Type 2

Alfa Laval Type 2-spiralvarmeveksleren bruges til 2-faseopgaver, både kondensering og fordampning (reboiling). I denne konfiguration er spiralen altid i lodret position. Kryds-flow-kondensering med lavest mulige trykfald.

SHE Type2 640x360

I denne konfiguration er spiralvarmeveksleren altid i lodret position. Kompaktheden af Alfa Laval SHE Type 2 og det faktum, at den er monteret lodret, gør det muligt at installere den med et meget lille fodaftryk i forhold til den tilsvarende rørvarmeveksler, og reducerer understøtningsstrukturer og rørkompleksitet.

Alfa Laval SHE Type 2 har et kryds-flow i stedet for modstrøms-flow. På grund af det gode kanalgab på kondenseringssiden er der generelt et meget lavt trykfald på kondenseringskredsløbet, og den er derfor ideel til vakuumkondenseringsopgaver. 

Anvendelsesformål:

  • Gasser: ren damp og blandinger med ædelgasser.
  • Damp/væske: Topkondensatorer, refluxkondensatorer, vakuumkondensatorer, aftrækskondensatorer, reboilers med fouling-væsker og gaskølere.

Sådan fungerer det

Driftsprincipper

OTS Type 2-spiralvarmeveksleren har et enkelt-kanaldesign, hvilket betyder, at hver væske optager en enkelt kanal. Dette gør det muligt for ét medium at bevæge sig i et spiral-flow, mens det andet bevæger sig i et kryds-flow parallelt med spiralelementets akse. Spiral-flow-kanalen er lukket med en svejsning på hver side, mens det andet medium passerer gennem det åbne spiralelement. Dette design kombinerer høj væskehastighed
I den lukkede spiral med stort flow-volumen og lavt trykfald på kryds-flowets dampside.

Selvrengøring

Enkelt-kanalskonstruktionen eliminerer bypassing og reducerer fouling. Væskens turbulens i kanalen skyller hele tiden skæl eller aflejringer væk, så snart de dannes. Hvis der sker fouling, hvorved kanalens tværsnit mindskes, øges hastigheden og aflejringer i den berørte eksponeringszone skylles væk.

OTS Type2 HIW