10 service tips for your Alfa Laval Compabloc

Your heat exchanger preventive maintenance checklist

1

Sørg for, at Compabloc er installeret korrekt. Kontakt Alfa Laval for at få support ved installation, idriftsættelse og opstart.

gloves on heat exchanger plate

2

Åbn og luk ventilerne langsomt for at undgå trykstød fra vandet under opstart og nedlukning.

welded plate heat exchanger detail

3

Kontrollér, at enheden er korrekt ventileret. For store enheder skal aftrækkene holdes åbne og tilsluttede.

Man inspecting an Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger

4

Kontroller, at styringssystemet stemmer overens med Compabloc-vejledningen, for at sikre stabil drift samt jævne temperatur- og trykstigninger under opstart og nedlukning. Vi foreslår, at du kontakter Alfa Laval, for at dine operatører kan blive oplært i, hvordan de sikrer optimal og pålidelig drift.

Man checking control system for Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger

5

Overvåg varmvekslerens ydeevne og trykfald proaktivt for bedre at kunne planlægge rengørings- og vedligeholdelsesopgaver. På denne måde kan du forbedre systemets bæredygtighed yderligere. Alfa Laval kan hjælpe dig med at evaluere ydeevnen med henblik på at fastlægge de optimale rengøringsintervaller for dine specifikke forhold.

man seen from behind sitting in front of computer

6

Brug en rengøringsmetode, der er optimeret ud fra din varmevekslers belastningsgrad. Alfa Lavals serviceeksperter kan hjælpe dig med at definere og implementere de bedste praksisser for rengøring af din enhed.

cleaning equipment for welded plate heat exchangers

7

Skift panelpakningerne, hver gang du åbner panelerne. Alfa Laval anbefaler, at du altid har et sæt originale reservedele på lager, som er designet til din enhed, så du altid er klar til vedligeholdelsesopgaverne.

Man checking panel gaskets on Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger

8

Smør altid boltene på varmeveksleren efter udført vedligeholdelse, så enheden er klar til næste vedligeholdelsesinterval.

bolts

9

Skyl og/eller tøm din Compabloc i tilfælde af langvarig nedlukning. Kontroller tilspændingen af alle panelbolte en ekstra gang, inden du starter enheden op igen.

asian man inspecting compabloc welded plate heat exchanger

10

Udnyt enhver planlagt nedlukningsperiode til at kontrollere Compabloc'ens aktuelle tilstand. På den måde undgår du uforudsete afbrydelser i driften. Med tjenesten Tilstandskontrol kan vores eksperter gøre dette for dig på stedet.

Man performing maintenance on welded plate heat exchanger