Ti gode råd vedrørende pakningsforsynede pladevarmevekslere

Ti gode råd til, hvordan du holder din pakningsforsynede pladevarmeveksler i topform

  1. Sørg for, at driftsparametrene (temperaturer og flowhastigheder) stemmer overens med designspecifikationerne.
  2. Udluft varmeveksleren under opstarten. Åbn og luk ventilerne langsomt for at undgå trykstød.
  3. Benyt forfiltre til at fjerne tilsmudsning med partikler og beskytte varmeveksleren.
  4. Kontrollér dagligt, om der er nogen ændringer i temperaturen eller trykket, og kontrollér, om der er tegn på eksterne lækager.
  5. Sørg med regelmæssige mellemrum for, at spændeboltene er rengjorte og velsmurte.
  6. Brug Performance Audit, så du undgår at åbne pladevarmeveksleren for inspektion.
  7. Brug CIP (Cleaning-In-Place), så du undgår at åbne varmeveksleren med henblik på rengøring.
  8. Sørg altid for, at reserveenhederne er rengjorte og tørre. Hvis en varmeveksler tages ud af drift, skal den skylles med ferskvand og drænes helt.
  9. Beskyt varmevekslere mod vandstænk og regn. Undgå eksponering med ultraviolette stråler og ozon, der typisk genereres af elektricitetskilder.
  10. Brug kun originale reservedele, hvorved du opnår garanteret ydeevne, driftssikkerhed og lang udstyrslevetid. Sørg for at have et lager af vigtige reservedele, og følg opbevaringsanvisningerne.

How can we help you?Kontakt os venligst ved forespørgsler eller spørgsmål.

Kontakt os

Ten top tips