Ti gode råd vedrørende Alfa Laval hygiejnisk pakningsforsynet pladevarmeveksler

Ti gode råd til, hvordan du holder din Alfa Laval hygiejniske pakningsforsynede pladevarmeveksler i tiptop-stand!

  1. Ten top tips to keep your Alfa Laval hygienic gasketed plate heat exchanger in tip top conditionSørg for, at driftsparametrene (temperaturer og flowhastigheder) stemmer overens med designspecifikationerne.
  2. Udluft varmeveksleren under opstarten, men åbn og luk ventilerne langsomt for at undgå trykstød (vandhammer).
  3. Benyt forfiltre til at fjerne tilsmudsning med partikler og beskytte varmeveksleren.
  4. Kontrollér dagligt, om der er nogen ændringer i temperaturen eller trykket, og kontrollér, om der er tegn på eksterne lækager.
  5. Sørg med regelmæssige mellemrum for, at spændeboltene er rengjorte og velsmurte.
  6. Brug tilstandsovervågning, så du undgår at åbne pladevarmeveksleren med henblik på inspektion.
  7. Brug CIP (Cleaning-In-Place), så du undgår at åbne varmeveksleren med henblik på rengøring.
  8. Sørg altid for, at reserveenhederne er rengjorte og tørre. Hvis en varmeveksler tages ud af drift, skal den skylles med ferskvand og drænes helt.
  9. Beskyt varmevekslere mod vandstænk. Undgå eksponering med ultraviolette stråler og ozon, der typisk genereres af elektricitetskilder.
  10. Brug kun originale reservedele fra Alfa Laval, hvorved du opnår garanteret ydeevne, driftssikkerhed og lang udstyrslevetid. Sørg for at have et lager af vigtige reservedele, og følg opbevaringsanvisningerne.

How can we help you?Kontakt os venligst ved forespørgsler eller spørgsmål.

Kontakt os