Ti gode råd vedrørende Alfa Laval Compabloc

Ti gode råd til at holde din Alfa Laval Compabloc i tiptop-stand!

Ten top tips Alfa Laval Compabloc

  1. Sørg for, at vigtige driftsparametre (tryk, temperaturer og flowhastigheder) stemmer overens med de oprindelige designspecifikationer.
  2. Brug forfiltre til at beskytte Compabloc mod fremmedlegemer og tilsmudsning.
  3. Åbn og luk ventiler langsomt for at undgå trykstød under start og nedlukning.
  4. Sørg for, at enheden udluftes korrekt. For store enheders vedkommende skal udluftningstilslutningerne holdes åbne/tilsluttede.
  5. Med henblik på at sikre stabil drift og jævn stigning i temperatur og tryk under start eller nedlukning skal det kontrolleres, at kontrolsystemet overholder kravene i manualen til Compabloc.
  6. Anvend forebyggende vedligeholdelse, herunder regelmæssig kontrol af trykfald for at fastlægge den påkrævede rengøringshyppighed.
  7. Brug kemisk CIP-rengøring (CIP) eller mekanisk rengøring (damp- eller højtryksrensning) for at fjerne aflejringer og tilsmudsning, så du undgår at åbne veksleren unødigt.
  8. Panelpakninger skal udskiftes efter hver panelåbning, så det er en god idé at opbevare et sæt reservepakninger på stedet.
  9. Efter en lang periode uden brug skal alle panelboltes tilspændingsmoment dobbelttjekkes, inden driften genoptages.
  10. I tilfælde af en ekstern lækage gennem pakningen spændes panelboltene til nominelle momentværdier, eller panelpakningerne udskiftes. Hvis lækagen ikke kan afhjælpes, skal du kontakte Alfa Laval for rådgivning. Det kan være muligt at reparere på stedet.

How can we help you?Kontakt os venligst ved forespørgsler eller spørgsmål.

Kontakt os