Ti gode råd vedrørende højhastighedsseparator med snekkehjulsdrift

Ti gode råd til at holde din højhastighedsseparator i tiptop-stand

Ten top tips to keep your Alfa Laval high speed separator belt-driven in tip top condition

  1. Sørg for, at maskinen forsynes med vand og luft af den rette kvalitet som anbefalet i manualen.
  2. Brug kun de godkendte oliemærker til smøring, og kontrollér oliestanden med regelmæssige mellemrum.
  3. Sørg for, at separatoren drives i overensstemmelse med de anbefalede designparametre.
  4. Overvåg konstant vibrationsniveauer og lejetemperaturer. Kontrollér for lækager og unormal støj med regelmæssige mellemrum.
  5. Sørg for, at serviceområdet er rengjort, og anbring aldrig dele direkte på gulvet.
  6. Overhold de anbefalede serviceintervaller og instruktionerne vedrørende forebyggende vedligeholdelse.
  7. Sørg altid for, at dele er grundigt rengjorte, før de monteres igen.
  8. Brug udelukkende værktøjer, der er leveret af Alfa Laval, til service og vedligeholdelse. Opbevar værktøjerne på et rent, sikkert og tørt sted.
  9. Brug kun originale reservedele, hvorved du opnår garanteret ydeevne, driftssikkerhed og lang udstyrslevetid.
  10. Sørg for at have et lager af vigtige reservedele, såsom olie og sæt til midlertidig og omfattende service. Følg opbevaringsanvisningernefor at undgå beskadigelse og korrosion.