Fejlfinding af pladevarmevekslere

Oplever du problemer med din pakningsforsynede pladevarmeveksler? Er der en lækage uden for enheden, lækker den inde i enheden, eller optræder der uventede trykfald? Identificer mulige årsager med vores online fejlfinder!

Hvis du har brug for yderligere support, står vores erfarne og dygtige fejlfindere til din rådighed og yder øjeblikkelig fjernsupport eller service på stedet for at løse ethvert problem med dit udstyr. Vi finder årsagen til uønskede nedlukninger og sørger for, at udstyret kører så godt som muligt. Vi identificerer og forhindrer også farlige situationer for at forbedre arbejdsforholdene for dine medarbejdere.

troubleshooting_640x360.jpg

.

GPHE new gasket close-up.jpg

Problemer med lækage

Du kan opleve forskellige problemer med lækage i dine varmevekslere. Med den enkle fejlfinder håber vi, at vi kan hjælpe dig med at identificere årsagerne til dine problemer og løse nogle af dem gennem vores guidede vejledning. Alfa Laval kan hjælpe dig med: 

 • Valg af materiale og test
 • Udskiftning af dele
 • Renovering
 • Visuelt eftersyn
 • Evaluering
 • Tilstandskontrol

Hvilke lækageproblemer er der på din pakningsforsynede pladevarmeveksler?

Pakning lækker på grund af alder Medie løber uden for enheden, mens pakninger er delvist synlige på siden af pladepakken Opsvulmen eller opløsning af pakning 

Medie løber uden for enheden, pakninger er revnede og skubbet ud fra siden Ekstern lækage og pakninger, der hænger løst, når enheden åbnes  

 

Jeg kan se, at lækagen kan skyldes gamle pakninger. Pakningerne er hærdede og/eller revnede, og kold lækage indikerer, at der er et problem. 

Mulige årsager: 

 • Materielle fejl på grund af alder eller høj temperatur
 • Iltningsmiddel i processtrømmen
 • Uegnet eller overkoncentreret rengøringsvæske
 • NBR tæt på ozon
Foreslået løsning:
 1. Udskift pakningerne, hvis alderen er årsagen. Kontroller pakningens kompatibilitet med mediet, og opgrader om nødvendigt materialet. Du kan også få foretaget en komplet renovering hos dit nærmeste Alfa Laval-servicecenter.
 2. Hvis CIP (rengøring på stedet) er hovedårsagen, skal du kontrollere rengøringsmetoden og rengøringsvæsken.
Til fremtidig forebyggelse:
 1. Udskiftning af pakninger med anbefalede intervaller forhindrer fejl på grund af alder.
 2. Under andre omstændigheder kan du overveje at skifte til en anden elastomer for at sikre mediets kompatibilitet eller ændre pladelegeringen for at forhindre korrosion.

Hjalp disse forslag? Hvis ikke, kan du kontakte os pr. telefon eller mail. 

 

Min enheds medie løber uden for enheden, pakningerne er delvist synlige på siden af pladepakken.

Mulige årsager:

 • Hydraulisk hamren, opsvulmen af pakningen på grund af uforenelighed med mediet eller deformerede pakningsriller.
 • Pladepakke der ikke er spændt til.
 • Tilstopning i kombination med højt tryk.
 • Brud på limning i kombination med højt tryk.
Foreslået løsning:
 1. Skift pakningerne eller opgrader til et epoxybaseret fastgøringssystem.
 2. Sørg for, at pakningerne er kompatible med processen, og kontrollér, at pakningsrillen ikke er deformeret.
 3. Kontrollér opstartsprocedurerne, processen, pumperne og ventilerne.
Til fremtidig forebyggelse: 
 1. Følg instruktionerne i brugsanvisningen for at sikre, at opstart og nedlukning udføres korrekt.
 2. Når du åbner ventiler, skal du først åbne udløbet og derefter langsomt åbne indløbet. Undgå at tilspænde varmeveksleren for meget, og sørg for, at enheden er spændt op ifølge den anbefalede A-dimension for at sikre metal-til-metal-kontakt.

Hjalp disse forslag? Hvis ikke, kan du kontakte os pr. telefon eller mail. 

 

Enhedens pakning er svulmet op eller opløst. Det er svært at forsegle en enhed efter åbning.

Mulige årsager:

 • Absorption af procesmedier eller rengøringsvæske.
 • Pakningen er ikke kompatibel med mediet.
Foreslået løsning:
 1. Skift til et andet elastomermateriale, som passer til mediet.
 2. Kontrollér valget af rengøringsmedie.
Til fremtidig forebyggelse:
 1. Se medie- og vandkvalitetsrapporten inden købet for at vælge det "anbefalede" pakningsmateriale, der egner sig bedst.

Hjalp disse forslag? Hvis ikke, kan du kontakte os pr. telefon eller mail. 

 

Min enhed lækker medie uden for enheden. Pakningerne er revnede og skubbet ud fra siden. Der mangler stykker af gummi

Mulige årsager: 

 • En revne starter og breder sig gennem gummimaterialet.
 • Pakningen er ikke placeret i midten af pakningsrillen, men på kanten.
 • Aggressive medier "spiser" materialet.
 • Volumen øges på grund af høj temperatur.
Foreslået løsning:
 1. Skift pakningerne, og overvej at opgradere til et andet materiale.
 2. Følg instruktionerne i udskiftning af pakningen og lukning af enheden.
 3. Øg temperaturen til over 100 °C, hvis det er muligt
Til fremtidig forebyggelse:
 1. Følg instruktionerne i brugsanvisningen for at sikre, at opstart og nedlukning udføres korrekt.
 2. Sørg for, at operatørerne bliver oplært tilstrækkeligt i betjeningen.

Hjalp disse forslag? Hvis ikke, kan du kontakte os pr. telefon eller mail. 

 

Min enhed lækker uden for enheden, og/eller pakningerne hænger løst, når pladepakken åbnes.

Mulige årsager:

 • Til limede enheder
  • Limningsfejl
  • Pladepakningsrillen er snavset
  • Pakningen er snavset
  • Limen er ikke hærdet korrekt
  • Lim er inkompatibel med processen
 • Til limfrie enheder
  • Dislokation
  • Forkert samling
Foreslået løsning:
 1. På mindre dele skal du bruge reparationslim, og på større dele skal du overveje at udføre en komplet renovering af pladepakken med korrekt lim og procedure.
 2. Anbring den limfrie pakning korrekt i rillen. Du skal muligvis bruge tape til at fastgøre og lukke den forsigtigt.
Til fremtidig forebyggelse:
 1. Sørg for at rengøre pakningen, rengøre pakningsrillen, følge hærdningsinstruktionerne og kontrollere, at pakningen sidder fast på det rette sted.
 2. Kontrollér limtypen.
 3. Kontrollér, at pakningen er placeret i rillen, og luk den forsigtigt.
 4. Sørg for, at operatørerne bliver oplært tilstrækkeligt i betjeningen.

Hjalp disse forslag? Hvis ikke, kan du kontakte os pr. telefon eller mail. 

 

.

reconditioning_post_cleaning_inspection.jpg

Problemer med ydeevne

Du kan opleve problemer med ydeevnen som f.eks. cykliske, gradvise eller pludselige afvigelser i ydeevnen. Alfa Laval kan hjælpe dig med: 

 • Redesign og optimering
 • Visuel tilstandsvurdering
 • Evaluering af ydeevne
 • Rengøring på stedet
 • Udskiftning af dele
 • Tilstandskontrol
 • Renovering
 • Kontrol
 • Uddannelse
 • Ny enhed

Hvilke problemer med ydeevnen er der på din pakningsforsynede pladevarmeveksler?

Stort trykfald eller reduceret termisk ydeevne – cykliske afvigelser         

Trykfald eller reduceret termisk ydeevne – gradvise afvigelser  Procesmedie lækker ind i hjælpemediet eller omvendt  

Trykfald eller reduceret termisk ydeevne – pludselige afvigelser  Ujævn temperaturfordeling  

Trykfald eller reduceret termisk ydeevne – mulig lækage af medie 

 

Jeg oplever stort trykfald eller reduceret termisk ydeevne, der påvirker systemets effektivitet. Det er tale om cykliske afvigelser.

Mulige årsager: 

 • Årstidens variationer i temperatur eller en ustabil proces.
Foreslået løsning:
 1. Bekræft de faktiske parametre i forhold til oprindelige parametre for varmevekslerens design.
 2. Hvis du overvejer redesign eller optimering, skal du kontrollere den tværgående belastning af kanalpladevæggen eller ændre pladetrykkonfigurationen.
Til fremtidig forebyggelse:
 1. Omhyggelig evaluering i designfasen under hensyntagen til den bedst mulige løsning ud fra temperaturvariationerne i løbet af året.

Hjalp disse forslag? Hvis ikke, kan du kontakte os pr. telefon eller mail. 

 

Jeg oplever stort trykfald eller reduceret termisk ydeevne, der påvirker systemets effektivitet og/eller oppetid. Der er tale om gradvise afvigelser.

Mulige årsager:

 • Akkumulering af uønskede stoffer på overfladen.
 • Lav ren belastning af pladekanalvæggene.
 • Driftsbetingelser adskiller sig fra designparametre. Kemiske reaktioner, nedbør osv. Mulig fejlfordeling, når pladevarmevekslere er parallelle.
Foreslået løsning:
 1. Udfør kemisk eller mekanisk rengøring.
 2. Bekræft, at den aktuelle strømningshastighed stemmer overens med den tilsigtede strømningshastighed for varmevekslerens design.
 3. Overvej redesign eller fjernelse af placer, kontrollér tværgående belastning af kanalpladevæggen eller ændre pladetrykkonfigurationen.
 4. Overvej at installere integrerede filtre.
Til fremtidig forebyggelse:
 1. Optimeret rengøring på stedet (CIP), som udføres ifølge instruktionerne, er den mest enkle metode til at håndtere forurening.
 2. Du kan også fjerne plader for at øge den tværgående belastning, udvide området for varmeoverførslen eller overveje forskellige trykdybder for pladerne.

Hjalp disse forslag? Hvis ikke, kan du kontakte os pr. telefon eller mail. 

 

Min enheds procesmedie lækker ind i hjælpemediet eller omvendt. Dette har medført en mindre ændring af varmeledningsevnen. Det er tale om gradvise afvigelser.

Mulige årsager: 

 • Enten korrosion eller træthedsbrud har resulteret i et hul på varmevekslerens plader.
Foreslået løsning:
 1. Udfør en hydrotest med pladerne installeret i enheden. Åbn det modstående porthul for at kontrollere, om der er boblende vand, som afslører lækagens placering.
 2. Overvej at opgradere pladematerialet med alternative legeringer. Hvis problemet er relateret til træthedsbrud, skal du kontrollere, om driftstrykket stiger eller falder meget.
Til fremtidig forebyggelse:
 1. Undgå trykstigninger eller -fald, og sørg for at vælge den rette legering i den indledende designfase.

Hjalp disse forslag? Hvis ikke, kan du kontakte os pr. telefon eller mail. 

 

Jeg oplever stort trykfald eller reduceret termisk ydeevne, der påvirker systemets effektivitet og/eller oppetid. Der er tale om pludselige afvigelser

Mulige årsager:

 • Størrelsen på partiklerne i mediet overstiger kanalpladernes trykdybde.
 • Der forekommer fremmedlegemer i strømmen.
Foreslået løsning:
 1. Identificer den maksimalt tilladte partikelstørrelse og -mængde i mediet. 
 2. Returskyl filteret, installer interne filtre, eller overvej en alternativ trykdybde for pladerne.
Til fremtidig forebyggelse:
 1. Installer portfiltre eller sigter, hvis snavset er større end 50 % af den frie kanal. En anden mulighed omfatter opgradering til plader med en større fri kanal (f.eks. WideGap-plader).
 2. Inden du starter processen (første gang eller efter systemservice stopper), skal du skylle rørene for at sikre, at fremmedlegemer ikke trænger ind i varmeveksleren.

Hjalp disse forslag? Hvis ikke, kan du kontakte os pr. telefon eller mail. 

 

Der har været en ujævn temperaturfordeling i senheden, hvilket begyndte så snart strømningshastighederne skabte betingelserne herfor. Udløbstemperaturen er forskellig for parallelle enheder. Der er tale om en pludselig afvigelse i ydeevnen.

Mulige årsager: 

 • Ujævn strømningsfordeling forårsaget af driftsforhold, der afviger fra designparametrene.
 • Forkert design.
Foreslået løsning:
 1. Redesign enheden for at opnå en mere jævn strømningsfordeling for de parallelle enheder (eller tag en enhed ud af drift).
 2. Hvis det kun berører en enkelt enhed, skal du overveje at anvende en større portstørrelse eller tilføje en parallel enhed.
Til fremtidig forebyggelse:
 1. Kontrollér altid de faktiske forhold nøje i forhold til designparametrene.

Hjalp disse forslag? Hvis ikke, kan du kontakte os pr. telefon eller mail. 

 

Jeg oplever stort trykfald eller reduceret termisk ydeevne, der påvirker systemets effektivitet og/eller oppetid. Jeg kan se, at mediet lækker inde i min enhed. Der er tale om en pludselig afvigelse i ydeevnen.

Mulige årsager: 

 • Dette kan skyldes forkert montering af pladerne. Pladerne kan være monteret forkert eller i forkert rækkefølge efter et servicestop.
 • Det kan skyldes forkert montering eller brug af forkerte dele under fremstillingen. 
Foreslået løsning: 
 1. Kontrollér bikagemønsteret på siden af GPHE'en for at sikre, at det er ensartet.
 2. Kontrollér varmevekslerens specifikationer i forhold til den dokumentation, der blev leveret sammen med varmeveksleren.
 3. Åbn varmeveksleren, og kontrollér, at pladerne er placeret i samme rækkefølge som pladeophængningslisten.
Til fremtidig forebyggelse:
 1. Når du udfører service, skal du markere siden af pladepakken med en diagonal streg og/eller nummerere hver plade i den rækkefølge, de hænger i inde i varmeveksleren.
 2. Følg altid brugsanvisningen og pladeophængslisten.

Hjalp disse forslag? Hvis ikke, kan du kontakte os pr. telefon eller mail. 

 

.

gphe-640x360.jpg

Beskadigede dele

Dine varmevekslerenheder kan blive beskadiget. Med den enkle fejlfinder håber vi, at vi kan hjælpe dig med at diagnosticere din beskadigede enhed ud fra nogle få symptomer. Alfa Laval kan hjælpe dig med: 

 • Evaluering
 • Udskiftning af dele
 • Uddannelse

Hvilke typer skader er der på din pakningsforsynede pladevarmeveksler?

Skader på plade/pladepakke  Skader på ramme/rammedele  Skader på pakninger  

 

Jeg kan se skader som f.eks. deformationer, mærker, ridser, rust, snoning osv. på plader og pladepakker

Mulige årsager: 

 • De kan være blevet tabt eller ramt af en lastbil/et værktøj under transport eller håndteringen på stedet.
 • Rust kan være normal slitage afhængigt af miljøet og alderen. Skaden er muligvis ikke årsag til, at enheden lækker (endnu), og nogle skader vil faktisk ikke skade ydeevnen.
Foreslået løsning:
 1. Registrer skaderne, og se brugsanvisningen for yderligere retningslinjer.
 2. Lav en risikovurdering, og hvis det anses for sikkert, kan du overveje at få foretaget en lækagetest i forhold til driftstemperaturerne.
 3. Planlæg om nødvendigt et serviceeftersyn ved næste serviceinterval.
Til fremtidig forebyggelse:
 1. Håndter din varmevekslerenhed med forsigtighed.
 2. Brug de rette værktøjer, og følg altid retningslinjerne i brugsanvisningen.

Hjalp disse forslag? Hvis ikke, kan du kontakte os pr. telefon eller mail. 

 

Jeg kan se skader som f.eks. deformationer, mærker, ridser, rust, snoning osv. på rammer/rammepakker

Mulige årsager:

 • De kan være blevet tabt eller ramt af en lastbil/et værktøj under transport eller håndteringen på stedet.
 • Rust kan være normal slitage afhængigt af miljøet og alderen. Skaden er muligvis ikke årsag til, at enheden lækker (endnu), og nogle skader vil faktisk ikke skade ydeevnen.
Foreslået løsning:
 1. Registrer skaderne, og se brugsanvisningen for yderligere retningslinjer.
 2. Lav en risikovurdering, og hvis det anses for sikkert, kan du overveje at få foretaget en lækagetest i forhold til driftstemperaturerne.
 3. Planlæg om nødvendigt et serviceeftersyn ved næste serviceinterval.
Til fremtidig forebyggelse:
 1. Håndter din varmevekslerenhed med forsigtighed.
 2. Brug de rette værktøjer, og følg altid retningslinjerne i brugsanvisningen.

Hjalp disse forslag? Hvis ikke, kan du kontakte os pr. telefon eller mail. 

 

Jeg kan se skader som f.eks. deformationer, mærker, ridser, rust, snoning osv. på pakninger.

Mulige årsager: 

 • Den kan have været ridset under håndteringen på stedet.
 • Revner eller hærdning kan være normal slitage afhængigt af miljøet og alderen (ozonrevner). Skaden er muligvis ikke årsag til, at enheden lækker (endnu), og nogle skader vil faktisk ikke skade ydeevnen særligt meget (kortere levetid).
Foreslået løsning:
 1. Registrer skaderne, og se brugsanvisningen for yderligere retningslinjer.
 2. Lav en risikovurdering, og hvis det anses for sikkert, kan du overveje at få foretaget en lækagetest i forhold til driftstemperaturerne.
 3. Planlæg om nødvendigt et serviceeftersyn ved næste serviceinterval.
Til fremtidig forebyggelse:
 1. Håndter din varmevekslerenhed med forsigtighed.
 2. Brug de rette værktøjer, og følg altid retningslinjerne i brugsanvisningen.

Hjalp disse forslag? Hvis ikke, kan du kontakte os pr. telefon eller mail.