contact us button banner

Membrane bioreactors ─ the holistic solution for wastewater treatment and reuse

Membrane bioreactor technology is a future-proof solution for treatment of both municipal and industrial wastewater. It allows you to maximize resource recovery, minimize costs and implement a circular-economy perspective in your operations. Alfa Laval’s membrane modules for bioreactors bring together the advantages of hollow fibre and flat sheet technologies. Combining our unique LowResist™, S Aerator™ and QuickSwap™ technologies, our systems offer a range of benefits for MBR processes.

treated water

Fremragende vandkvalitet

En af de største fordele ved en membranbioreaktor er den enestående kvalitet af spildevandet. Efterhånden som lovkravene bliver strengere og strengere, kan du være tryg ved, at du har en fremtidssikker løsning, når du investerer i MBR-membranmoduler fra Alfa Laval.

Membranen er en absolut, fysisk barriere, der fjerner alle bakterier og en række andre patogener, samt alle former for mikroplastik. Det gør den egnet til en række gavnlige genanvendelsesformål, fx vanding.

Et MBR-system er også en fantastisk løsning til fjernelse af forbindelser forbundet med voksende bekymring, herunder mikroforurenende stoffer og lægemidler i spildevand fra kommunale kloaksystemer og hospitaler.

Alfa Laval MBR-membraner er California Title 22-akkrediterede og har vist sig at være fuldstændigt effektive til fjernelse af forurenende stoffer fra mikroplastik ifølge nyere undersøgelser af et spildevandsrensningsanlæg i Danmark. Derfor kan du være sikker på at opfylde behovene i den fremtidige drift og lokalmiljøet.

Lave energiomkostninger

Energi er den største omkostning ved drift af et MBR-anlæg, hvilket gør energieffektivitet til det primære anliggende. Alfa Laval MBR-membraner tilbyder markedets største ydeevne til de laveste mulige energiomkostninger.

Vores MBR-membraners unikke LowResist™-design gør det muligt at betjene dem ved hjælp af tyngdekraft som den eneste drivkraft, hvilket eliminerer omkostningerne til pumpekraft.

Alfa Lavals nye S Aerator™ gør det muligt at optimere luftrensningen og dermed energiforbruget til luftblæseren uden at risikere flere blokeringer i udluftningsenheden eller flere membranbelægninger.

reduce energy cost 350x281 jpg
MBR membranes alfa laval wastewater treatment family vertical

Minimal rengøring

Det meget lave transmembrantryk (TMP), der er grundlaget for teknologien i LowResist-membranmodulet, minimerer belægninger og dermed rengøringsbehovet. Det lave TMP eliminerer porebelægninger, hvilket betyder, at den eneste rengøring, som Alfa Laval MBR-filteret nogensinde får brug for, er hvile/luftrensning hvert 10. minut og CIP 4-6 gange om året.

Med andre ord:

  • Ingen tilbageskylning
  • Lavt behov for kemisk tilbageskylning og ingen iblødsætning i de fleste tilfælde
  • Du behøver aldrig at fjerne filtermodulet fra tanken i løbet af dets levetid
  • Minimal CIP
  • Minimal brug af kemikalier
  • Kæmpe tidsbesparelser
  • Mindre slitage på membraner og pumper

Nem, pålidelig drift

Hver eneste detalje i et Alfa Laval MBR-membransystem er designet og fremstillet specifikt til brug i spildevandsanlæg. Der er ingen bevægelige dele eller ventiler i slammet, og brugen af pumpen er minimeret. Intet er overladt til tilfældigheder, når vi vil sikre maksimal pålidelighed og det laveste mulige vedligeholdelsesbehov.

Der er ingen vedligeholdelse, som på noget tidspunkt vil kræve, at du fjerner filtermodulet fra bioreaktortanken eller tømmer det. Hvis du har brug for at udskifte en membran, sørger vores unikke QuickSwap-system, at du kan gøre det på rekordtid i membrantanken. Læs mere om QuickSwap

here

Der kræves ingen avanceret oplæring af dine medarbejdere, hvis du moderniserer et eksisterende spildevandsrensningsanlæg til MBR-teknologi. Alle teknologier i vores system vil være kendte for dine medarbejdere.

MBR benefits 590x450 03

CAPEX - Lave investeringsomkostninger

Alfa Laval MBR-membraner tilbyder maksimal kapacitet i ethvert ledigt rum. Uanset om du bygger et nyt anlæg eller opgraderer et eksisterende, vil du se, at vores løsninger reducerer investeringsudgifterne (CAPEX).

Nye anlæg

For nye anlæg kan du spare meget på ingeniørarbejdet ved at vælge Alfa Laval. Tankens størrelse kan være mindre end for andre MBR-systemer i kraft af den høje membrantæthed og evnen til at køre med en højere koncentration af opslæmmede faste stoffer. Et Alfa Laval-system kan køre med op til 50 % højere koncentrationer af faste stoffer end hule fiberopløsninger, hvilket gør det muligt at bruge en mindre tank.

Og med et Alfa Laval-system behøver du ikke installere pumper til slamcirkulation. Det gør vi ved hjælp af luftcirkulation, hvilket betyder, at luftrensningen cirkulerer slammet. Du vil også spare på pumper og rør i kraft af Alfa Laval MBR-membranens enkle design. Da systemet kan køre med tyngdekraft som drivkraft, er CIP-pumpen den eneste pumpe, du har brug for.

Eksisterende anlæg

For eksisterende anlæg gør den store fleksibilitet i vores MBR-filtreringssystem det muligt at skræddersy det til enhver eksisterende infrastruktur. Du kan vælge, om du ønsker at lade tyngdekraften drive systemet eller bruge lavenergi-permeatpumper. Med vores udvalg af membranmoduler i forskellige størrelser kan vi opnå maksimal membrankapacitet i dine eksisterende tanke.

MBR benefits 590x760 04

Let's Meet

We understand that each wastewater treatment plant is unique. Before making any suggestions we always listen carefully to your requirements, goals and ambitions. 

set up a first meeting here. 

Download