Vallebehandling i planteproteinbearbejdning

 

 

 

Produktion af plantebaseret protein kræver meget vand, og mange producenter står over for høje driftsomkostninger og i værste fald lavere produktionskapacitet på grund af begrænset vandforsyning. 

Op til 70 % af det vand, der bruges i en våd fraktioneringsproces, ender i vallestrømmen. Et Alfa Laval vallebehandlingssystem lader dig genvinde det meste af dit procesvand, reducere spildevandsmængder og udvinde værdifulde proteiner og kulhydrater. Derudover kan disse systemer nemt integreres i både nye og eksisterende anlæg.  

water circle plantbased
protein recovery plant based

Øg udbyttet med proteingenvinding  

Op til 30 % af tørstoffet i valle består af opløselige proteiner, peptider og andre aminosyrederivater, som ikke kan udvindes i hovedproduktionsprocessen.  

Disse proteiner har fremragende fordøjelighed og høj markedsværdi. Som et resultat kan de bruges i en række forskellige produkter, såsom proteinpulver af høj kvalitet, kosttilskud og helsekostprodukter. De kan også bruges som funktionelle ingredienser i forarbejdede fødevarer, hvilket giver tekstur, stabilitet og andre ønskelige egenskaber. 

Genvinding af disse proteiner øger det samlede output af dine operationer, forbedrer din bundlinje, minimerer affaldsgenerering og bidrager til bæredygtigheden og cirkulariteten af ​​dine produktionsprocesser.  

Alfa Laval tilbyder avancerede systemer til at indfange disse proteiner, enten som koagulerede proteiner, der kan adskilles ved centrifugering, eller som funktionelle proteiner ved hjælp af membranseparation. Disse systemer er designet til at være effektive, pålidelige og nemme at bruge, og de hjælper med at maksimere dit output og din rentabilitet. Samtidig minimeres dit miljømæssige fodaftryk. 

Producer og sælg vallekoncentrat  

Valle er en kompleks blanding af komponenter som kulhydrater, proteiner og salte. I stedet for at lade vallen gå til spilde, kan du nemt koncentrere og sælge den som en værdifuld ingrediens eller prækursor for yderligere processer. Hertil kommer, at koncentrering af vallen reducerer spildevandet fra anlægget, hvilket minimerer driftens miljømæssige påvirkning.  

Vallekoncentrat kan sælges som en ingrediens til dyrefoder, idet valle er en kilde til protein og andre næringsstoffer. Vallekoncentrat kan også bruges som råmateriale i gæringsprocesser, hvor sukkerarterne og proteinerne i vallen omdannes til en række værdifulde produkter, såsom biobrændsel, organiske syrer og enzymer. En tredje anvendelse af vallekoncentrat er biogasproduktion, hvor det bruges til fremstilling af vedvarende metan.  

Alfa Laval tilbyder fordampnings- og membransystemer, der er optimeret til vallekoncentration, og vores applikationseksperter hjælper gerne virksomheder med at maksimere effektivitet og rentabilitet og samtidig minimere miljøpåvirkningen. 

whey concentrace plant based
water recovery plant based

Genvinding og genbrug af vand 

Omkring 70 % af det vand, der bruges i proteinekstraktionsprocesserne, ender i vallestrømmen, og genvinding af dette vand har en stor positiv indvirkning på vandforbruget og bæredygtigheden. 

Alfa Laval tilbyder avancerede fordampnings- og membransystemer til vandgenvinding fra vallestrømme. Det genvundne vand kan bruges til rengøringsformål eller forædles yderligere til potentiel genbrug i anlægget. 

Ud over de miljømæssige fordele reducerer genvinding af vand også omkostningerne til indkøb og behandling af vand og forbedrer produktionsprocessernes økonomiske levedygtighed.  

Alfa Lavals fordampnings- og membransystemer er designet til at være effektive, pålidelige og nemme at bruge, hvilket hjælper virksomheder med at maksimere deres vandgenvinding og minimere deres miljøpåvirkning. 

.

Eksempel på et vallebehandlingssystem 

AL_Process & Flowchart_Plant-based_230523_2-C.jpg

Fuldt skræddersyede vallebehandlingssystemer 

Fuldt skræddersyede vallebehandlingssystemer 

Afhængigt af dine driftsbetingelser og krav vil vores applikationseksperter designe et vallebehandlingssystem, der opfylder dine behov til fuldkommenhed. Procesdiagrammet ovenfor viser et muligt eksempel, hvor protein, kulhydrater og vand genvindes. Fordelene ved dette system omfatter:  

  • Genvundet vand kan genbruges til skylning og CIP eller i hovedprocessen.  
  • Øget udbytte takket være proteingenvinding.  
  • Betydelig reduktion i spildevandsmængder og BOD-niveauer.  

Driftsprincip

I den første fase af processen opvarmes vallen ved hjælp economizers og direkte dampinjektion, hvilket får proteinet til at koagulere. Det koagulerede protein separeres derefter fra væsken ved hjælp af en dekanter og sendes derefter til en tørretumbler. 

Væskefasen fra dekanteren sendes til et fordampningssystem, hvor vandet koges af, og efterlader et koncentrat, der hovedsageligt består af kulhydrater og salte, som kan udnyttes i biogas- eller bioethanolproduktion. 

Det kondenserede vand fra fordampningssystemet renses ved hjælp af et membransystem med omvendt osmose, inden det genbruges, enten i hovedprocessen eller til skylning eller CIP. 

Permeatet (altså det filtrerede vand) kan genbruges til rensning, og retentatet (resten) sendes til et spildevandsanlæg. 

Kontakt os for mere information

Komplette serviceløsninger 

MF 1044413 adjusted XL

Ved at kombinere en systemtilgang til service med omfattende procesekspertise optimerer vi ydelsen af ​​hele din proces ved at identificere og adressere de grundlæggende årsager til dine problemer.

Vi tilbyder et komplet udvalg af services, der dækker hele dit anlægs levetid. Vores globale servicenetværk dækker næsten 100 lande, hvilket betyder, at hurtig og professionel support altid er tæt på.

For at få maksimalt afkast af din investering anbefaler vi, at du indgår en Alfa Laval-serviceaftale. Denne fuldt tilpassede serviceløsning forenkler din budgetlægning og sikrer maksimal ydeevne og oppetid. Mens du fokuserer på din daglige drift, klarer vi planlægning, indkøb og udførelse af de nødvendige serviceforanstaltninger.

Find ud af, hvordan vi kan hjælpe med service

Nøgleprodukter