Belægning, der modvirker forurening

Alfa Laval har omfattende erfaring inden for forurening i varmevekslere. I kombination med specialkompetencer inden for kemi og metallurgi har vi formået at udvikle specialiserede belægningsløsninger for at forhindre forurening i pladevarmevekslere.

En belægning, der modvirker forurening, er en fordel for dig ved at:

  • Minimere energitab eller flaskehalse på grund af forurening
  • Reducere vedligeholdelsesomkostninger i levetiden ved at forlænge vedligeholdelsesintervallerne
  • Forlænge pakningens levetid ved at reducere hyppigheden af åbning af varmevekslerne
Antifouling coating