Miljøbeskyttelse

Alfa Laval PureBallast 3, som er typegodkendt af IMO og US Coast Guard, tilbyder overlegen ydeevne i alle farvande - ferskt, brak og marint. Det sparer plads i nye fartøjer og forenkler eftermontering i gamle flåder.

Ballast water treatment

IMO revised G8 – the clock is ticking

From 28 October 2020, more stringent IMO rules will apply for type approving ballast water treatment systems. In short, the vast majority of ports will be off limits to any system installed without meeting them. Get the facts and learn why Alfa Laval PureBallast 3 is ready.

G8 October vignette640x360
. .

Viden

Vores løsninger opfylder både globale krav til behandling af ballastvand og dem fra US Coast Guard (USCG).

BTW complete solution 1248x480

Vær klar til ny lovgivning

Siden ratificering af IMO Ballast Water Management (BWM)-konventionen, skal nybyggede skibe have behandlingssystemer installeret ved levering. Efter 8. september 2019 skal eksisterende skibe eftermontere.

Skibsejere, der skal af med ballast i amerikanske farvande, har endnu flere problemer at tage stilling til.

De beslutninger, du laver nu, er afgørende for din virksomheds succes i de kommende år.

Lederskab, der betyder noget

Vi har viden og ressourcer til at hjælpe dig med at overholde BWM-konventionen eller USCG-lovgivningen. Vores fleksible PureBallast 3-tilbud sikrer, at du får det bedste og mest omkostningseffektive system til dine konkrete behov.

Vi har været involveret i udviklingen af ​​standarder for behandling af ballastvand, herunder IMO- og USCG-typegodkendelser. Vi har monteret over 1.700 PureBallast-systemer, hvoraf mere end 600 af dem er eftermonteringer, så du ved, at du er i sikre hænder.

Certifikater & Godkendelser

PureBallast 3 er certificeret af alle større klassifikationsselskaber. Se hvilke.

PureBallast BWT webinar 640x360

Referencer

Læs succeshistorier om nogle af de mere end 1.700 PureBallast-systemer, vi har leveret indtil videre.

BWT-references-640
.

Find dit system

Dit valg af system til behandling af ballastvand skal være et perfekt match til dit fartøj, som sikrer en jævn drift og korrekt overholdelse af miljølovgivningen. Med Alfa Laval PureBallast 3 kan du være sikker på begge dele.

Vælg langsigtet

Dit system til behandling af ballastvand skal holde – og have varig videresalgsværdi.

Vælg pålidelighed

Du bør sikre dig, at dit system til behandling af ballastvand holder lige så længe som dit fartøj, ved at vælge nøglekomponenter, der ikke korroderer i forbindelse med havvand.

En UV-reaktor er en trykbeholder, der muligvis skal udskiftes om fem år, hvis den er bygget af stål af klassen som f.eks. 316L. PureBallast 3-reaktorer er bygget af super-austenitisk rustfrit stål, som forventes at holde i 20 år eller mere.

Hvor skibet kan sejle vil påvirke potentielle købere, såvel som hvad de er villige til at betale. De værdsætter også udstyr fra en anerkendt leverandør, som de kan regne med i forhold til langsigtet support over hele verden.

Helt sikker behandling af ballastvand

Alfa Laval PureBallast 3 er det pålidelige valg. Et pålideligt produkt understøttet af en stor, verdensomspændende organisation. Vi har betjent det marine erhvervsliv i et århundrede og har været involveret i behandling af ballastvand siden det blev introduceret.

Valg af system til behandling af ballastvand

Download vores 11-punkts vejledning, der hjælper dig med at vælge det system, der passer bedst til dig.

BWT-choosing-960x480

Den førende leverandør og det førende system

PureBallast er det mest etablerede valg til behandling af ballastvand.

BWT leading 1248x624

En historie om lederskab

Vi har været involveret i behandling af ballastvand i mere end et årti og udviklet behandlingsteknologi. Vi har leveret biologisk og teknisk ekspertise på nøglepaneler for at udvikle standarder og uddanne markedet.

PureBallast er udviklet i samarbejde med Wallenius Water, og er et modent system i spidsen for behandling af ballastvand. Det oprindelige system blev lanceret i 2006, og var den første kommercielt tilgængelige behandlingsløsning.

Bredt salg og bred tillid

Mere end 1.700 PureBallast-systemer er blevet leveret og bestilt. Hundredvis af PureBallast-systemer er blevet installeret som eftermonteringer og som installationer udført på verdensplan på et bredt udvalg af skibsværfter og fartøjstyper: containerskibe, tankskibe, bulkskibe, offshore forsyningsfartøjer, flådefartøjer og mere.

Total support i hele verden

Vi har et komplet udvalg af løsninger til nybyggeri og eftermontering. Vores store produktion er klar til at imødekomme dine behov, efterhånden som BWM-konventionen træder i kraft.

Skibsværfter og ingeniørvirksomheder får klar, gennemarbejdet dokumentation samt eksperthjælp. Vi tilbyder den bedste support, herunder præstationsaftaler.

Få alt hvad du behøver, fra råd til reservedele og service, hvor som helst i verden.

Modtagne ordrer

Vi har modtaget PureBallast-ordrer til forskellige fartøjstyper fra hele verden.

Betjente fartøjstyper

  • Ankerhåndterings-fartøjer
  • Bulkskibe
  • Biltransportskibe
  • Kystfærger
  • Mindre containerskibe
  • Containerskibe
  • Krydstogtskibe
  • Boreskibe
  • Almene fragtskibe
  • LNG-transportskibe
  • LPG-transportører
  • Flådefartøjer
  • Offshore forsyningsfartøjer
  • Forskningsfartøjer
  • Flodskibe
  • RoRo-fartøjer
  • Shuttle-tankskibe
  • Forsyningsfartøjer
  • Tankskibe
.

Lovgivning om behandling af ballastvand

Bestemmelser om behandling af ballastvand træder nu i kraft. IMO-konventionen for håndtering af ballast vand (BWM – Ballast Water Management) er blevet ratificeret, og lovgivningen fra US Coast Guard (USCG) er allerede gældende. Vi har den viden, samt ti års erfaring, der skal til for at hjælpe dig med at finde rundt i de regler, der omfatter dit fartøj.

BWT legislation 1248x624

USCG-standarden for udledning af ballastvand

USCG Ballast Water Discharge Standard har været i kraft siden juni 2012. Pr. December 2013 skal alle nye fartøjer, der ønsker at skille sig af med ballast i amerikanske farvande, overholde kravene til eksisterende fartøjer, der følger.

I en indledende periode er visse IMO-godkendte systemer blevet godkendt til brug i USA's farvande som alternative håndteringssystemer (AMS – Alternative Management Systems). På grund af tilgængeligheden af ​​behandlingssystemer med USCG-typegodkendelse vil IMO-systemer, der er installeret efter den 7. marts 2017, ikke længere få AMS-godkendelsen.

Systemer, der er indsendt til USCG-typegodkendelse, skal i øjeblikket testes i henhold til CMFDA/FDA-farvningsmetoden. Systemerne skal være veludviklede, når testen udføres, og testene skal udføres af en uafhængig tredjepart. Denne grad af gennemsigtighed øger troværdigheden af ​​testresultaterne.

Der er mere specifikke krav til overvågning af driftsparametre under USCG-testning.

Hidtil har kun en håndfuld systemer til behandling af ballastvand modtaget USCG-typegodkendelsen, herunder PureBallast 3. Fremtidig godkendelse af MPN-testmetoden (mest sandsynligt antal), som er mere egnet til UV-baserede systemer som PureBallast 3, vil muligvis tillade fortsat brug af nogle systemer, som i dag er godkendt som AMS.

BWM-konvention fra IMO

BWM-konventionen blev vedtaget officielt i 2004 som den internationale konvention for kontrol og håndtering af skibes ballastvand og sedimenter. Selv om det tog mange år at ratificere konventionen, udløste dens indførsel udviklingen af ​​nutidens udvalg af behandlingssystemer.

Siden ratificeringen i september 2016 har BWM-konventionen gjort behandling af ballastvand til en stor udfordring over hele verden. Nybyggede fartøjer kræver i september 2017 typegodkendte behandlingssystemer, mens eksisterende fartøjer skal have dem eftermonteret i henhold til den reviderede IMO-implementeringsplan. Fartøjer, der opererer i amerikanske farvande, og som har passeret deres overholdelsesdato, skal behandle ballastvand med en BWMS, hvis det udledes i amerikanske farvande.

Da BWM-konventionen blev fastlagt på et tidspunkt, hvor parterne havde mindre indsigt i de kontrolmekanismer, der kræves for behandling af ballastvand, har IMO-typegodkendelsesattester udviklet sig over tid. Certifikater, der er udstedt efter 2014, indeholder flere oplysninger om driftsbegrænsningerne for et system, såsom saltholdighed, temperatur og UV-transmittansniveauer. Ethvert certifikat, der er udstedt før denne dato, bør undersøges kritisk, og søge at leve op til den nyeste udgave af et certifikat.

I dag fortolkes BWM-konventionen på en ensartet måde af kontrolmyndigheder overalt i verden, som stræber efter at sikre en høj grad af gennemsigtighed i alle testprocedurer.

Lovgivning om behandling af ballastvand

Siden Ballast Water Management (BWM)-konventionen fra IMO blev ratificeret, er spørgsmålet om lovgivning vedrørende behandling af ballastvand blevet presserende over hele verden og rejser spørgsmål i branchen.

Alfa Laval PureBallast 3 og de reviderede G8-retningslinjer fra IMO

Følgende spørgsmål og svar forklarer betydningen af Alfa Laval PureBallast 3-typegodkendelsen i forhold til de reviderede G8-retningslinjer.

Eftermonteret PureBallast 3

Alfa Laval er velforberedt på de tekniske og logistiske udfordringer ved eftermontering af et system til behandling af ballastvand på et fartøj.

Skræddersyede eftermonteringsløsninger

På de fleste fartøjer er der ikke plads til eller taget hensyn til behovet for behandling af ballastvand. Kompaktheden og fleksibiliteten hos PureBallast 3 Compact Flex forenkler en eftermontering.

Vi tilpasser hvert projekt for at opfylde dine krav, herunder budgetteringsvejledning og finansieringsmuligheder.

Samarbejde og fleksibilitet

Vi kan arbejde sammen med din teknikerafdeling og det valgte værft, eller vi kan levere ekspertise fra vores eget netværk til teknisk support, 3D-laserscanning, klassegodkendelse og meget mere.

Vi kan tilpasse os din eksisterende dokningsplan eller arrangere installation i løbet af din rejse. Som en verdensomspændende organisation med god logistik, kan vi flytte med dit projekt, hvis dine handelsruter ændres forud for docking. Vores tilstedeværelse og funktioner verden over sikrer et smidigt og vellykket projekt, selv når der sker store ændringer.

Download brochure om eftermontering

cooperation diagram from retrofit leaflet
.

Kontakt os, når det handler om behandling af ballastvand

Klar til at tage det næste skridt mod et Alfa Laval PureBallast 3-system? Vi vil gerne give mere information eller et tilbud til dit konkrete fartøj.

Dine oplysninger gemmes og behandles i overensstemmelse med samt vores privatlivs- og databeskyttelsespolitik.