RO-spiral

Alfa Lavals spiralmembraner til omvendt osmose (RO) er velprøvede lavenergiløsninger til koncentration af tilførselsstrømme, især varmefølsomme produkter. RO-spiralmembranerne kan også bruges til forkoncentration før fordampning samt produkt- og vandgenvinding fra permeatstrømme og fordamperkondensat. De to serier med RO-membraner har forskellige NaCl-afvisningsegenskaber. RO-membranerne er tyndfilmskomposit støbt på underlagspapir af enten polyester eller polypropylen.

ro spirals left side 640x360

Veldokumenteret design og membranteknologi, der vil forbedre din RO-proces

  • Omkostningseffektiv drift takket være lavt energiforbrug
  • Effektive – dækker en bred vifte af saltpermeabiliteter
  • Kræver kun minimal gulvplads med dets kompakte design
  • Ekstremt holdbare – fremragende kemisk og termisk stabilitet med levetid op til flere år
  • Fleksible – fås i forskellige kombinationer af længde, diameter og størrelse på afstandsstykke
Alfa Lavals erfaring med membranteknologi er lige så lang som membranteknologien i sig selv (mere end 50 år). Baseret på vores viden og erfaring med membranteknologi tilbyder vi to serier med RO-membraner med forskellige egenskaber, der passer til din proces og dit anvendelsesformål. Spiralmembranerne, der fremstilles internt i vores eget særlige anlæg, er baseret på en unik konstruktion af enten polypropylen- eller polyesterunderstøttelsesmateriale i et hygiejnisk, perfekt tilpasset design, der giver optimale rengøringsbetingelser. Membranerne til omvendt osmose fås både som flat sheet- (til screening eller laboratoriearbejde) og spiralmembraner (til mere omfattende anvendelsesformå), hvilket er en fordel, når du skal øge produktionen.

Om vores membransortiment til omvendt osmose

De bittesmå porer af Alfa Laval RO-membraner tillader kun, at små brøkdele af salte passerer sammen med vandet, den primære komponent i permeatet. Visse organiske forbindelser med lav molekylvægt kan også passere, men kun i begrænset omfang. Membranen vil dog tilbageholde andre komponenter (salte, sukkerarter osv.), der er opslæmmet eller opløst i væskestrømmen.

RO PE-serien

RO-spiralmembranerne i RO PE-serien, RO99 og RO90 har en NaCl-afvisning på henholdsvis ≥98 % og ≥90 %.

UF-pHt branded feature logo.pngRO98 pHt™-serien

Denne version har en pHt™-spiralmembran, der kan tåle højere temperaturer og pH end menbranerne i RO PE-serien. RO98 pHt™ har en NaCl-afvisning på ≥98 %.

 

Alle typer er USDA-godkendt, og vi kan tilbyde produkter med halal-certifikater efter anmodning.

Spiral membrane for ultrafiltration

Vores RO-spiralmembranmaterialer er i overensstemmelse med alle generelle regler og bestemmelser 

Alle membranmaterialer, der bruges til både spiral-tvundne konfigurationer og flat sheet-konfigurationer, er i overensstemmelse med EU-forordning (EF) 1935/2004, EU-regulativ 10/2011 og FDAs bestemmelser (CFR), afsnit 21 og er egnede til brug i forarbejdsningsprocesser inden for fødevare- og lægemiddelindustri. Overensstemmelsen omfatter også det tilhørende udstyr og fittings, inklusive genstande såsom plade- og rammevarmevekslere, elementhuse og pumper.

Alfa Laval spiral membrane for reverse osmosis filtratio

Sådan fungerer det

Den grundlæggende teknologi bag membranfiltrering omfatter anvendelse af en semipermeabel membran til at adskille en væske i to separate strømme.

Ved at pumpe af denne væske over membranens overflade dannes et positivt transmembrantryk, som tillader, at bestanddele, der er mindre end membranens poretæthed, passerer igennem og danner permeatet.

Alle bestanddele, der er større end porestørrelsen, kan ganske enkelt ikke passere igennem og efterlades derfor i det, der kaldes retentatet. Overfladen af membranen holdes fri for blokeringer ved hjælp af kraften i væskestrømmen, der bevæger sig parallelt med membranoverfladen.


RO-spiralmembranens opbygning

En spiralmembran består af en række "membrankolber" med 2 membranplader adskilt af et permeatafstandsnet, som er limet enkeltvis på et centralt permeatopsamlingsrør.

Spiral-membranes-HIW-320.jpg

Mellem hvert kolbepar sidder et afstandsstykke, som danner den tilførselskanal, der giver det tilførte emne mulighed for at strømme hen over spiralmembranens, mens permeatet, der passerer gennem membranen og ind i membrankolben, flyder i et spiralmønster til permeatopsamlingsrøret.

Rød = Tilført emne/retentat.

Gul = Permeat.

Strømningsmønsteret i en RO-spiralmembran, hvor rødt repræsenterer tilførslen/retentatet og gul permeatet.