Energieffektiv petrokemisk produktion

Den petrokemiske industri er under et enormt pres for at reducere CO2-emissionen og samtidigt øge produktionsudbyttet. Med et af markedets største udvalg sørger Alfa Lavals højeffektive varmevekslere i dag for, at 4,1 millioner tons CO2 om året ikke bliver sendt ud i atmosfæren via petrokemiske anlæg. Men det er ikke det hele. Vores innovative varmeoverførselsteknologi reducerer energi-, vand- og materialeforbruget, samtidigt med at den samlede produktions oppetid øges for selv de tungeste opgaver.

Petrochemicals 640x360

        

.

Spar energi med Alfa Laval

Genvinding og genbrug af spildvarme i energiintensive anlæg som f.eks. reaktorer, destillationskolonner og absorptionsstripningssystemer er en fantastisk metode til at forbedre energieffektiviteten i dit petrokemiske anlæg. Vidste du, at hvis du skifter til en avanceret Alfa Laval-pladevarmeveksler, er resultaterne op til fem gange bedre, end hvis du bruger en traditionel rørvarmeveksler? Du kan endda reducere brændstof- og emissionsomkostningerne, benytte damp af lavere kvalitet, producere elektricitet fra overskydende kedelkapacitet, og sælge overskudsvarme.

Lad os kigge på en vores belgiske kunders kemikaliefabrik. De installerede en Alfa Laval Compabloc i deres produktionsproces for at genvinde varme fra den damp, der opstod i genvindingskolonnen for opløsningsmidler. Denne genvundne varme kunne dernæst bruges til at forvarme deres materialetilførsel i stedet for damp. Denne simple forandring betød, at de kunne reducere deres CO2-emission med 1.250 ton om året.

Udforsk andre kunders succeshistorier

 

man in blue helmet inspecting pressure 640x360
.
female engineer with laptop outside chemical plant

Øgning af produktionen

Med mange indbyrdes forbundne procestrin i et petrokemisk anlæg, kan flaskehalse i varmeoverførslen på ét område ofte påvirke hele produktionsflowet. I stedet for at ombygge  dit anlæg for at reducere disse problemer, kan du øge produktionen og reducere anlæggets CO2-emission ved at opgradere din varmeveksler til en mere energieffektiv løsning.

En europæisk aminproducent gjorde netop dette, og det eneste de behøvede at gøre var at udskifte deres traditionelle rørvarmevekslere med en Alfa Laval Compabloc. Derefter var de i stand til at underkøle den kondenserede ammoniak til en meget lavere temperatur og øge kapaciteten for deres destillationstårn. Med andre ord kunne de reducere pladsbehovet, vægten og den uforudsete nedetid, samtidigt med at de øgede kompressorens kapacitet.

Udforsk andre kunders succeshistorier

.

Opnå mere med mindre

Hvis du bruger en kompakt varmeveksler i dit petrokemiske anlæg, kan du opnå de samme resultater med mindre. Alfa Lavals kompakte varmeveksler og begrænsede størrelse gør det muligt at beholde den eksisterende opsætning, spare på installationsomkostningerne og reducere materialebehovet for at beskytte verdens begrænsede ressourcer. Så hvis du er på udkig efter nye kedler eller køletårne, så begynd med at tjekke ud, hvordan Alfa Laval kan forbedre din varmegenvinding.

Det gjorde en stor sydamerikansk cumenproducent, da de ville opgradere deres eksisterende anlæg, der var baseret på rørvarmevekslere. De fandt ud af, at installation af en Compabloc til fordampningsanlægget i benzendestillationskolonnen ville de eliminere behovet for dyrt fundament- og konstruktionsarbejde, samtidigt med at de sparede vigtig plads. De opnåede tilmed en markant reduktion i dampforbruget.

Udforsk andre kunders succeshistorier

cut investment
.
engineer at plant 640x360

Håndtering af begrænsninger i kølekapacitet

Efterhånden som temperaturerne fortsætter med at stige, øges efterspørgslen på verdens køleinfrastruktur. Uanset om ferskvand bliver en knap ressource, kapaciteten ikke længere kan dække efterspørgslen, eller omgivelsestemperaturerne bliver for høje, er den enkleste løsning til at øge produktionen at udskifte eksisterende varmevekslere med en mere effektiv model. På den måde kan du arbejde ved højere temperaturer, genbruge eventuel spildvarme i stedet for køling og reducere risikoen for flaskehalse i din produktion.

Udforsk andre kunders succeshistorier

.
increase uptime

        

Energy Hunter - På jagt efter spild-energi

For at forbedre energieffektiviteten er vi alle nødt til at gå på jagt efter og reducere overskuds- eller spildenergien. Alfa Laval har teknologien, ekspertisen og servicen til at maksimere effektiviteten af din varmeoverførsel. Brug vores nye værktøj til at beregne, hvor meget du kan spare i dag.

Energy Hunter screen view