2019-11-12 Product News

Alfa Laval åbner verdensledende innovations- og testcenter i Søborg ved København

I november 2019 står et nyt innovations- og testcenter klar til ibrugtagning hos Alfa Laval i Søborg. Herved træder en af Alfa Lavals kerneprodukter, dekanteren, ind i en ny æra.

Den svenske industrikoncern Alfa Laval investerer hvert år minimum 2,5 procent af sin omsætning i forskning og udvikling. Det svarer til knap en milliard kroner om året, og en stigende andel af dette øremærkede beløb tilfalder de danske afdelinger, der er globale centre for fire ud af 13 af koncernens teknologiområder. Det gælder også afdelingen i Søborg, der er globalt center for procesteknologi og dekantercentrifuger, som anvendes til alt fra fødevareproduktion til spildevandsrensning.

 

For ca. 12 måneder siden besluttede Alfa Laval-koncernen at placere et nyt innovations- og testcenter i København, og den 13. november 2019 åbnes centret af Alfa Lavals koncerndirektør, Tom Erixon:

- Åbningen af det nye innovations- og testcenter er en milepæl i Alfa Lavals historie, og vi glæder os selvsagt meget over, at vi nu så markant udvider vores forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for dekanterproduktet, siger Thomas Møller, som er ansvarlig for Business Unit Decanters i Food and Water-divisionen i Alfa Laval, og fortsætter:

 

- Separation ved hjælp af dekantere er en teknologi, der efterhånden har mange år på bagen, men som samtidig stadig indeholder et enormt potentiale. Dekantere anvendes til et stort antal formål – herunder til separation af væsker og materialer. Teknologien anvendes i stigende grad i fødevare-, vand- og energiindustrien, og vi ser derfor et enormt potentiale i at nyudvikle og blandt andet digitalisere teknologien.

 

Det nye innovations- og testcenter vil særligt have fokus på optimering inden for områderne bæredygtighed, øget performance og digitalisering. Dekantere har ofte en miljøforbedrende funktion, idet de eksempelvis kan optimeres til at rense spildevand på den mest effektive måde. Derudover kan dekantere erstatte forældet teknologi og dermed forbedre kapaciteten, udbyttegraden eller energiforbruget:

 

- Vi er eksempelvis i dag markedsledende inden for dekantere med lavt energiforbrug, men det er en rejse, der langt fra er slut, pointerer Thomas Møller videre.

 

Innovations- og testcentret skal også forske i øget performance, så gennemstrømning af væsker og materialer gennem dekanteren øges samtidig med, at separationen forbedres.

 

Endelig er digitalisering også et hovedtema for innovations- og testcentret. Der ligger ifølge Thomas Møller således et stort industri 4.0-potentiale i netop dekantere:

 

- En del af vores dekantere er allerede digitaliseret, så betjening, support m.v. i dag er digital. Men der ligger også et stort potentiale i opsamling og behandling af data. Hvis alle vores dekantere over hele verden kommer online og løbende opsamler data via en række sensorer, så kan vi langt bedre dele viden og optimere på tværs af lande og industrier. Det vil give et enormt boost til innovationshastigheden, fortsætter han.

 

Det nye innovations- og testcenter bliver i første omgang på 2.000 kvadratmeter og giver ifølge Thomas Møller optimale betingelser for et stort antal parallelle innovationsprojekter. Alfa Laval vil nu invitere kunder, samarbejdspartnere og studerende inden for med henblik på at opnå et åbent innovationsmiljø.

 

Alfa Laval har tidligere på året åbnet Alfa Laval Innovation House i Søborg, der ligeledes er et åbent innovationsmiljø og en rugekasse for startups.

 

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

 

Thomas Møller

President for Business Unit Decanters

Alfa Laval Copenhagen A/S

Mobile: +45 3953 6796

E-mail: thomas.moller@alfalaval.com

 

Presseservice; herunder foto, tekst, kontakt mv.:

Publicity, Esben Lind

Phone: +45 2514 5816

E-mail: esben@publicity.dk

Tags

Alle
innovation-house-640x360

Kontakt

Adina Usiewicz

Marketing Communication Manager, Alfa Laval Nordic A/S

Denmark

+45 2844 8608
adina.usiewicz@alfalaval.com

Relateret indhold: