og systemernes effektivitet er stigende.

.

Alfa Laval-løsninger inden for fjernvarme

I fjernvarmeindustrien leverer Alfa Laval varmeoverførselsløsninger til energiproduktion og til understationer, der forbinder bygninger med distributionsnettet. Lav returtemperatur øger effektiviteten af det samlede fjernvarmesystem og bør altid være hovedmålet for enhver netoperatør.

district-heating_solutions__v1_production-and-the-substations.jpg

Produktion

1. Energiproduktionen ændrer sig

Alfa Laval-varmevekslere bruges til at udvinde varme fra kilden. Tendensen går mod mere vedvarende energi, genvinding af overskudsvarme fra nye energikilder såsom datacentre. Og nogle energiselskaber undersøger mulighederne for grøn hydrogen.

2. Varmepumper bruges af fjernvarmeoperatører, der omdanner overskudsvarme ved lave temperaturer til en prisoverkommelig og bæredygtig varmekilde.

Alfa Laval-varmevekslere bruges også i varmepumper i alle størrelser. Varmepumper kan bruges i forbindelse med f.eks. et spildevandsrensningsanlæg til at generere energi til et fjernvarmenet. En varmepumpe kan også placeres i en erhvervsbygning, der genbruger varmen fra f.eks. en restaurant eller et mindre datacenter lokalt. I mange installationer i varmeeffektive bygninger bruges varmepumpen til at producere både opvarmning og afkøling alt efter behov.

Distribution

Net

Nogle steder bruges varmevekslere som trykafbrydere i omfattende net med højderelaterede problemer og højdeforskelle. Dette kan være, når der forbindes bynet eller store distributionsnet, der kommer fra et produktionsanlæg, som nogle gange er placeret langt væk, og i en større højde end byen, der bruger fjernvarmen. Varmevekslerne vil fungere som trykafbrydere ved disse anvendelser.

Varmevekslere anvendes hovedsageligt som trykafbrydere i understationer. Enten i understationer mellem hovednettet og et sekundært net eller fra distributionsnettet til hver bygning.

Et sekundært varmenet muliggør lavtemperatursystemer, hvor det indgående vand til slutbrugerne kan have en lavere temperatur end det primære net. Med lavtemperatursystemer kan et helt område modtage varme fra en fælles varmeunderstation.

Efterspørgsel

Slutbruger

Varmevekslere er en af hovedkomponenterne i fjernvarmeunderstationer på slutbruger-/bygningsniveau.

Varmevekslere er nødvendige af to hovedårsager. For det første bruges de til at isolere og beskytte den enkelte bygnings varmesystem og brugere mod potentielt højere tryk og temperatur, der kan være i hoveddistributionsnettet. For det andet er det en måde til at begrænse mængden af skader, der kan forekomme, hvis der sker en lækage i en bygnings varmesystem, da trykafbryderen sørger for, at der er en begrænset mængde opvarmningsvand i den isolerede varmekreds.

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

Pakningsforsynet pladevarmevekslere

 • Fleksible løsninger, der kan tilpasses til opgaven, hvilket sikrer den bedste termiske effektivitet
 • Kompakte enheder er pladsbesparende og er nemme at betjene og vedligeholde
 • Løsninger til at reducere forurening, stress og korrosion for maksimal oppetidLær mere

Semi_welded_range_640x360.jpg

Halvsvejsede pladevarmevekslere

 • Yderst effektiv og pålidelig teknologi til applikationer, der kan forårsage tryk- eller temperaturtræthed
 • Garanti for lang levetid takket være det unikke Alfa Laval RefTight™ forseglingssystem
 • En pålidelig løsning til at forhindre krydskontaminering mellem medier

Lær mere

plate_heat_exchangers_brazed.jpg

Kobberloddede pladevarmevekslere

 • Let kobber-loddet konstruktion med kompakt design
 • Større termisk effektivitet end sammenlignelige rørvarmevekslere
 • Fleksible muligheder for at tilpasse en række applikationer med forskellige typer medier/væsker
 • Ideel til naturlige kølemidler med lav GWP

Lær mere

plate_heat_exchangers_fusion-bonded.jpg

Fusionsloddede AlfaNova-pladevarmevekslere

 • 100 % ægte rustfri stålkonstruktion
 • Stærk korrosionsbestandighed med aggressive medier
 • Forhindrer metalforurening i drikkevand og i andre hygiejniske applikationer
 • Høj termisk effektivitet og kompakt design


Lær mere

Konsulent? Systemintegrator?

Er du konsulent? Se her! Med årtiers erfaring inden for varmeudveksling tilbyder Alfa Laval ekspertviden til håndtering af nutidens udfordrende opgaver med opvarmning og afkøling. Find svar på komplekse spørgsmål om alt fra energieffektivitet til naturlige kølemidler sammen med nyttige værktøjer, der gør det lettere at finde den rette teknologi til dit formål.

heating cooling-hub-vignette-2021

AHRI-præstationscertificerede varmevekslere for en sikker termisk ydeevne

En certificering fra Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) er den eneste globale tredjepartsverifikation af termisk ydeevne, hvilket giver dig uafhængig sikkerhed for, at din pladevarmeveksler vil fungere i overensstemmelse med producentens offentliggjorte ratings. Alfa Laval tilbyder AHRI-certificerede pakningsforsynede pladevarmevekslere, kobberloddede pladevarmevekslere og fusionssvejsede pladevarmevekslere.

HVAC-sustainable-city-AHRI
.

Effektiviteten bevares i mange år

En dårligt fungerende varmeveksler kan påvirke sikkerheden, produktkvaliteten og energiomkostningerne. Fejl kan føre til dyr nedetid og store tab i produktionen. Gennem regelmæssig og proaktiv vedligeholdelse af din pakningsforsynede pladevarmeveksler bevares ydeevnen, så den kan køre problemfrit og efter planen.

Vi har ekspertisen til at hjælpe dig, uanset om du oplever et problem i dag, vil forebygge fremtidige problemer eller selv vil løse problemet med vores online fejlfinder.

Se vores samlede serviceløsninger

smart heat exchanger sensor 640

Digitalisering for energieffektivitet

Smarte byer og digital intelligens kan hjælpe byer med at gøre fremskridt i retning af at nå 70 procent af deres bæredygtige udviklingsmål. Digitale services kan allerede have en betydelig indvirkning på varme- og kølesystemer i byer, hvilket gør dem mere bæredygtige.

Aktivering af fjernovervågning og udførelse af dedikerede analyser muliggør mere præcis og effektiv drift, mere informeret beslutningstagning og målrettede indgreb. Udviklingen af mere sofistikerede og effektive varme- og kølesystemer er kun mulig gennem denne digitale transformation, som kan levere pålidelig og overkommelig varme- og køleservice til byområder og samtidig reducere udledning af drivhusgas.

Den smarte varmeveksler

HVAC og de bæredygtige byer

Vores byer, der forbruger mere end to tredjedele af verdens energi, spiller en afgørende rolle i håndtering af klimakrisen. En betydelig del af byernes energiforbrug går til opvarmning og afkøling, hvilket betyder, at energieffektivisering er altafgørende. Alfa Laval har næsten et århundredes erfaring med varmeoverførsel og genvinding og sigter mod at blive CO2-neutral i 2030. Lad os være din partner i transformationen til en bæredygtig fremtid.

ALF0739 sustainable-cities hero 640x3.
.

Kontakt os

Dine oplysninger gemmes og behandles i overensstemmelse med samt vores privatlivs- og databeskyttelsespolitik.

.