Gærformeringsanlæg

Alfa Lavals gærformeringsanlæg er konstrueret til gærformering under sterile forhold inden for bryggeri industrien til kontinuerlig gærforsyning. Gærformeringsanlæggets fleksible design muliggør formering af forskellige gærstammer efter behov. Anlæg med et enkelt (eller flere) beholdere kræver en indledende inokulering med laboratoriedyrket gærkultur (med Alfa Laval SB Carlsberg Flask).

Yeast propagation system

En pålidelig og sikker proces til ren og friskdyrket gær

  • Muliggør maksimal vitalitet og levedygtighed for gæren i kraft af processens unikke udformning
  • Bygget til brygning med gærformering – alle procesventiler og fittings er specielt designet til gærformering
  • Røreværker sikrer forsigtig homogenisering
  • Nem og pålidelig drift i kraft af standarddesign og gennemtestet teknologi

Gærformeringssystemet har en unik topplade, der er udstyret til komplet hygiejnisk drift, herunder automatisk trykregulering, en trykaflastningsventil, anti-vakuumventil, niveauprobe og luftningsrør med luftopløsning – eller hulaksel-mixer for større tanke. Standardkapaciteterne er på op til 100 hl arbejdsvolumen. Gærformeringssystemet leveres som et turnkey-modul, formonteret og tørtestet fra fabrikken. Det kan leveres med en CIP-station og forskellige automatiseringsniveauer.

.

Gærformeringsproces

Når CIP og dampsteriliseringen er fuldført, fyldes gærformeringsbeholderen med varm eller kold urt. Urten steriliseres derefter af varmekappen på keglen og afkøles efterfølgende af kølekappen på den cylindriske del. Inden inokuleringen afluftes urten med steril luft. Beholderen inokuleres derefter med ren gærkultur (fra en Carlsberg Flask) under sterile og aseptiske forhold.

Under opformering af gæren bevares et fast temperaturniveau, og gærdannelsen afluftes ifølge kravene for den pågældende stamme. Når gæren har nået den krævede cellekoncentration, påsættes den i en midlertidig fermentor eller direkte i gæringstanken.

Rengøring

Før drift eller transport, skal alle rør skylles igennem med vand og steriliseres med damp. Gærformeringssystemet rengøres ved hjælp af et integreret eller eksternt CIP-anlæg.

Installation

Opformeringsudstyret er færdigmonteret og testet i tør tilstand inden afsendelsen. Derefter, markeres designet på vores værksted med henblik på nem montering på bryggeriet i overensstemmelse med de vedlagte manualer

Vedligeholdelse

Ventilerne skal kontrolleres, og pakningerne skal udskiftes med jævne mellemrum. Derudover skal, filterindsatsen som minimum udskiftes hvert andet år.

.

Få et tilbud

Hvilke løsninger er du interesseret i? *

Dine oplysninger gemmes og behandles i overensstemmelse med samt vores privatlivs- og databeskyttelsespolitik.