Energy Hunter-kalkulator – værdi af service

Om Energy Hunter-kalkulatoren:
Dette værdiberegnerværktøj leveres "som det er" og "forefindes" og er kun ment til vejledende og illustrativ brug. Brug af Værdiberegnerværktøjet er på egen risiko, og Alfa Laval AB (publ) og dets tilknyttede selskaber ("Alfa Laval") fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier og repræsentationer af enhver art, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til Værdiberegnerværktøjet og alle oplysninger eller resultater fra brugen heraf, herunder, men ikke begrænset til, korrekthed, egnethed, nøjagtighed af beregninger og resultater, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til en bestemt anvendelse eller et bestemt formål og ikke-krænkelse. Alfa Laval vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for tab eller skade, som er lidt eller forårsaget af brugen af ​​Værdiberegnerværktøjet og/eller oplysningerne eller resultaterne fra brugen heraf. 

Vi sætter jagten ind på spildenergi

Energieffektivitet er en del af vores DNA. Det er noget, vi har udviklet i snart et årti. Faktisk sparer Alfa Lavals varmeoverførselsløsninger 100 GW energi i industrien hvert år. Det er strøm nok til at opvarme 20 millioner hjem.

Vi har fundet ud af, at der altid er plads til at genbruge spildenergi ved at ændre rengørings- og vedligeholdelsesprogrammet eller opdatere konfigurationerne. Se videoen og lær, hvordan Alfa Laval kan hjælpe.

Mere om Energy Hunter