2023-05-08 Product News

Ny Site Manager hos Alfa Laval i Aalborg fortsætter fokus på grøn omstilling af skibsfarten

Stig Person er ny Site Manager og administrerende direktør hos Alfa Laval i Aalborg og vil i den nye stilling fortsætte virksomhedens massive fokus på at teste og udvikle energireducerende løsninger til kunder særligt inden for den maritime branche. Han står ligeledes i spidsen for Alfa Laval Test & Training Centre, som er verdensførende inden for test af blandt andet alternative brændstoffer til søfarten.

Stig Person er ny Site Manager og administrerende direktør hos Alfa Laval i Aalborg og har dermed ansvaret for alle industrikoncernens aktiviteter i Aalborg, som genererer en årlig omsætning på omkring 2,5 milliarder kroner. Omdrejningspunktet for Alfa Laval Aalborg er særligt via udviklingen af nye teknologier og løsninger at bidrage til den grønne omstilling af virksomhedens kunder, som især tæller rederier og øvrige aktører i den maritime branche.

Et vigtigt omdrejningspunkt er virksomhedens verdensførende testcenter for miljø- og forbrændingsteknologi, som for nyligt er blevet udvidet, og hvor Alfa Laval samarbejder med en række af søfartens fremtrædende aktører herunder fx Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping og DFDS om at teste og udvikle teknologier til fremtidens grønne søfart.

- Vores helt store opgave er bidrage til den omfattende energitransition, der er i fuld gang overalt. For vores kunder handler det blandt andet om at udnytte restenergi og overskydende varme bedre, eksempelvis på store fragtskibe og inden for søfarten generelt, siger Stig Person og fortsætter:

- Herudover er vejen mod CO2-neutrale brændstoffer i søfarten et af vores væsentligste forretningsområder, hvor vi i Aalborg er i fuld gang med at teste blandt andet metanol og forberede test med ammoniak som skibsbrændstof samt brændselsceller til metanol.

Stig Person overtager stillingen efter Søren Hjorth Krarup, der fortsætter i Group Finance hos Alfa Laval i Lund i Sverige. Alfa Laval i Aalborg er en multinational virksomhed med en lang række forskellige faggrupper og flere end 30 forskellige nationaliteter. Det stiller krav til at skabe og udvikle en kultur og et arbejdsmiljø, der er attraktivt både fagligt og socialt for både eksisterende og nye medarbejdere.

- Udvikling af grønnere energiløsninger kommer i højere og højere grad til at definere aktiviteterne hos Alfa Laval i Aalborg, som igennem de seneste mange år har gennemgået en omstilling fra produktionsvirksomhed til videns- og innovationsvirksomhed. Vi har derfor brug for at kunne tiltrække og fastholde arbejdskraft med de rette kompetencer, og det betyder, at vi blandt andet kommer til at udbygge vores samarbejde med uddannelsesinstitutioner, både i forhold til rekruttering af kandidater og i udviklingen af relevante uddannelser, forklarer Stig Person.

Stig Person har været en del af Alfa Laval siden 2006, hvor han startede i det daværende Aalborg Industries. Han har i løbet af de seneste år haft en række forskellige lederposter i Alfa Laval og kommer senest fra stillingen som Vice President for Global Boiler Service.

Privat er han bosat i Vodskov og født og opvokset i Nørresundby.

 

Om Alfa Laval

Alfa Laval driver forretning inden for energi-, marine-, føde- og drikkevare- såvel som spildevandsindustrien, og vi tilbyder vores ekspertise, produkter og service til et bredt udvalg af industrier i omkring 100 lande. Vi stræber efter at optimere processer, skabe ansvarlig vækst og drive udviklingen fremad – og vi er altid parate til at gøre en ekstra indsats for at hjælpe vores kunder med at nå såvel deres forretningsmål som deres bæredygtighedsmål.

Alfa Lavals innovative teknologier gør det muligt at rense, forædle og genanvende materialer, hvilket fremmer en mere ansvarlig brug af naturressourcerne. De bidrager til at sikre bedre energieffektivitet og genvinding af overskudsvarme, bedre spildevandsbehandling og færre udledninger. På den måde skaber Alfa Laval ikke alene øget succes for vores kunder, men også for det enkelte menneske og for planeten. Og gør verden til et bedre sted, hver eneste dag. Det handler om Advancing Better TM.

Alfa Laval har 20.300 medarbejdere. Den årlige omsætning i 2022 var SEK 52,1 mia. (ca. EUR 4,9 mia.). Selskabet er noteret på Nasdaq Stockholm.

Tags

Alle
Alfa-Laval-Aalborg Stig-Person Site-Manager 640x360

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:   

Anne Henningsen

Marketing Communications Manager
Business Unit Heat & Gas Systems
Alfa Laval Marine Division

Mobil: +45 7175 0092

E-mail: anne.henningsen@alfalaval.com

 

Maria Stalarm

Head of Marketing & Communication

Alfa Laval Nordic A/S

Mobil: +45 2844 8658

E-mail: maria.stalarm@alfalaval.com

 

Presseservice; herunder foto, tekst, kontakt mv.:

Publicity, Trine Kristensen

Mobil: +45 2980 4021

E-mail: trine@publicity.dk   

Relateret indhold: