Ti gode råd vedrørende spiralvarmevekslere

Ti gode råd til, hvordan du holder din spiralvarmeveksler i tiptop-stand!

Ten top tips spiral heat exchangers

  1. Åbn aldrig enheden, hvis den ene eller begge kanaler er sat under tryk. Forsøg på at gøre dette kan medføre personskade eller beskadigelse af enheden og dens omgivelser.
  2. Sørg for, at vigtige driftsparametre (temperaturer og flowhastigheder) stemmer overens med de oprindelige designspecifikationer.
  3. Løft enheden i løfteøjerne, og brug ikke tilslutningerne eller dækset til at løfte enheden.
  4. Under transport eller længere perioders nedlukning kan dækselpakninger og/eller hagebolte gå løs, hvorfor de skal spændes diagonalt modsat.
  5. Sørg for, at al resterende luft fjernes fra enheden før opstart.
  6. Åbn og luk ventiler langsomt for at undgå trykstød under start og nedlukning.
  7. For væsker, der indeholder tørstofpartikler, skal du altid sørge for at flowhastigheden er i overensstemmelse med designhastigheden for at undgå fortykning eller tilstopning.
  8. Brug CIP (Cleaning-In-Place) eller returskylning, så du undgår at åbne varmeveksleren med henblik på rengøring.
  9. Dækselpakninger skal udskiftes efter hver åbning, så det er en god idé at opbevare en reservepakning på stedet.
  10. I tilfælde af nedlukning over en længere periode og/eller brug af ætsende væske eller risiko for frysning skal du skylle og/eller tømme varmeveksleren.

How can we help you?Kontakt os venligst ved forespørgsler eller spørgsmål.

Kontakt os