Connectivity Service

Data to boost energy efficiency

Up to 2.5% of global CO2 emissions can be prevented by running heat exchangers at optimal performance. Every year, the number of heat exchangers Alfa Laval services to optimize energy efficiency, saves our customers' power capacity by 50 GW. ​

Imagine what we could do if all industries serviced their plate heat exchangers to optimize heat transfer efficiency. Furthermore, what if the optimization evolves smarter and more digitalized.

Watch the video to learn about how Alfa Laval addresses this.

smart-heat-exchanger-sensor-640.jpg

The Smart Heat Exchanger​

Alfa Laval Smart Heat Exchanger is an online connected service, proactive monitoring for Gasketed Plate Heat Exchangers of all brands.

By simply attaching sensors on the equipment, and our dedicated analytics, we enable our customers to oversee current and future status through an online panel.​

Download brochure

Enabling smart decisions

  • Conditioning Monitoring: provide insight on the thermal condition of the plates and mechanical condition of the gaskets.​
  • Predictive Maintenance: give indication of when should clean the plates and change the gaskets per our expertise. ​
  • Performance optimizer: guide on how operate, service and redesign to reach the best performance, and reduce operational costs and CO2 emission.​
  • Remote support: instant data allows our experts to stay close to you anytime, to avoid breakdowns and maximize your asset health.

Alfa Laval Smart Heat Exchanger easy connected

Get Started Now!

Do you want to avoid unplanned maintenance? Improve reliability to increase uptime? And maximize performance to reduce operational costs?

Effektiviteten bevares i mange år

En dårligt fungerende varmeveksler kan påvirke sikkerheden, produktkvaliteten og energiomkostningerne. Fejl kan føre til dyr nedetid og store tab i produktionen. Gennem regelmæssig og proaktiv vedligeholdelse af din pakningsforsynede pladevarmeveksler bevares ydeevnen, så den kan køre problemfrit og efter planen.

Vi har ekspertisen til at hjælpe dig, uanset om du oplever et problem i dag, vil forebygge fremtidige problemer eller selv vil løse problemet med vores online fejlfinder.

Se vores samlede serviceløsninger

Service til optimering af energieffektiviteten

Hvert år reducerer antallet af varmevekslere, som vi vedligeholder for at optimere energieffektiviteten, vores kunders kapacitetsbehov med 50 GW. Det svarer til den mængde energi, som 10.000 vindmøller kan producere i samme periode.

Ved CO2-udledning svarer 50 GW til en reduktion på 25 millioner ton i vores globale fodaftryk eller det kulstof, som London udleder hvert år.

Forestil dig, hvad vi kunne opnå, hvis verdens industrier regelmæssigt servicerede deres pladevarmevekslere for at optimere effektiviteten af varmeoverførslen.

Lær mere

Cleantech Service Watts it worth 01