CM

Maksimer anlæggets oppetid, mens omkostningerne minimeres med Alfa Laval CM, et trådløst vibrationsovervågningssystem, der sporer driftstilstanden for roterende udstyr såsom pumper, blandingsudstyr og røreværker. Den er kompakt og nem at bruge og hjælper til at tage de beslutninger, der skal til for at beskytte værdifulde anlægsaktiver. En sensor måler vibrationer og advarer operatørerne gennem en synlig LED-indikator på skærmen og på enhver tilsluttet mobilenhed inden for rækkevidde, hvis de forudindstillede tærskler overskrides.

CM condition monitor top

Maksimeret oppetid for processen med fjernovervågning

  • Tilstandsovervågning for hurtig og præcis respons
  • Minimal ikke-planlagt nedetid
  • Lave ejeromkostninger
  • Let at installere, betjene og vedligeholde
  • Øg arbejdstagernes sikkerhed

Lad Alfa Laval CM bringer tilstandsovervågning op på det næste niveau ved hjælp af avancerede data om vibrationer, temperatur og driftstid, så du kan holde styr på udstyrets tilstand og sikre processens kontinuitet.

CM indsamler og analyserer data fra roterende maskiner og registrerer enhver afvigelse fra den sammenlignelige ydeevne. På grundlag af dataene kan operatøren træffe hurtige, nøjagtige beslutninger og planlægge vedligeholdelse i overensstemmelse hermed og forhindre potentielle problemer, før de opstår. Dette maksimerer driftstiden, øger effektiviteten, reducerer risikoen for udstyrsfejl og sænker dine samlede ejerskabsomkostninger.

Tilstandsovervågningen er velegnet til brug i mejeri-, føde- og drikkevare-, personlig pleje, bioteknologi- og farma-industrierne.

Maskintilstandsovervågning

Overvåg og registrer vibrationer, relativ temperatur og driftstid for dit roterende udstyr. Oprindeligt er CM optimeret til brug sammen med Alfa Laval SX- og SRU fortrængningspumper, og kan med produkttilpasning overvåge andet roterende udstyr såsom røreværker og blandere. CM registrerer data med forudindstillede intervaller og kortlægger tendenser, så du kan planlægge vedligeholdelsen baseret på dit udstyrs faktiske tilstand. Dette sikrer, at du får en effektiv aktivforvaltning og kontinuitet af processen.

Proaktiv tilstandskontrol af udstyr

Overvåg roterende maskiner fra din iOS- eller Android-smartphone eller -tablet ved hjælp af den gratis mobilapp i forbindelse med rutinemæssige gennemgange. En visuel LED-indikator giver også en synlig notifikation om maskinens driftsstatus. Dette gør det muligt for vedligeholdelsesteknikerne at udnytte deres tid bedre, mens de fokuserer på at maksimere udstyrets oppetid.

Velinformeret beslutningstagning

Brug af CM'en med dens intuitive maskinlæringsteknikker hjælper operatørerne med at træffe beslutninger om vedligeholdelse og procesnedlukning baseret på information om anbefalede handlinger, herunder faktisk kørselstid, trendanalyse og tid til næste service.

Øg arbejdstagernes sikkerhed og produktivitet

Aktivering af pålidelig og sikker fjernovervågning af dit udstyr og systemer øger arbejdstagernes sikkerhed. Fjernfejlfinding øger også medarbejdernes produktivitet og effektivitet, samtidig med at vedligeholdelsesomkostningerne reduceres betydeligt.

Let at installere, nem at bruge

Opsætningen og brugen af den batteridrevne tilstandsovervågning er let. Den kommunikerer via Bluetooth til en intuitiv app og overfører data til et brugervenligt dashboard på enhver iOS- og Android-enhed.

Følere

Overvåg vibrationer, enhedstemperatur og driftstid.

Mobilapp

Ekstern lokal udstyrsovervågning fra enhver iOS- eller Android-enhed

Dashboard

Brugervenligt intuitivt kontrolpanel til at spore vibrationer, temperatur, driftstid og batteristatus

CM condition monitor top
condition monitoring app
CM condition monitor app dashboard

Sådan fungerer det

.

Alfa Laval CM bruger et treakset accelerometer og en intern temperatursensor til at indsamle og gemme maskindata. Skærmen aktiveres, når den registrerer vibrationer, og starter køretidstælleren. Derefter fortsætter den med at overvåge den treaksiale vibration og enhedens interne temperatur 24/7 med forudindstillede intervaller bestemt af brugeren.

Download den intuitive, brugervenlige app, så brugere inden for 20 meter fra CM kan få adgang til data via Bluetooth Low Energy (BLE) på deres iOS- eller Android-enheder. Et brugervenligt dashboard giver brugerne mulighed for at gennemse vibrationsdata konverteret ved hjælp af hurtige Fourier-transformationsalgoritmer (FFT), sammenligne den aktuelle driftstilstand med benchmarkværdier og fastlægge handlinger til løsning af eventuelle problemer for at forhindre udstyrssvigt.

Appen viser CM-batteristatus, historiske data for maskinvibrationer og intern temperatur, samlet driftstid og detaljerede maskinoplysninger såsom vibrationsniveauer og frekvensanalyse. Brugerne kan også finde og kontakte servicepartnere gennem appen.

Kom med på rejsen til Industry 4.0, hvor digitalisering og interaktion mellem menneske og maskine yderligere kan optimere dine processer. 

 

.

To download the Alfa Laval CM app scan the QR-code or click the download button.

 

QR-code_App download.png

 

Download the CM App