CM

Maksimer anlæggets oppetid, mens omkostningerne minimeres med Alfa Laval CM, et trådløst vibrationsovervågningssystem, der sporer driftstilstanden for roterende udstyr såsom pumper, blandingsudstyr og røreværker. CM-tilstandsovervågning er kompakt og nem at bruge, og hjælper med at træffe beslutninger, der beskytter værdifulde anlægsaktiver. En sensor måler vibrationer og advarer operatøren via en LED-skærmindikator eller tilsluttede mobilenheder, hvis de forudindstillede parametre overskrides.

CM condition monitor top

Maksimeret oppetid for processen med fjernovervågning

  • Tilstandsovervågning for hurtig og præcis respons
  • Minimal ikke-planlagt nedetid
  • Lave ejeromkostninger
  • Let at installere, betjene og vedligeholde
  • Øg arbejdstagernes sikkerhed

Alfa Laval CM bringer tilstandsovervågning til et nyt niveau ved at monitorere avancerede data om vibrationer, temperaturer og kørselstid, så du kan holde styr på udstyrets tilstand og sikre proceskontinuitet.

CM-tilstandsmonitoren indsamler og analyserer data fra roterende udstyr, og identificerer afvigelser fra dets benchmark-funktion. På grundlag af dataene kan operatøren træffe hurtige, nøjagtige beslutninger og planlægge vedligeholdelse i overensstemmelse hermed og forhindre potentielle problemer, før de opstår. Dette maksimerer oppetiden, øger effektiviteten, sikrer udstyrspålidelighed og nedbringer dine samlede ejeromkostninger.

Alfa Laval CM tilstandsmonitor er velegnet til brug i mejeri-, føde- og drikkevareindustrien, samt inden for personlig pleje, bioteknologi og farma.

Maskintilstandsovervågning

Overvåg og registrer vibrationer, relativ temperatur og driftstid for dit roterende udstyr. CM er i første omgang blevet optimeret til brug med Alfa Laval SX og SRU positive fortrængningspumper. Med produkttilpasning vil den ligeledes kunne overvåge andet roterende udstyr som f.eks. røreværk og blandere. Tilstandsovervågningsudstyr registrerer data med forudindstillede intervaller og kortlægger tendenser, så du kan planlægge vedligeholdelsen baseret på dit udstyrs faktiske tilstand. Dette sikrer, at du får en effektiv aktivforvaltning og kontinuitet af processen.

Proaktiv tilstandskontrol af udstyr

Overvåg roterende maskiner fra din iOS- eller Android-smartphone eller -tablet ved hjælp af den gratis mobilapp i forbindelse med rutinemæssige gennemgange. En visuel LED-indikator giver også en synlig notifikation om maskinens driftsstatus. Dette gør det muligt for vedligeholdelsesteknikerne at udnytte deres tid bedre, mens de fokuserer på at maksimere udstyrets oppetid.

Velinformeret beslutningstagning

Brug af CM-tilstandsmonitoren med dens intuitive maskinlæringsteknikker hjælper operatørerne med at træffe beslutninger om vedligeholdelse og procesafbrydelse baseret på information om anbefalede handlinger, herunder faktisk kørselstid, analyse af trends og tid til næste service.

Øg arbejdstagernes sikkerhed og produktivitet

Aktivering af pålidelig og sikker fjernovervågning af dit udstyr og systemer øger arbejdstagernes sikkerhed. Fjernfejlfinding øger også medarbejdernes produktivitet og effektivitet, samtidig med at vedligeholdelsesomkostningerne reduceres betydeligt.

Let at installere, nem at bruge

Opsætningen og brugen af den batteridrevne tilstandsovervågning er let. Den kommunikerer via Bluetooth til en intuitiv app og overfører data til et brugervenligt dashboard på enhver iOS- og Android-enhed.

Følere

Overvåg vibrationer, enhedstemperatur og driftstid.

Mobilapp

Ekstern lokal udstyrsovervågning fra enhver iOS- eller Android-enhed

Dashboard

Brugervenligt intuitivt kontrolpanel til at spore vibrationer, temperatur, driftstid og batteristatus

CM condition monitor top
condition monitoring app
CM condition monitor app dashboard

Sådan fungerer det

. .

Alfa Laval CM tilstandsmonitor anvender et treakset accelerometer og en intern temperatursensor til at indsamle og gemme maskindata. Tilstandsovervågningsudstyret aktiveres, når det registrerer vibrationer, hvorefter køretidstælleren startes. Derefter fortsætter den med at overvåge den tre-aksiale vibration og enhedens interne temperatur 24/7 med forudindstillede intervaller bestemt af brugeren.

Download den intuitive, brugervenlige app, så brugere inden for 20 meter fra CM kan få adgang til data via Bluetooth Low Energy (BLE) på deres iOS- eller Android-enheder. Et brugervenligt dashboard giver brugerne mulighed for at gennemse vibrationsdata konverteret ved hjælp af hurtige Fourier-transformationsalgoritmer (FFT), sammenligne den aktuelle driftstilstand med benchmarkværdier og fastlægge handlinger til løsning af eventuelle problemer for at forhindre udstyrssvigt.

Appen viser CM-batteristatus, historiske data for maskinvibrationer og intern temperatur, samlet driftstid og detaljerede maskinoplysninger såsom vibrationsniveauer og frekvensanalyse. Brugerne kan også finde og kontakte servicepartnere gennem appen.

Kom med på rejsen til Industry 4.0, hvor digitalisering og interaktion mellem menneske og maskine yderligere kan optimere dine processer.  

 

For at downloade Alfa Laval CM-appen skal du scanne QR-koden eller klikke på download-knappen.

 

QR-code_App download.png

 

Download CM-appen

Du er måske også interesseret i ...

SRU

Med dens effektive pumpevirkning med lav forskydning er SRU Alfa Lavals loberotorpumpe til varsom håndtering af følsomme procesvæsker inden for brancherne for mejeri, føde- og drikkevarer, bioteknologi og farmaceutiske produkter.

Alfa Laval 优质转子泵-Alfa Laval high-quality rotary lobe pump

SX

SX er Alfa Lavals førsteklasses loberotorpumpe designet til skånsom transport af procesvæsker i hygiejniske og ultrarene anvendelser inden for brancherne for bioteknologi og farmaceutiske produkter, sundhed og skønhed og krævende fødevareapplikationer.

sx rotary lobe pump left side 640x360

SX UltraPure

Alfa Laval SX UltraPure er Alfa Lavals loberotorpumpe, der er specielt designet til skånsom transport af procesvæsker i anvendelser med høj grad af renhed i de farmaceutiske og bioteknologiske brancher.

sxultrapure-640x360(shadow)

Food Logic

Alfa Lavals hygiejneudstyr kombinerer høj ydeevne med skånsom håndtering for at kunne bevare de følsomme ingredienser og følge med fødevareindustriens trends. Udstyret håndterer fire vigtige udfordringer: levering af fødevarer til forbrugerne til en konkurrencedygtig pris, optimal udnyttelse af råmaterialerne, reduktion af affald og emissioner, og levering af sikre og hygiejniske fødevarer.

food logic 640x360

Produktkatalog

Alfa Lavals lettilgængelige produktkatalog over hygiejnisk udstyr inkluderer produktfoldere, arbejdskurver, links til animationer, brochurer og prislister til brug ved bestilling.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360
.

Pumper

Tekniske artikler