TJ40G 1920x480

TJ40G-HD

Tankrensning med roterende strålehoveder til tunge anvendelser

TJ40G-HD leverer automatiseret 3D-indekseret rensning i til tunge anvendelser. Den er egnet til proces-, opbevarings- og transporttanke og andre beholdere på mellem 50 og 500 m3. Designet er egnet til rengøring af brygningsudstyr samt til fødevare- og mejeriprocesser og er et omkostningseffektivt middel til at opnå en hygiejnisk sikker og kvalitetssikret tankrensning.

TJ40G HD旋转喷嘴储罐清洗 TJ40G HD rotating nozzle storage tank cleaning

Højkvalitetssikret rengøring i et 360° gentageligt rensemønster

  • Undgå forurening med effektiv rengøring og optimale selvrensende egenskaber
  • Omkostningseffektiv og bæredygtig løsning, der reducerer rengøringsomkostningerne med op til 70 % (vand og kemikalier)
  • Mere tilgængelig produktionstid med op til 60 % hurtigere rengøringstider
  • Let at betjene og vedligeholde – der kræves ikke nogen specialværktøjer
  • Styring af CIP gennem valideret rengøring

TJ-serien leverer automatisk 3D-indekseret effektiv rengøring i en defineret tidsperiode til proces-, opbevarings- og transporttanke og andre beholdere på mellem 50 og 500 m3. Designet er egnet til rengøring af brygningsudstyr samt til fødevare- og mejeriprocesser og er et omkostningseffektivt middel til at opnå en hygiejnisk sikker og kvalitetssikret tankrensning.

Effektiv tankrensning med lave driftsomkostninger

Den stærke stråle genererer en høj mekanisk kraft og dækker 360°, så resterende produkter og rester fjernes effektivt, og der sikres de bedste hygiejniske betingelser for produktionen. Når kraften fra det roterende jethoved stiger, falder vandforbruget, hvilket medfører betydelige omkostningsbesparelser som illustreret i diagrammerne. (baseret på dr. Sinners rengøringsfilosofi.

  • Omkostningsbesparelser (vand, kemikalier): 70 %*
  • Tidsbesparelse = mere produktionstid: 60 %*

*sammenlignet med traditionel statisk sprøjtekuglerensningStatisk rensekugle

Alfa Laval TJ20G/TJ40G


Blå = Vandforbrug/tid
Rød = Mekanisk handling
Gul = Temperatur
Grå = Kemikalier

Få flere oplysninger

Du kan læse mere om effektiviteten og de praktiske og tekniske detaljer vedrørende TJ40G-tankrensningsenhederne med roterende strålehoveder.

Valider din tankrensningsproces

Alfa Laval Rotacheck validerer rengøringsprocessen med de roterende strålehoveder og reducerer vandforbrug og produkttab. Giver ro i sindet.

Få mere at vide om Rotacheck

Reducerer din rengøringstid, så du kan producere flere drikkevarer

Nutidens drikkevaremarked er mere krævende end nogensinde før. Hvordan overvinder du udfordringen med hurtig optimering af rengøringen på stedet i din produktionslinje for drikkevarer?

Beverages colour