Ti gode råd vedrørende Alfa Laval AS-H-bæltefortykkere

Ti gode råd til at holde din Alfa Laval AS-H-bæltefortykker i tiptop-stand!

  1. Ten top tips Alfa Laval AS-H Belt thickenerSørg for, at vigtige driftsparametre (bæltehastighed, vægtfylde af sediment og fødehastighed) stemmer overens med de oprindelige designspecifikationer.
  2. Sørg for, at ventilmanifolden til polymerblanding og injektionsringen er rengjorte.
  3. Sørg for at opretholde en ensartet slamtykkelse på tværs af bæltet.
  4. Kontrollér bæltesømme og -integritet med regelmæssige mellemrum.
  5. Overvåg og vedligehold sprøjteanordning. Sørg for at holde dyserne fri for urenheder og tilstopninger. Overspænd IKKE håndhjulet. Dette kan forårsage skade på de interne tætninger og tab af skyllevandtryk eller lækage.
  6. Sørg for, at afvandingsbæltet er korrekt spændt med henblik på at opnå optimal ydelse og bæltelevetid.
  7. Kontrollér, at den jævne (flade) side af bæltet vender mod slammet. Sørg for, at den ru side vender mod rullerne.
  8. Smør hvert rulleleje i overensstemmelse med den frekvens, der er angivet i O&M-manualens tidsplan for smøring. Brug kun de smøremidler, der er angivet i O&M-manualen.
  9. Sørg for, at serviceområdet og området omkring bæltefortykkeren er rengjort. Sørg altid for, at dele er grundigt rengjorte, før de monteres.
  10. Brug kun originale reservedele, hvorved du opnår garanteret ydeevne, driftssikkerhed og lang udstyrslevetid. Sørg for at have et lager af vigtige reservedele, såsom fedt, olie og proces-sliddele.

How can we help you?Kontakt os venligst ved forespørgsler eller spørgsmål.

Kontakt os