2023-05-15 Product News

Norsk spildevand skal renses af membraner fra Alfa Laval i Nakskov

Alfa Lavals hidtil største installation af membransystemer til rensning af spildevand er i fuld gang i Norge, hvor industrikoncernen skal levere membraner til et topmoderne og energieffektivt rensningsanlæg. Membranteknologien, som udvikles og produceres i Nakskov, muliggør rensning af spildevandet med mindst mulige næringsstoffer og bakterier i udløbet. Løsningen afspejler kravene i et revideret EU-direktiv om rensning af spildevand fra byområder, som forventes at træde i kraft fra 2024 med krav til fjernelse af blandt andet mikroforureningsstoffer som lægemidler og pesticider.

Spildevand fra byområder udgør en stor risiko for den generelle vandkvalitet og kan have en skadelig indvirkning på naturen. Derfor vil et kommende EU-direktiv stramme krav til og standarder for spildevandsrensning, så vandkvaliteten kan forbedres og for at minimere forekomsten af mikroforureningsstoffer og skadelig mikroplast. Alfa Lavals globale videncenter for membranteknologi ligger i Nakskov, og her arbejder man på højtryk med membranløsninger, der lever op til det reviderede EU-direktiv.

- Rensning af spildevand gennemgår i disse år en markant udvikling med konstant skærpede krav fra myndigheder i hele verden, som skal sikre, at det vand, vi renser og sender tilbage til naturen, er så rent som overhovedet muligt. Med vores membranteknologi kan vi ikke alene fjerne forurenende stoffer, men også genvinde næringsstoffer som kvælstof og fosfor fra affaldsstrømme, forklarer Stine Grønnemose, Managing Director hos Alfa Laval i Nakskov.

Den såkaldte membranbioreaktorteknologi (MBR) tilbageholder alle suspenderede stoffer og bakterier og gør det muligt at øge genvinding af næringsstoffer og andre ressourcer fra spildevand, før det rensede vand frigives til naturen. Netop nu er man i fuld gang med at implementere teknologien på et rensningsanlæg ved Oslofjorden i Norge. Projektet er det hidtil største af sin art for Alfa Laval, der udvikler og producerer membransystemerne til det norske rensningsanlæg på afdelingen i Nakskov:

- Ordren til det norske rensningsanlæg har naturligvis en positiv effekt på aktiviteterne i Nakskov, og med den generelt stigende efterspørgsel på spildevandsløsninger forventer vi også at øge antallet af medarbejdere løbende, forklarer Stine Grønnemose.

Foruden det reviderede EU-direktiv om rensning af spildevand er USA også på vej med deres første nationale standard for drikkevand nogensinde, som blandt andet skal bremse forekomsten af seks forskellige typer PFAS i drikkevand. Herudover har Norge, i tråd med sin samarbejdsaftale med EU, ligeledes ændret lovgivning på området, da der blandt andet er bekymringer over næringsstofniveauet i det vand, der udledes i Oslofjorden.

Det er Alvim-rensningsanlægget i Sarpsborg 88 km syd for Oslo, som Alfa Laval skal levere membranteknologi til. Anlægget, der sættes i drift i 2027, bliver et topmoderne energineutralt anlæg. Det vil sikre rent vand til indbyggerne omkring Oslofjorden ved at rense kommunalt spildevand og fjerne skadelige mikroforurenende stoffer, før de når fjorden, og det bliver det største i verden, der udnytter Alfa Lavals membranteknologi.

Sarpsborg.jpg

- MBR er nøglen til udledning af renset vand med mindst mulige næringsstoffer, der er skadelige for økosystemet i fjorden. Den tillader også at være klar til de nye teknologier, der er påkrævet til at fjerne mikroforurening som blandt andet lægemidler, pesticider og blødgørere til plastmaterialer. Derudover er det målet med anlægget, at det skal være mest muligt selvforsynende med energi og varme, så det bliver en højteknologisk ressourcefabrik, forklarer Emmanuel Joncquez, Global Technology Application Engineer hos Alfa Laval i Nakskov.

Kontraktværdien for Alvim-rensningsanlægget er på 85 millioner NOK.

 

Om Alfa Laval

Alfa Laval driver forretning inden for energi-, marine-, føde- og drikkevare- såvel som spildevandsindustrien, og vi tilbyder vores ekspertise, produkter og service til et bredt udvalg af industrier i omkring 100 lande. Vi stræber efter at optimere processer, skabe ansvarlig vækst og drive udviklingen fremad – og vi er altid parate til at gøre en ekstra indsats for at hjælpe vores kunder med at nå såvel deres forretningsmål som deres bæredygtighedsmål.

Alfa Lavals innovative teknologier gør det muligt at rense, forædle og genanvende materialer, hvilket fremmer en mere ansvarlig brug af naturressourcerne. De bidrager til at sikre bedre energieffektivitet og genvinding af overskudsvarme, bedre spildevandsbehandling og færre udledninger. På den måde skaber Alfa Laval ikke alene øget succes for vores kunder, men også for det enkelte menneske og for planeten. Og gør verden til et bedre sted, hver eneste dag. Det handler om Advancing Better TM.

Alfa Laval har 20.300 medarbejdere. Den årlige omsætning i 2022 var SEK 52,1 mia. (ca. EUR 4,9 mia.). Selskabet er noteret på Nasdaq Stockholm.

Tags

Alle
Membrane

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:   

Stine Grønnemose

Managing Director

Alfa Laval Nakskov A/S

Mobil: +45 2895 4407

E-mail: stine.gronnemose@alfalaval.com

 

Emmanuel Joncquez

Global Technology – Application Engineer

Alfa Laval Food & Water Division

Mobil: +45 2890 8206

E-mail: emmanuel.joncquez@alfalaval.com

 

Maria Stalarm

Head of Marketing & Communication

Alfa Laval Nordic A/S

Mobil: +45 2844 8658

E-mail: maria.stalarm@alfalaval.com

 

Presseservice; herunder foto, tekst, kontakt mv.:

Publicity, Trine Kristensen

Mobil: +45 2980 4021

E-mail: trine@publicity.dk   

Relateret indhold: