Ti gode råd vedrørende din dekanter

Ti gode råd til at holde din dekanter i tiptop-stand!

  1.  Sørg for, at vigtige driftsparametre (hastighed, vægtfylde af sediment og fødehastighed) stemmer overens med de oprindelige designspecifikationer.
  2. Overvåg maskinen på daglig basis. Kontrollér vibrationsniveauer og lejetemperaturer. Kontrollér for lækager, og undersøg eventuel unormal støj.
  3. På ugentlig eller månedlig basis skal du kontrollere pumpehuset for opbygning af sediment (og om nødvendigt fjerne det).
  4. Med regelmæssige mellemrum skal alle automatiske overvågningssystemer og lukkeenheder kontrolleres for korrekt drift.
  5. Hver 6. måned, eller hver gang der er gået 1000 timer, skal gearets oliestand og remspænding kontrolleres og eventuelt justeres.
  6. Overhold altid de anbefalede smøringsintervaller og instruktionerne vedrørende forebyggende vedligeholdelse.
  7. Brug kun de godkendte fedt- og oliemærker, og kontrollér, at den anbefalede opbevaringstid ikke er overskredet.
  8. Sørg for, at serviceområdet og området omkring dekanteren er rengjort. Sørg altid for, at dele er grundigt rengjorte, før de monteres. Spænd skruer til de korrekte momentværdier.
  9. Brug udelukkende originale OEM-leverede værktøjer til service og vedligeholdelse, og opbevar værktøjerne på et rent og tørt sted.
  10. Brug kun originale reservedele, hvorved du opnår garanteret ydeevne, driftssikkerhed og lang udstyrslevetid. Sørg for at have et lager af vigtige reservedele, såsom fedt, olie og reservedelssæt til midlertidig og omfattende service.

How can we help you?Kontakt os venligst ved forespørgsler eller spørgsmål.

Kontakt os