Ti gode råd vedrørende Alfa Laval Contherm / Convap

Ti gode råd til at holde din Contherm / Convap i tiptop-stand!

Ten top tips Alfa Laval Merco

  1. Sørg for, at driftsparametrene (temperaturer og flowhastigheder) stemmer overens med designspecifikationerne.
  2. Start med at aktivere produktflowet, derefter Contherm- / Convap-rotoren og dernæst medierne. Husk at aktivere skyllemedierne til tætningerne, hvis enheden er forsynet med disse, når du starter rotoren.
  3. Skærp skraberbladene jævnligt for at optimere varmeoverførslen og beskytte cylinderen.
  4. Udskift O-ringe til tætningerne, og kontrollér tætningskomponenterne, cylinderen og rotoren ugentligt, eller hver gang systemet åbnes med henblik på service.
  5. Inspicér udstyret med regelmæssige mellemrum for unormale vibrationer, der kan indikere fejl i lejerne eller forkert justering af motoren.
  6. Inspicér og test den hydrauliske løfteenhed med regelmæssige mellemrum, og udskift hydraulikolien hver 6. måned.
  7. Lad aldrig Contherm-enheder køre, når de er tømt for produkt, vand eller CIP-opløsning, og efterlad aldrig CIP-opløsning eller produkt i systemet i længere tidsperioder.
  8. Overvåg effektiviteten af CIP-rengøringen.
  9. Sørg for at have et lager af vigtige reservedele, og brug kun originale Alfa Laval-reservedele og -services, hvorved du opnår garanteret ydeevne, driftssikkerhed og lang udstyrslevetid..
  10. Hvis du er i tvivl, er det en god idé at se Contherm-instruktionsmanualen vedrørende alle servicerelaterede emner.

How can we help you?Kontakt os venligst ved forespørgsler eller spørgsmål.

Kontakt os