De 10 bedste tip til at holde din spiralvarmeveksler i tip-top-stand

1

Åbn aldrig en enhed, hvis en eller begge kanaler er under tryk. Ethvert forsøg på at gøre det kan forårsage personskade og/eller beskadige enheden og dens omgivelser.

Closeup of an Alfa Laval welded spiral heat exchanger

2

Løft enheden ved dens løftestang og ikke ved forbindelserne eller dækslet.

Two hanging chain clips

3

Åbn og luk ventilerne langsomt for at undgå trykstød fra vandet under opstart og nedlukning.

An installed Alfa Laval welded spiral heat exchanger

4

Kontrollér, at enheden er korrekt ventileret før start. Vi foreslår, at du kontakter Alfa Laval for, at dine operatører kan blive oplært i, hvordan de sikrer optimal og pålidelig drift.

Close up of two blue Alfa Laval welded spiral heat exchangers

5

Overvåg varmvekslerens ydeevne og trykfald proaktivt for bedre at kunne planlægge rengørings- og vedligeholdelsesopgaver. På denne måde kan du forbedre systemets bæredygtighed yderligere. Alfa Laval kan hjælpe dig med at evaluere ydeevnen med henblik på at fastlægge de optimale rengøringsintervaller for dine specifikke forhold.

Manometer

6

Arbejd altid i overensstemmelse med konstruktionshastigheden for at undgå fortykning eller tilstopning med væsker, der indeholder faste partikler.

man seen from behind sitting in front of computer

7

Brug en rengøringsmetode, der er optimeret til din varmeveksler. Ved rengøring på stedet (CIP) eller bagskylning kan du undgå at åbne enheden. Alfa Lavals serviceeksperter kan hjælpe dig med at definere og implementere de bedste rengøringspraksisser for dig.

Man cleaning Alfa Laval welded spiral heat exchangers

8

Skift dækselpakningerne, hver gang du åbner dækslet. Alfa Laval anbefaler, at du altid har et sæt originale reservedele på lager, som er designet til din enhed, så du altid er klar til vedligeholdelsesopgaverne.

Alfa Laval welded spiral heat exchanger maintenance

9

Stram enheden som beskrevet i installationsvejledningen under transport eller længerevarende nedlukningsperioder. Hvis det ikke gøres korrekt, kan pakninger og/eller krogbolte løsnes.

Closeup of a blue Alfa Laval welded spiral heat exchanger

10

Skyl og/eller tøm varmeveksleren i tilfælde af langvarig nedlukning, ved brug af ætsende væske, eller hvis der er risiko for frysning.

Man infront of three installed Alfa Laval welded spiral heat exchangers