Engareret i en lysere verden

Året er ved at være ved vejs ende. Som sædvanlig vil vi gerne udtrykke en dybtfølt tak for vores samarbejde i 2021. Vi ser frem til en fortsat og fremgangsrig relation med fokus på at udvikle førende og bæredygtige løsninger, der giver mennesker og vores planet en lysere fremtid.

Og vi håber at gøre det sammen. I løbet af det seneste år har Alfa Laval installeret varmevekslere i vores kunders energieffektivitetsapplikationer, hvilket har sparet i alt 50 GW. Denne besparelse har resulteret i en årlig reduktion af CO2-emissioner på 25 millioner tons – lidt mere end emissionerne fra byen Paris. Tal om klimakompensation... for ikke at tale om glæden og kraften ved partnerskaber.

Med ønsket om et lykkebringende nytår

Et partnerskab for at accelerere din bæredygtighed

Hver kW energi, der spares, er lige så værdifuld som at producere en ny kW ren energi. Hos Alfa Laval ved vi, hvordan vi gør dine processer mere effektive – og mere bæredygtige. I mere end 90 år har vi udviklet pladevarmevekslere til at optimere termisk overførsel i varme- og køleopgaver.

I denne video kan du se, hvordan vores innovative løsninger allerede understøtter kundernes øgede behov for energieffektivitet og emissionsreduktion.

Læs mere om Alfa Lavals energieffektivitetsløsninger