2020-08-18 Product News

Grøn efterspørgsel skaber jobs i Alfa Laval i Danmark

Industrikoncernen Alfa Lavals danske afdelinger fortsætter med at vokse og har alene i år samlet set øget medarbejderantallet med godt seks procent. Generelt er det den stigende efterspørgsel på grønne teknologier, der driver væksten.

Der er travlt både på kontorerne og i produktionshallerne hos den globale industrigigant Alfa Lavals fire danske afdelinger i henholdsvis Søborg, Aalborg, Nakskov og Kolding.

Det har blandt andet udmøntet sig i, at virksomheden i seneste regnskabsår formåede at løfte bundlinjen med godt 17 procent, og den markante fremgang kan også mærkes på medarbejderfronten. På 12 måneder er det samlede medarbejderantal for de danske afdelinger steget med i omegnen af 100 medarbejdere svarende til godt 6 procent, og det glæder direktør i Alfa Laval Copenhagen i Søborg, Per Lund Hansen.

- Det er en positiv udvikling, som også vidner om, at Danmark er et vigtigt land i Alfa Laval-koncernen. Vi ser desuden også udviklingen som et udtryk for, at vores langsigtede investeringer i nye, grønne teknologier og løsninger bærer frugt. Vi står nemlig særdeles godt i forhold til at efterkomme en markant stigende efterspørgsel efter klima- og bæredygtighedsfremmende produkter. Det kan eksempelvis være teknologier, der hjælper industrivirksomheder med at producere mere effektivt med mindre ressourcespild, eller løsninger der hjælper skibsfarten med at leve op til de stadigt skrappere miljøkrav til søs, fortæller Per Lund Hansen.

Det er netop de skærpede maritime miljøkrav, der har bidraget til størstedelen af de nye jobs i Alfa Lavals danske afdelinger. Det ses tydeligt af medarbejdervæksten i Alfa Lavals afdeling i Aalborg, der foruden at udvikle, producere, levere og servicere kedler, brændere, varmevekslere og inertgasbrændere til skibe og industrier over hele verden i stigende grad også beskæftiger sig med grønne løsninger til skibsfarten:

- Fra årsskiftet må skibes brændstof eksempelvis højst indeholde 0,5 procent svovl, og det har sendt efterspørgslen på Alfa Lavals scrubbere, der renser skibenes røggasser, i vejret. Derudover er man i fuld gang med at indfase en lovgivning, der stiller krav til skibenes håndtering af ballastvand, der ofte rummer invasive arter fra andre farvande, og den lovgivning kan imødegås ved at installere Alfa Lavals PureBallast-løsning, forklarer Søren Hjorth Krarup, der er chef for afdelingen i Aalborg og leder af den globale marinedivision i Alfa Laval.

Også afdelingerne i Søborg, Nakskov og Kolding vækster på medarbejderfronten. I Søborg ligger Alfa Lavals globale center for procesteknologi og dekanteringsanlæg, i Nakskov er koncernens membranaktiviteter samlet, mens man i Kolding beskæftiger sig med flowteknisk udstyr som pumper, ventiler og tankudstyr. I alt er 4 ud af de 13 teknologier, som Alfa Laval anser som koncernens hovedaktiviteter, desuden placeret i Danmark

Tags

Alle
alfa-laval-innovation-house-flag-promotion-640-360

Kontakt

Per Lund Hansen

Adm. Direktør, Alfa Laval Copenhagen A/S

Denmark

+45 6037 5641
perlund.hansen@alfalaval.com

Kontakt

Adina Usiewicz

Marketing Communication Manager

Food & Water Division, Alfa Laval Nordic A/S

Danmark

2844 8608
adina.usiewicz@alfalaval.com

Relateret indhold: