2021-11-10 Product News

Alfa Laval tilslutter sig Call to Action for Shipping Decarbonization sammen med store maritime spillere

Alfa Laval har sammen med en koalition af blandt andre A.P. Møller Mærsk, Cargill, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering og øvrige godt 150 af verdens største marineoperatører underskrevet dokumentet Call to Action for Shipping Decarbonization. Med dokumentet opfordrer virksomhederne verdens regeringer til at sætte turbo på arbejdet med at gøre nulemissioner for skibsfarten til standarder inden 2030 – et arbejde, som særligt Alfa Laval i Aalborg spiller en stor rolle i.

Den globale skibsfart tegner sig for omkring 80 procent af al global transport og 3 procent af de globale drivhusgasudledninger og er derfor en helt afgørende branche, når det kommer til reduktion af den globale CO2-udledning.

 

Derfor har Alfa Laval sammen med over 150 af verdens største operatører inden for den maritime industri underskrevet dokumentet Call to Action for Shipping Decarbonization, der opfordrer verdens ledere til at arbejde sammen med industrien om at levere de politikker og investeringer, der er nødvendige for at nå IMO’s målsætning om at halvere de skibsrelaterede udledninger inden 2050.

 

Underskriften er en naturlig forlængelse af Alfa Lavals langvarige engagement i udviklingen af teknologier til fremtidens grønnere transport, blandt andet med Alfa Lavals verdensførende testcenter for miljø- og forbrændingsteknologi i Aalborg som et centralt omdrejningspunkt. Her foretages blandt andet storskalatest af metanol som skibsbrændstof og tests af brændselscellesystemer til skibe med netop metanol som eksempler på konkrete indsatser i arbejdet med at skabe en CO2-neutral skibsfart.

 

"Alfa Laval er blandt verdens førende i udviklingen af nye brændstof- og energistyringsteknologier, og vi er overbeviste om, at dekarbonisering kan implementeres – til gavn for både vores kunder og vores klima. Med vores tests af blandt andet metanol som skibsbrændstof bidrager vi med konkrete løsninger på klimaudfordringerne", siger Søren Hjorth Krarup, direktør hos Alfa Laval i Aalborg.

 

Hvis IMO’s målsætning om at halvere skibsrelaterede udledninger inden 2050 skal nås, skal der allerede i 2030 være fastsatte politiske krav om, at CO2-neutrale skibe skal være standard. Med skibes levetid på omkring 20 år er det nemlig afgørende, at de skibe, som kommer på havet i 2030, allerede lever op til standarden for CO2-neutralitet.

 

Call to Action for Shipping Decarbonization opfordrer samtidig verdens ledere til at støtte industriprojekter, der bidrager til dekarbonisering.

 

"Med vores underskrift beder vi verdens regeringer om en klar plan for at løse klimaændringerne, som både vil sætte mere ambitiøse mål for skibsfarten og skabe de nødvendige betingelser for at nå dem", siger Søren Hjorth Krarup.

 

Call to Action for Shipping Decarbonization er et initiativ fra Global Maritime Forum, der også står bag Getting to Zero Coalition, som Alfa Laval ligeledes er en del af.

 

Derudover indgik Alfa Laval tidligere på året et strategisk partnerskab med Mærsk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, der også arbejder for at dekarbonisere den maritime industri.

Tags

Alle
Test-and-Training-Centre-overview-640x360

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Søren Hjorth Krarup

Direktør

Alfa Laval Aalborg A/S

Mobil: +45 2895 2217

E-mail: soren.krarup@alfalaval.com

 

Maria Stalarm

Head of Marketing & Communication

Alfa Laval Nordic A/S

Mobil : +45 2844 8658

E-mail: maria.stalarm@alfalaval.com

 

Presseservice; herunder foto, tekst, kontakt m.v.:

Publicity, Trine Kristensen

Phone: +45 29 80 40 21

E-mail: trine@publicity.dk

Relateret indhold: