2023-02-16 Product News

Alfa Laval er blevet godkendt af Science Based Targets initiative

Alfa Laval, der har fem danske selskaber, fører med godkendelsen fra det globale, videnskabsbaserede non-profit klimainitiativ Science Based Targets initiative (SBTi) an i transformationen frem mod netto-nuludledning. Vejen dertil går via fastsættelse af reduktionsmål og -indsatser baseret på klimavidenskab.

Alfa Laval, som i Danmark udgøres af fire sites i Aalborg, Kolding, Søborg og Nakskov samt salgs- og serviceselskabet Alfa Laval Nordic, har forpligtet sig til at være CO2-neutral i 2030 og til at opnå et mål om netto-nuludledning i 2050.

Disse reduktionsmål og vejen dertil på både kort og langt sigt er nu blevet verificeret af Science Based Targets initiative (SBTi). For Alfa Laval betyder det, at koncernen nu kan sikre, at klimaindsatsen er i tråd med den nyeste videnskab.

- Jeg er stolt af SBTi-valideringen, som er en vigtig milepæl i retning af at nå vores bæredygtighedsmål. SBTi giver en fælles, robust og videnskabsbaseret forståelse af netto-nuludledning, som præciserer og forsikrer os om, at vores mål er i overensstemmelse med klimavidenskaben. Vi har gjort en dedikeret indsats siden offentliggørelsen af vores CO2-neutrale mål i 2019, og nu har vi køreplanen på plads, så vores kunder kan være trygge ved, at vi matcher deres ambitioner og mål, siger Anna Celsing, Head of Sustainability hos Alfa Laval.

Alfa Laval i Danmark beskæftiger i alt 1.750 medarbejdere og har en samlet omsætning på 5,75 milliarder kroner (2021). Som en førende global leverandør af højkvalitetsløsninger inden for blandt andet varmeoverførsel, separation og væskehåndtering hjælper Alfa Laval sine kunder inden for blandt andet føde- og drikkevareindustrien, den farmaceutiske industri, marineindustrien samt miljø- og energisektoren med at øge produktivitet og bæredygtighed.

Det konstante arbejde med at minimere CO2-udledning og ressourceforbrug er en integreret del af Alfa Lavals arbejde, og koncernen er engageret i en lang række andre klimainitiativer som eksempelvis Call to Action for Shipping Decarbonization og har ligeledes indgået et strategisk partnerskab med Mærsk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.

 

Om Science Based Targets initiative

Science Based Targets initiative (SBTi) er et globalt partnerskab, der gør det muligt for virksomheder at fastsætte ambitiøse reduktionsmål for udledning i overensstemmelse med den nyeste klimavidenskab. Flere end 4000 virksomheder på verdensplan har tilsluttet sig SBTi. Fokus er på at fremskynde virksomheder over hele verden til at halvere emissionerne inden 2030 og opnå netto nuludledning inden 2050. Initiativet er et samarbejde mellem CDP, FN’s Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF) og en del af We Mean Business Coalition-forpligtelserne. SBTi definerer og fremmer bedste praksis inden for videnskabeligt baserede målsætninger, tilbyder ressourcer og vejledning til at reducere barrierer for at nå i mål og vurderer og godkender uafhængigt virksomhedernes mål.

 

Om Alfa Laval

Alfa Laval driver forretning inden for energi-, marine-, føde- og drikkevare- såvel som spildevandsindustrien, og vi tilbyder vores ekspertise, produkter og service til et bredt udvalg af industrier i omkring 100 lande. Vi stræber efter at optimere processer, skabe ansvarlig vækst og drive udviklingen fremad – og vi er altid parate til at gøre en ekstra indsats for at hjælpe vores kunder med at nå såvel deres forretningsmål som deres bæredygtighedsmål.

Alfa Lavals innovative teknologier gør det muligt at rense, forædle og genanvende materialer, hvilket fremmer en mere ansvarlig brug af naturressourcerne. De bidrager til at sikre bedre energieffektivitet og genvinding af overskudsvarme, bedre spildevandsbehandling og færre udledninger. På den måde skaber Alfa Laval ikke alene øget succes for vores kunder, men også for det enkelte menneske og for planeten. Og gør verden til et bedre sted, hver eneste dag. Det handler om Advancing Better TM.

Alfa Laval har 20.300 medarbejdere. Den årlige omsætning i 2022 var SEK 52,1 mia. (ca. EUR 4,9 mia.). Selskabet er noteret på Nasdaq Stockholm.

Tags

Alle
science-based-targets

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:   

Maria Stalarm

Head of Marketing & Communication

Alfa Laval Nordic A/S

Mobil: +45 2844 8658

E-mail: maria.stalarm@alfalaval.com

 

Presseservice; herunder foto, tekst, kontakt mv.:

Publicity, Trine Kristensen

Mobil: +45 2980 4021

E-mail: trine@publicity.dk   

Relateret indhold: