sustainability banner denmark

"Vi fremskynder forandring for at sikre en mere bæredygtig fremtid.
Gennem vores centrale teknologier og stærke, innovative kultur gør vi det muligt for
vores kunder og medarbejdere at skabe en bedre verden for denne og kommende generationer."

Vores bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategien består af fire hovedområder – omsorg (caring), engagement (committed), cirkulær økonomi (circularity) og klimabevidsthed (climate) – som afspejler de miljømæssige, sociale og forvaltningsmæssige områder (ESG), hvor vores forbedringer kan bidrage mest muligt.

road connecting dots 640

Bæredygtige løsninger

Vores teknologier inden for varmeoverførsel, centrifugalseparation og væskehåndtering muliggør ansvarlig brug af naturens ressourcer​, reduceret miljøbelastning fra industrielle processer, forbedret energieffektivitet og varmegenvinding, bedre vandbehandling og reducerede emissioner. Med andre ord er bæredygtighed kernen i vores forretning.

Sustainability business opportunities banner 640x360
wind turbines on field 640x360

Optimering i dag, innovation for fremtiden

De sidste par år har lært os meget, men den vigtigste læring er måske, at forandring er det eneste, der er konstant i vores verden. Alfa Lavals position placerer os i en væsentlig rolle i transformationen af den fossile økonomi til en bæredygtig, dekarboneret, åben og inkluderende verden. Du kan læse mere om vores fremskridt inden for bæredygtighed i Bæredygtighedsrapporten 2022, en del af Årsrapporten:

PDF-version      Digital version      Andre rapporter

Bidrag til FN's verdensmål

FN har vedtaget 17 mål for bæredygtig udvikling for 2030, kendt som de Globale mål, som verdens ledere har forpligtet sig til at realisere. Samarbejdet på tværs af sektorer mellem civilsamfundet, den akademiske verden og erhvervslivet er nøglen til at nå disse mål. Alfa Lavals kerneforretning bidrager direkte til realiseringen af mange af de Globale mål.

SDG Wheel v2

Fremskyndelse af bæredygtige løsninger

Forestil dig en mere bæredygtig verden. En verden, hvor der kræves mindre for at producere mere. En verden, hvor vi effektivt opfylder vores voksende energibehov og samtidig reducerer CO2-udledningen. Forestil dig en verden, hvor vi kan udnytte naturressourcer og samtidigt bevare dem. Hos Alfa Laval er denne verden ikke blot en forestilling. Vi skaber den i fællesskab med vores kunder og partnere.

Accelerating sustainable solutions-vignette640x360

CO2-neutralitet gennem samarbejde

Alfa Laval har længe haft et stærkt fokus på at reducere vores CO2-aftryk, og dette er nu en hjørnesten i vores bæredygtighedsstrategi.

carbon neutral 2030

Menneskerettighedsrapporten 2023

I denne rapport ønsker vi at afdække vores driftsmæssige praksis, fremhæve vores tiltag og fortælle om områder, hvor vi tilstræber yderligere forbedringer. På denne måde fremmer vi gennemsigtigheden i vores arbejde for at beskytte rettighederne for de personer, vi samarbejder med og er afhængige af i virksomhedens drift.

people talking

Historier og eksempler

Alfa Laval samarbejder med Methanol Institute og bidrager med sin ekspertise inden for dekarbonisering i marineindustrien

Som aktør i marineindustriens overgang til grøn methanol som brændstof er Alfa Laval glad for at være blevet medlem af Methanol Institute. Methanol Institute blev grundlagt i 1989 og fungerer som global brancheforening for methanolindustrien, som repræsenterer verdens førende methanolproducenter, distributører og teknologivirksomheder.

FCM Methanol 640x360

Alfa Laval samarbejder med Schneider Electric for at analysere og forbedre virksomhedens energiudnyttelse

Alfa Laval udvider sit globale samarbejde med Schneider Electric for at digitalisere og analysere data med henblik på at fremme driftens effektivitet. De to virksomheder vil bruge næsten-realtidsdata om energiforbrug på tværs af steder, lande og regioner til at identificere og definere energieffektivitetsprojekter. Samarbejdet er en del af Alfa Lavals tiltag for at blive CO2-neutral på tværs af hele værdikæden i 2030.

businessmen shaking hands-640x360