2024-01-25 Product News

Alfa Laval indgår partnerskab for at øge produktionen af biobrændstof til fly

Industrigiganten Alfa Laval har netop indgået et partnerskab med den nye virksomhed Bisviridi om produktion af bioråolie, der er et mere miljøvenligt alternativ til oliebaserede brændstoffer, og som kan raffineres til bæredygtigt flybrændstof (SAF). Nøglekomponenten i partnerskabet er Alfa Lavals Oil Plus-dekanter, som er udviklet i Danmark.

Der er et enormt potentiale for at øge genanvendelsen af organisk affald og madaffald, som er det vigtigste råstof i produktionen af bioenergi. Biogas produceres via såkaldt anaerob nedbrydning (AD), og ved at adskille olie- og fedtaffald i nedbrydningsprocessen kan disse råstoffer omdannes til biobrændsel, som i sidste ende kan bruges til blandt andet bæredygtigt flybrændstof (SAF). Adskillelsen af olie- og fedtaffald i nedbrydningsprocessen er revolutionerende og giver AD-anlæg mulighed for maksimal udnyttelse af deres råmateriale.

Virksomheden Bisviridi er som en del af den britiske BioteCH4-gruppe blandt de ledende operatører inden for anaerob nedbrydning i Storbritannien og har udviklet og patenteret den banebrydende proces, der kan gøre det muligt at bruge olie- og fedtaffald til biobrændsel ved at trække olien ud af affaldet. En nøglekomponent i processen er en state-of-the-art-dekanter, som er udviklet af Alfa Laval i Danmark. Partnerskabet mellem Alfa Laval og Bisviridi understreger, at de to virksomheder arbejder målrettet på at skabe endnu mere bæredygtige løsninger, lyder det fra Carl Rehncrona, Business Unit President hos Alfa Laval:

”Sammen med Bisviridi sætter vi en ny standard for anaerob nedbrydning (AD), og vi tror fuldt og fast på, at vi kan få en betydelig positiv indflydelse på industrien ved at omdanne organisk affald og madaffald til biobrændstof og dermed bidrage til en mere bæredygtig fremtid, hvor Alfa Lavals omfattende produktviden inden for dekanter-teknologi og globale servicetilstedeværelse til fulde vil understøtte potentialet”, siger han.

 

Bisviridi-AD-plant-in-UK.jpg

 

Lee Dobinson, Chief Commercial Officer hos Bisviridi, fremhæver ligeledes værdien af partnerskabet:

”Vi er begejstrede for at samarbejde med Alfa Laval og forene vores AD-ekspertise med Alfa Lavals højt specialiserede viden om og kompetencer inden for separationsteknologi for på den måde at forfine denne proces yderligere og potentielt skabe en storskalaproduktion på verdensplan.”

Alfa Lavals Prodec Oil Plus-dekanter, der er udviklet hos virksomhedens afdeling i Søborg, kan både integreres i eksisterende AD-anlæg og leveres som en plug-and-play-enhed til nye anlæg, hvor den effektivt separerer olier, fedtstoffer og fedtindhold fra det organiske affald. Den udvundne bioråolie har en renhedsgrad på helt op til 99,5 procent, hvilket gør den til et ideelt råmateriale for raffinaderier til produktion af biobrændsel til SAF-markedet.

Ifølge Energistyrelsen er biogasproduktionen i Danmark i vækst, og der er omkring 190 biogasanlæg i landet. De anlæg, som modtager affald fra eksempelvis supermarkeder og kantiner, hvor en del af madaffaldet indeholder olie og fedt, vil være relevante for partnerskabet mellem Bisviridi og Alfa Laval.

 

Bisviridi-Prodec-Oil-Plus-Decanter-in-AD-plant.jpg

 

Om Bisviridi

Med årtiers kombineret erfaring inden for affaldsindustrien og industrien for anaerob nedbrydning er Bisviridi fuldt ud i stand til at identificere nye vækstmuligheder. Anaerob nedbrydning omdanner allerede affald til en vedvarende energikilde – men hvad nu, hvis vi kunne maksimere den eksisterende proces?

På grund af det voksende behov for alternativer til oliebaserede brændstoffer, der kan produceres omkostningseffektivt og i stor skala, har vi brugt de seneste tre år på at perfektionere et anaerobt nedbrydningssystem til olieindvinding, der kun koster en brøkdel af, hvad eksisterende olieseparationsanlæg gør.

Det er ikke alle olier og fedtstoffer samt alt fedtindhold, der forbruges i nedbrydningsprocessen. Vores patenterede teknologi genvinder dette materiale med meget begrænset eller ingen reduktion i biogaspotentialet.

Det giver ejere af AD-anlæg mulighed for at diversificere deres produktion og dermed deres indkomst ved at skabe mulighed for at udvinde biodiesel af deres råmateriale og omdanne det til en værdifuld råvare.

 

Om Alfa Laval

Alfa Laval driver forretning inden for energi-, marine-, føde- og drikkevare- såvel som spildevandsindustrien, og vi tilbyder vores ekspertise, produkter og service til et bredt udvalg af industrier i omkring 100 lande. Vi stræber efter at optimere processer, skabe ansvarlig vækst og drive udviklingen fremad – og vi er altid parate til at gøre en ekstra indsats for at hjælpe vores kunder med at nå såvel deres forretningsmål som deres bæredygtighedsmål.

Alfa Lavals innovative teknologier gør det muligt at rense, forædle og genanvende materialer, hvilket fremmer en mere ansvarlig brug af naturressourcerne. De bidrager til at sikre bedre energieffektivitet og genvinding af overskudsvarme, bedre spildevandsbehandling og færre udledninger. På den måde skaber Alfa Laval ikke alene øget succes for vores kunder, men også for det enkelte menneske og for planeten. Og gør verden til et bedre sted, hver eneste dag. Det handler om Advancing better™.

Alfa Laval har 20.300 medarbejdere. Den årlige omsætning i 2022 var SEK 52,1 mia. (ca. EUR 4,4 mia.). Selskabet er noteret på Nasdaq OMX.

Tags

Alle
Alfa Laval Bisviridi Partnership Key Visual

FAKTA

Hvad er AD (Anaerobic Digestion)?

AD – anaerob nedbrydning – er en proces, hvor madaffald og organisk affald genanvendes til metanrig biogas og biogødning. Madaffaldet transporteres til et anlæg, hvor det forarbejdes til en flydende grød, der efterfølgende pumpes ind i det anaerobe nedbrydningsanlæg. Det er her, at bakterier ”angriber” madaffaldet og nedbryder det til biogas. Biogassen opsamles og bruges som brændstof i kraftvarmeværker til produktion af vedvarende elektricitet og varme eller renses og sendes direkte til gasnettet.

Affaldet pasteuriseres for at sikre, at eventuelle patogener (sygdomsfremkaldende mikroorganismer) destrueres, og biogødningen opbevares i store bassiner, hvorfra det er klar til at blive spredt på landbrugsjord, når afgrøderne har brug for det.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Zay Aw

Global Marketing Communications Manager

Business Unit Decanters

Alfa Laval

Mobil: +46 72 45 07 73 6

E-mail: zay.aw@alfalaval.com

 

Maria Stalarm

Head of Marketing & Communication

Alfa Laval Nordic A/S

Mobil: +45 28 44 86 58

E-mail: maria.stalarm@alfalaval.com

 

Presseservice; herunder foto, tekst, kontakt mv :

Publicity, Trine Kristensen

Mobil: +45 29 80 40 21

E-mail: trine@publicity.dk

Relateret indhold: