2023-03-22 Product News

Endnu et skridt mod CO2-neutralitet i 2030: Alfa Laval tilslutter sig World Economic Forum-initiativ

Alfa Laval, og herunder koncernens fem danske selskaber, er nu en del af First Movers Coalition (FMC), som er et globalt initiativ lanceret af World Economic Forum. Initiativet er en koalition af virksomheder, der forener deres købekraft for at understøtte dekarboniseringen inden for en række industrier, som medfører CO2-udledninger, der er svære at mindske – herunder blandt andet stål, som er blandt Alfa Lavals vigtigste råmaterialer i deres produkter til blandt andet fødevare- og marineindustrien.

Alfa Laval har forpligtet sig til at være CO2-neutral i 2030, og det har netop medført, at koncernen, som i Danmark udgøres af fire sites i Aalborg, Kolding, Søborg og Nakskov samt salgs- og serviceselskabet Alfa Laval Nordic, tilslutter sig det globale initiativ First Movers Coalition. FMC blev lanceret i 2021 af den amerikanske præsident Joe Biden i partnerskab med World Economic Forum på FN’s COP26-klimakonference i Glasgow.

Sammen med mere end 70 andre medlemsvirksomheder verden over vil Alfa Laval arbejde for at sikre udvikling og forsyning af nødvendige lavemissions-teknologier inden 2030. Koalitionen har særligt fokus på områder, hvor CO2-reduktion er kompliceret, såsom skibsfart, luftfart, lastbiltransport, kemikalier, beton, aluminium og stål samt innovative teknologier til at fjerne CO2. Disse sektorer tegner sig for 30 procent af de globale CO2-udledninger.

- Medlemskabet af FMC er endnu et vigtigt skridt på vejen mod at leve op til vores bæredygtighedsforpligtelser og -mål. Vi har allerede flere partnerskaber og samarbejder på plads og forventer, at der kommer endnu flere, da vi mener, at samarbejde om løsninger på tværs af virksomheder og tilgange er afgørende for at leve op til Paris-aftalen, siger Anna Celsing, Head of Sustainability hos Alfa Laval.

Alfa Lavals arbejde med FMC omhandler stål og koncernens forpligtelse til at være CO2-neutral i 2030. Ved at reducere sine egne udledninger i det såkaldte scope 3, der er relateret til det stål, som koncernen bruger i sine egne produkter, og igennem hele værdikæden bidrager Alfa Laval til at opfylde målet om en temperaturstigning på maksimalt 1,5 grader, der er defineret i Paris-aftalen, FN’s rammekonvention om klimaforandringer.

I Danmark beskæftiger Alfa Laval 1.750 medarbejdere og har en samlet omsætning på 5,75 milliarder kroner (2021). Alfa Laval hjælper sine kunder inden for blandt andet føde- og drikkevareindustrien, den farmaceutiske industri, marineindustrien samt miljø- og energisektoren med at øge produktivitet og bæredygtighed og er en førende global leverandør af højkvalitetsløsninger inden for blandt andet varmeoverførsel, separation og væskehåndtering.

Arbejdet med at minimere CO2-udledning og ressourceforbrug er en integreret del af Alfa Laval. Koncernen er også engageret i en lang række øvrige klimainitiativer som eksempelvis Science Based Targets initiative (SBTi) og Call to Action for Shipping Decarbonization og har ligeledes indgået et strategisk partnerskab med Mærsk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.

 

Om First Movers Coalition

First Movers Coalition (FMC) er et globalt initiativ, der udnytter virksomhedernes købekraft til at dekarbonisere syv industrisektorer, hvor CO2-reduktion er kompliceret, og som i øjeblikket tegner sig for 30 procent af de globale emissioner: skibsfart, luftfart, lastbiltransport, kemikalier, beton, aluminium og stål sammen med innovative teknologier til at fjerne CO2. Koalitionens medlemmer forpligter sig på forhånd til at købe en del af de industrielle materialer og langdistancetransport, de har brug for, fra leverandører, der bruger helt eller delvist CO2-neutrale løsninger, på trods af højere omkostninger.

Læs mere på www.weforum.org/first-movers-coalition

Tags

Alle
Alfa-Laval-kontor-i-Søborg

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:   

Maria Stalarm

Head of Marketing & Communication

Alfa Laval Nordic A/S

Mobil: +45 2844 8658

E-mail: maria.stalarm@alfalaval.com

 

Presseservice; herunder foto, tekst, kontakt mv.:

Publicity, Trine Kristensen

Mobil: +45 2980 4021

E-mail: trine@publicity.dk   

Relateret indhold: