AL-mem

Alfa Lavals standard-ALMEM-UF er et automatisk, kontinuerligt membranfiltreringssystem, der i vid udstrækning anvendes inden for fødevare-, lægemiddel- og biotekindustri. Det bruger tværstrømningsultrafiltrering til at koncentrere produkter effektivt og understøttes af mere end 50 års erfaring inden for membranteknologi. Det fleksible, brugervenlige design understøtter en række specifikke koncentrationskrav, der passer til dine specielle behov med minimalt opholdsvolumen.

阿法拉伐膜过滤系统

Et velprøvet membranfiltreringssystem til effektiv produktkoncentration og -oprensning

  • Omkostningseffektivt, klar til drift – standardiseret design med formonterede komponenter og præfabrikerede rørsystemer
  • Kontinuerlig produktkoncentration takket være fleksibel og automatisk kontrol
  • Pålideligt, let at bruge og let at vedligeholde – PLC til system- og processtyring og -overvågning, herunder CIP-procedurer
  • Effektiv at betjene – hovedkomponenterne inklusive spiralmembraner, pumper, ventiler og reservedele er fremstillet af Alfa Laval
  • Design på et højt sanitetsniveau – alle rør og alt udstyr, der kommer i kontakt med produktet eller rengøringsvæsker, er af rustfrit stål, AISI 316L.
Med mere end 2500 installationer over hele verden har Alfa Laval hjulpet mange virksomheder med membranteknologi. Uanset om du skifter fra en højenergi-metode, traditionel metode eller søger at optimere dit eksisterende ultrafiltreringssystem, vil vores branchekendskab og omfattende globale salgs- og servicenetværk kunne hjælpe dig med at finde den perfekte løsning til at opfylde dine specifikke forretningsbehov.
.
.
Blood processing 640x360

Anvendelsesformål

  • Koncentration af proteiner, gummier og andre tilførte stoffer før yderligere fordampning.
  • Forarbejdning af animalsk blodplasma, gelatine, æggehvide, pectin og carrageenan.
  • Genvinding, oprensning og/eller koncentration af enzymer, gærekstrakt og aminosyrer.
  • Produktion af naturlige farver og til genvinding af protein fra affaldsstrømme.
Gelatine extraction 640x360
.
.

Et bredt udvalg af Alfa Laval-ultrafiltreringsmembraner:

UF-pHt™-membraner 

UF-pHt branded feature logo.pngBred pH-tolerance kombineret med varmebestandig

Disse membraner er med et specielt polypropylenpapir og kan bruges til et bredt interval af pH-niveauer såvel som høje temperaturer. Dette medvirker til at øge processens fleksibilitet og hygiejnen i membranfiltreringssystemet. 

UF-spiralmembraner

Vores UF-spiralmembraner er baseret på en unik konstruktion af enten polypropylen- eller polyesterunderstøttelsesmateriale i et hygiejnisk, perfekt tilpasset design, der giver optimale rengøringsbetingelser.

Da alle membraner i ALMEM-UF-systemet er produceret af Alfa Laval, kan du nemt henvende dig til os med henblik på membranudskiftning og serviceydelser.

Sådan fungerer det

Overview of system layout UF

Hvordan fungerer ultrafiltreringssystemet?

Membransløjfer

Under ultrafiltreringsprocessen (UF) reducerer spiralmembraner mængden af væske ved at fjerne vand og andre lavmolekylære stoffer. Produktet indføres i tilførselstanksystemet ved hjælp af niveaureguleringsventilen og pumpes til en række membranfiltreringstrin forbundet i serie (sløjfer). Hver ultrafiltreringssløjfe består af en række huse indeholdende Alfa Laval-spiralmembraner. Membranerne tillader, at salte og vand passerer ind i permeatstrømmen (og afviser proteiner, gummier osv.). Koncentrationen af tilførselsproduktet stiger, når det passerer gennem sekvensen af løkker.   

Den faktiske behandlingstemperatur afhænger af det tilførselsprodukt, der behandles. Typiske temperaturer ligger i området på 5 °C til 90 °C (41 °F til 194°F).

Pumpe- og kølesystem

Hver sløjfe har et recirkulationspumpesystem til at give membranerne den passende gennemstrømning i tværretning for at minimere tilstopning under hensyntagen til systemets samlede kapacitet. Enheden indeholder også et kølesystem til bortledning af varme genereret af pumperne. Frekvensdriverne på pumperne holder energiforbruget lavt.

Tanksystem

Det permeat, der opsamles fra sløjferne, føres ind i permeatetanksystemet, hvor det bortledes opstrøms eller nedstrøms til genanvendelse eller bortskaffelse via et dræningssystem.

Regulering af strømningshastighed

Retentatudløbets strømningshastighed styres normalt af et flow ratio-system (VCF-værdi) eller af et refraktometer/densitetsinstrumentet (ekstraudstyr) for at opnå den ønskede produktkoncentration eller mængdereduktion.

Kontrolsystem

ALMEM-UF-systemet er fuldautomatisk. Det brugervenlige MemProC-kontrolsystem giver sikker og pålidelig betjening og har separate tilstande, hvor du kan vælge forskellige produktions-, rengørings-, desinficerings- og vandrecirkulationshandlinger, inklusive alle de nødvendige undersekvenser.

Produktfortrængning og CIP

Når en cyklus er afsluttet, fortrænges produktet med vand for at sikre maksimal produktgenvinding. Fortrængningssekvensen efterfølges af en vandudskylningsmundstykke for at fjerne eventuelle produktrester på membranoverfladen. Til sidst renser en CIP-sekvens membranerne og sløjferne.