2021-08-19 Investor News

Alfa Lavals danske omsætning vokser fortsat

Omstillingsparathed og stor efterspørgsel på bæredygtighedsfremmende teknologi er blandt årsagerne til, at Alfa Laval i Danmark trods coronapandemien løftede både omsætning og resultat i et 2020, der også bød på større investeringer i koncernens danske setup. Blandt andet i form af et nyt verdensledende applikations- og innovationscenter i Kolding.

Alfa Laval i Danmark har gennem de senere år for alvor konsolideret sig som et af Alfa Laval-koncernens mest betydende lande uden for Sverige, og det billede blev yderligere forstærket i 2020. I det seneste regnskabsår realiserede Alfa Lavals fem danske selskaber med samlet 1.750 medarbejdere således en omsætningsvækst på knap to procent, mens bundlinjen voksede med hele 176 millioner kroner.

 

- Det er meget tilfredsstillende især med tanke på de mange vanskeligheder, som coronapandemien særligt i først halvår 2020 førte med sig. Igen i år er en stor del af både omsætningen og indtjeningen drevet af, at vi nærmer os den 8. september 2024, der er skæringsdatoen for en lovstramning på det maritime område. Lovstramningen pålægger nemlig alle skibe at begrænse mængden af levedygtige organismer, der udledes via skibes ballastvand, så antallet af invasive arter, der fragtes rundt på kloden minimeres. Og her er vores kemikaliefrie rensesystem Alfa Laval PureBallast den førende løsning på markedet, hvilket har banket efterspørgslen markant i vejret, fortæller adm. direktør i Alfa Laval Copenhagen Per Lund Hansen og fortsætter:

 

- Vi har arbejdet stenhårdt gennem mange år, mens markedet endnu ikke var modent, for at opnå den meget gunstige markedsposition med Alfa Laval PureBallast, og pludselig kom coronapandemien og medførte risikoen for, at vi ikke til fulde kunne høste frugterne af vores investeringer. Heldigvis formåede vi lynhurtigt at omstille os til den nye virkelighed, og takket være den indsats, ikke mindst fra vores dygtige medarbejdere, lykkedes vi faktisk med at overgå vores i forvejen ambitiøse produktionsmål, hvilket har været helt afgørende for vores vækst i 2020.

 

Det var ikke kun hos Alfa Laval i Aalborg, der blandt andet er koncernens globale produktionscenter for PureBallast, at omstillingen gik hurtigt. Alle Alfa Lavals danske selskaber iværksatte med det samme en række foranstaltninger, så forretningen kunne køre videre under coronasikre forhold. Derudover arbejdede virksomheden målrettet med sine forsyningslinjer og logistikkæder for at sikre dels leverancer af nødvendige komponenter og materiale til produktion, og dels eksportmuligheder ved blandt andet at omlægge en del transporter fra fly til tog og skib.

 

Lav konjunkturfølsomhed og grøn efterspørgsel

Mens 2020-væksten i vid udstrækning er drevet af salget af Alfa Laval PureBallast, har virksomhedens øvrige danske forretningsområder, der blandt andet tæller produkter til fødevare- og farmaceutisk produktion, spildevandsrensning og energisektoren, generelt fastholdt det høje aktivitetsniveau fra 2019. En præstation, som foruden den hurtige omstilling, skal tilskrives virksomhedens produktmiks:

 

- Som virksomhed har vi stået stærkt rustet til at klare en pandemi. De faktorer, der driver vores salg, har også været til stede under pandemien og er det i høj grad fortsat. Vores produkter er eksempelvis ofte en del af knap så konjunkturfølsomme brancher som medicinalindustrien, fødevareproduktion og sanitet, og derudover er virksomhedernes fokus på den grønne bundlinje ikke blevet mindre. Snarere tværtimod, og det gavner vores muligheder, da vi efterhånden står rigtig stærkt inden for bæredygtighedsfremmende teknologi, siger Per Lund Hansen og fortsætter:

 

- Det er klart, at der selvfølgelig var nogle områder, der blev påvirket af krisen, og det har da også påvirket vores resultat. Eksempelvis har det været vanskeligt at rejse og udføre installation og service af produkter hos kunderne. Det har blandt andet betydet, at vi siden har fundet nye digitale måder at løse en del af de pågældende opgaver på.

 

Allerede i dag er en større del af Alfa Lavals omsætning drevet af bæredygtighedsfremmende teknologier og løsninger, som eksempelvis bidrager til rensning af spildevand og reduktion af el-, vand- og kemikalieforbrug samt CO2-udledningnen inden for en række industrier og processer:

 

- Vi forventer, at det fortsat skærpede fokus på miljø- og klimadagsordenen vil få rigtig mange til at kigge i retningen af Alfa Laval-produkter i fremtiden. Generelt mærker vi en positiv udvikling i markedet, og vi har i år annonceret nogle store ordrer herunder blandt andet på produkter, der kan bidrage til produktionen af vegetabilsk baserede biobrændstoffer. Det er et spændende nyt område med et markant potentiale i relation til den grønne omstilling af transportsektoren, siger Per Lund Hansen.  

 

Danmark er et centrum for test og innovation i Alfa Laval-koncernen

2020 blev desuden på ny et år, hvor Alfa Laval-koncernen styrkede sine test- og udviklingsfaciliteter i Danmark. Både Alfa Laval Copenhagen i Søborg og Alfa Laval Aalborg har de seneste år kunnet tage nye test- og udviklingsfaciliteter i brug, og i efteråret var det så Alfa Laval Koldings tur til at præsentere et 1.600 kvadratmeter stort og spritnyt applikations- og innovationscenter med fokus på væskehåndteringsudstyr.

 

- Alfa Laval i Danmark spiller en stadigt større rolle i koncernen og har gennem de senere år fået ansvaret for stadigt flere forsknings-, test- og udviklingsaktiviteter. Aktiviteter, som er meget afgørende for vores ambitioner om at bevare og styrke vores position som teknologiførende inden for vores kerneområder og om at være på forkant med den skærpede efterspørgsel på bæredygtighedsfremmende teknologier og digitalisering, siger Per Lund Hansen og fortsætter:

 

- Vi har i dag absolut verdensførende test- og udviklingsfaciliteter på alle danske sites, og fokus varierer fra site til site. Eksempelvis er vores testcenter i Aalborg rammen om en række samarbejder på tværs af den maritime forsyningskæde om test og udviklingen af nye teknologier og brændsler til fremtidens skibsfart. På vores øvrige testcentre handler det i lige så høj grad om dels innovation og produktudvikling og dels om at optimere vores kunders processer inden for særligt fødevareindustriens produktion gennem test af produktionslinjer og produkter med fokus på alt lige fra øget udbytte til besparelser på energi, vand og kemikalier eksempelvis.

Tags

Alle
Per lund hansen factory 2021

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

 

Per Lund Hansen

Managing Director

Alfa Laval Copenhagen A/S

Mobile: +45 6037 5641

E-mail: perlund.hansen@alfalaval.com

 

Søren Hjorth Krarup

Adm. direktør

Alfa Laval Aalborg A/S

Mobil: +45 2895 2217

E-mail: søren.krarup@alfalaval.com

 

Maria Stalarm

Head of Marketing & Communication

Alfa Laval Nordic A/S

Mobil : +45 2844 8658

E-mail: maria.stalarm@alfalaval.com

 

Presseservice; herunder foto, tekst, kontakt mv. :

Publicity, Trine Kristensen

Phone: +45 2980 4021

E-mail: trine@publicity.dk

Relateret indhold: