Micro

Alfa Laval GHR er en kompakt gasvarmeveksler til varmegenvinding, specialdesignet til varmegenvinding fra udstødning i små/mellemstore gasmotorer, turbiner og røggasser fra ren proces op til 600 °C. Cirka 25 % af den samlede industrielle spildvarme på verdensplan falder inden for intervallet 200-500 °C. Ved at bruge Alfa Laval GHR vil energieffektiviteten blive forbedret via genvinding og reduktion af udstødningsvarmen.

alfa-laval-gas-heat-recovery-heat-exchanger

Egenskaber, der gør genvinding anderledes:

 

 

 • Lavere aftryk og vægt på grund af det udvidede varmeoverførselsområde.
 • Ingen ekstern bypass er nødvendig. Robust med hensyn til mange start/stop grundet "fjederdesign".
 • Rengøring er mulig, mens gasmotoren, turbinen eller processen arbejder, via en integreret renseanordning.
 • Medieoutput kan justeres efter behov på grund af den integrerede reguleringsdæmper.
 • Lav inerti på grund af lav ophobningsvolumen af medier. Øg oppetiden, og reducer større rengøringsintervaller via tørkørselstilstand.

Download GHR-brochure

.

Hvorfor gå til Alfa Laval for at få udstødningsvarmegenvinding?

cleantech_energy_savings_HIRES.png

Energibesparelse

Alfa Laval GHR varmevekslere har den bedste generelle ydeevne ved genvinding af overskydende varme fra røggasser. Ca. 22 til 25 % af overskudsvarme ud fra røggasser fra udstødning i motorer og turbiner er genbrugt. Der er mulighed for op til 95 % forbedring af anlægseffektiviteten ved brug af kombineret varme og energi.

Der opfanges udstødningsvarme i røggasser fra ren proces fra de forskellige industrikilder, og der udvikles varmt vand, damp eller varm olie, som kan være en gratis hjælp til industrien. Der udvikles også elektricitet via ORC fra udstyrets overskudsvarme.

cleantech_cost_savings.jpg

Øg rentabiliteten

Alfa Laval GHR varmevekslere opfanger størst mulig energi og reducerer således brændstofforbrug, og det resulterer i den korteste tilbagebetalingstid for investeringer. Ofte mindre end et år afhængigt af projektspecifikation.

Plug & play-modulet vil reducere installationstiden. Som følge af den kompakte størrelse, det lavere fodaftryk og vægtreduktionen vil den kræve mindre plads på anlægget.

Rengøring af udstyr er mulig under motorers og turbiners funktion. Dette mindsker nedetiden.

cleantech_emission_savings.jpg

Emissionsreduktion

Forbedring af effektivitet i eksisterende anlæg ud fra genvinding af varme fra røggas i hele verden er en fornuftig udvikling. Forbedringer af effektivitet i nuværende anlæg er et effektivt og økonomisk middel til at mindske kuldioxidemissioner (CO2). Et mere effektivt anlæg bruger mindre brændstof, har lavere emissioner og får lavere variable omkostninger. Alfa Laval GHR varmevekslere kan forbedre effektiviteten af anlæg og derved mindske udledninger, bl.a. CO2, og det vil forbedre anlæggets ydeevne.

.

Tal for Alfa Laval GHR varmevekslere

 • 1000 enheder af Alfa Laval GHR-varmevekslere er installeret på hele kloden.
 • 2,0 GW installeret genvinding af overskudsvarme på hele kloden.
 • 90 % anlægseffektivitet er mulig ved anvendelser af kombineret varme og energi.
 • 1-års investeringsafkast (ROI) vil være muligt i de bedste tilfælde.

 

 

gas heat recovery exchanger world map with references 640x380
.

CHP

Kombineret varme og energi (CHP – Combined Heat and Power) er en af de mest effektive metoder til energiudnyttelse. Over 90 % af energien kan føres tilbage til effektiv brug. Det er en meget omkostningseffektiv løsning, der har mange fordele.

Sustainable solutions Combined heat and power

ORC (Organic Rankine Cycle)

Vedvarende energi stimulerer ikke blot vækst, men lover også godt for en mere bæredygtig fremtid. Elproduktion med geotermisk energi eller varmestrømme fra industriaffald kan øge anlæggets output, forbedre dit miljømæssige fodaftryk og øge rentabiliteten.

Alfa Laval Sustainable solutions Organic ranking cycle(ORC) pipes

Genvinding af overskudsvarme

Genvinding af overskudsvarme er afgørende for at forbedre energieffektiviteten. I dag gør teknologien det muligt at opfange og genbruge den overskydende varme fra røggas i eksisterende processer til andre formål, f.eks. opvarmning eller elproduktion.

Methanol production 640x360

Sådan fungerer det

.

Tekniske data for GHR

 • Kapacitet: 250 kWe-10 MWe

Røggasdelen fra udstødning:

 • Maksimal indløbstemperatur: 600 °C
 • Minimumstemperatur i udløb: afhænger af motorens brændstof og udstødningsgassens sammensætning
 • Tryktab: ifølge kundens krav

Mediekilder

Varmt vand

 • Fjernvarme, HVAC, procesapplikationer, ORC (el) osv.

TEG

 • Fjernvarme, HVAC, procesapplikation, ORC (el) osv.

Termisk olie

 • Opvarmning

Damp

 • Procesapplikationer, dampturbiner (el), servicedamp

heat-recovery-in-orc-power-system.png

Udstødningsvarmekilde og ORC

.

Udvalgte genvindingsreferencer

Elproduktion i Kina

70 x Alfa Laval GHR efter gasmotorer til at producere varmt vand.

Power generation in China 2

Behandling af røggas i Kina

3 x Alfa Laval GHR 406 og 2 x Alfa Laval GHR 410 bruges til at genvinde overskydende røggasvarme fra aluminiumssmelteovn for at generere varmt vand.

Process flue gas in China Micro 640x360

Industriproces i Italien

Alfa Laval GHR 814 til varmtvandsanvendelse efter gasmotor.

Industrial process in Italy

Hotelbranchen i Mexico

Alfa Laval GHR 210 til varmtvandsanvendelse efter gasmotor.

Hotel Industry in Mexico

Fjernvarme i Danmark

Alfa Laval GHR 714 til varmtvandsanvendelse efter motorer på flere brændstoffer.

District heating in Denmark

Elproduktion i Kina

11 x Alfa Laval GHR 422 med cyklon til dampproduktion.

Power generation in China

Genvinding af overskudsvarme

Med den rigtige varmevekslerteknologi kan du genvinde varme, høje temperaturer genereret af industrielle processer såvel som varme ved lavere temperatur opfanget af varmepumper i f.eks. datacenterkølings- eller vandbehandlingsapplikationer. Denne varme kan derefter bruges til alt fra fjernvarme til produktion af elektricitet.

cleantech waste heat recovery201201
.

Udfyld denne formular, så vil en af vores eksperter i genvinding af varme fra røggas kontakte dig.

Dine oplysninger gemmes og behandles i overensstemmelse med vores privatlivs- og databeskyttelsespolitik.