2016-01-22 Product News

Low speed ventilation leverer ekstremt effekt serverkøling

Low Speed Ventilation (LSV) – en ny og ekstremt effektiv køleteknologi til serverrum – er den nyeste tilføjelse til Alfa Lavals sortiment af køleløsninger til datacentre.

Millioner af servere i datacentre i hele verden udvikler store mængder varme, når de håndterer og behandler data. Konventionel serverkølingsteknologi involverer høje lufthastigheder på 8-9 meter pr. sekund. Det kræver en masse energi at flytte luft ved disse hastigheder, og det kan udløse den såkaldte Venturi-effekt, der resulterer i lufttrykvariationer og “hotspots”, der kan forårsage overophedning af servere. 

Alfa Laval har introduceret en unik og patenteret kølingsteknologi, kaldet Low Speed Ventilation, der tilfører luft ved en betydeligt lavere hastighed: 1,5 til 1,8 meter pr. sekund. Reduktion af lufthastigheden og brug af optimal luftgennemstrømning eliminerer Venturi-effekten, minimerer trykforskelle og forebygger derved problemer, såsom ‘hotspots’. Da LSV er en teknologi, der arbejder ved normalt tryk, behøver datacenteroperatører kun at kontrollere lufttilgængeligheden, ikke lufttrykket, hvilket gør det meget lettere at opnå optimale forhold i serverrummet. 

Da der kræves betydelige luftmængder til Low Speed Ventilation, er LSV-kølere større end konventionelle kølere. Alfa Laval Arctigo LSV-luftkølere er specialdesignede med et stort tværsektionsområde. Disse kølere, der er placeret uden for serverrummet, sikrer, at serverne til enhver tid forsynes med tilstrækkeligt temperaturkontrolleret luft, og samtidig forbruger de meget mindre strøm end konventionelle løsninger til serverkøling.

“Low Speed Ventilation er en unik teknologi, der udfordrer de øvrige løsninger til køling af serverhaller,” siger Mats Carselid, Marketing Manager Data Center Cooling. “Vi lever i en tidsalder, der er besat af hastighed, så det kan virke selvmodsigende, at man kan forbedre ydelsen ved at gøre noget andet langsommere. Men vores nye koncept viser, at hvis du reducerer lufthastigheden, så kan du undgå de problemer, som du ofte møder inden for konventionel serverkøling og samtidig opnå en masse fordele, såsom forøget energieffektivitet og reducerede energiomkostninger. Alene det faktum, at Low Speed Ventilation-teknologien gør det muligt at drive serverhaller under normale lufttrykforhold, gør den til en virkelig innovation.” 

LSV-teknologien, der allerede med succes er taget i brug i serverhaller i Holland, er nu tilgængelig i de nordiske lande. 

LSV: centrale fordele

  • Den laveste PUE – Strømforbrugseffektivitet på 1,07 sammenlignet med markedsgennemsnittet for globale datacentre på 1,5.
  • Lavere energiforbrug – “slankere køling”, fordi EC-blæsere distribuerer luft til servere ved lav hastighed.
  • Letterer vedligeholdelse – LSV-kølere er placeret uden for serverrummet, hvilket gør adgangen til dem meget lettere i forbindelse med service.
  • Lavere omkostninger – reducerer de kølingsrelaterede energiomkostninger med op til 30 % afhængigt af datacentrets størrelse, type og placering 

LSV-kølere til serverhaller bliver en del af det eksisterende sortiment af Alfa Laval-produkter, såsom pakningsforseglede pladevarmevekslere, luftkølere og adiabatiske kølere, der kan kombineres i integrerede systemer med henblik på at opfylde datacentrenes overordnede kølingsbehov. 

For flere oplysninger kan du kontakte: 

 

 

Frantz Overgaard

Area Sales Manager

Alfa Laval Nordic A/S

Tlf. +45 2844 8632

frantz.overgaard@alfalaval.com

 

 

Alfa Laval LSV 640x360

Kontakt

Frantz Overgaard

Area Sales Manager

Denmark

+45 2844 8632
frantz.overgaard@alfalaval.com

Kontakt

Adina Usiewicz

Marketing Communication Manager

Food & Water Division, Alfa Laval Nordic A/S

Danmark

2844 8608
adina.usiewicz@alfalaval.com

Relateret indhold: