Marine & Diesel kurs på det norske udannelsescenter i Manila

Uddannelse til personale i maskinrum

Marine training:På det norske uddannelsescenter i Manila, Filippinerne, tilbyder vi praktisk og teoretisk uddannelse i Alfa Lavals udstyr og systemer til maskinrum.

Uddannelsen er skræddersyet til at imødekomme behovene for alt personale i maskinrummet, og mere end 500 personer deltager hvert år. Ud over standardkurser tilbydes specialuddannelse efter anmodning.

 

Standardkurser

Der er to standardkurser, systemer til hjælpemaskineri, modul 1 og 2, af en varighed på henholdsvis 4 og 5 dage. Kurserne er udviklet til at levere tidssvarende, realistisk uddannelse, som bibringer deltagerne viden og fortrolighed til sikkert og omkostningseffektivt at kunne betjene maskinrummets hjælpesystemer.

Undervisningsmetoder
Norweigan Training Centre in Manila, Philippines

Der er skarp fokus på praktisk uddannelse iblandet brugen af uddannelsesvideoer, foredrag og diskussioner.

 

 

Ansvarlig underviser

Rick Hartley er ansvarlig for vores Alfa Laval-kurser i Manila. Han er tidligere medarbejder hos Alfa Laval, uddannet marineingeniør og har stor erfaring inden for marine- og dieselindustrien samt vores udstyr. Rick Hartley arbejder nu som konsulent og afvikler Alfa Lavals kurser i Manila.

RJH Consultancy