LabUnit M37/38

Alfa Laval LabUnit M37/38 er et fuldt integreret plade- og rammesystem til ultrafiltrerings- og mikrofiltreringsmembranprocesser. Modulet til denne enhed bruger de samme støtteplader og membraner som vores membranfiltreringsmoduler i fuld skala. Dette gør Alfa Laval LabUnit M37/38 til et fleksibelt værktøj til procesudvikling, opskalering, membrantest, kvalitetssikring og produktion i mindre målestok. Som ekstraudstyr fås pladesæt er tilgængelige til tilførsler med forskelligt viskositet/faststofindhold

labunit m37 m38 right side 640x360

Fuldt integreret, letanvendeligt pilotudstyr til membranfiltreringstest

  • Fuldt integreret – inklusive LabStakTM M37/38-modul, pumpe, rørføring, ventiler, varmeveksler og instrumentering
  • Fleksibel – forskellige muligheder for kanalhøjde til rådighed for at optimere flow og tryk
  • Nem membranudskiftning, fleksibelt membranareal (mellem 0,11 og 1,05 m²) og test af op til 7 forskellige membrantyper samtidig
  • Høj driftstemperatur (op til 80 °C)
  • Lavt intern volumen
Alfa Laval LabUnit M37/38 kan udstyres med vores komplette sortiment af flat sheet-membraner til ultrafiltrering og mikrofiltrering. Strømningsmønsteret ligner det i større systemer, hvilket gør det lettere at øge produktionen og teste vores filtreringsudstyr. Enheden kan tilsluttes bypassstrømmen på et industrianlæg. Alle komponenter er i overensstemmelse med FDA-regler, hvilket tillader anvendelse til forarbejdningsformål inden for fødevare- og lægemiddelproduktion.

Valg af pladesæt

Alfa Laval LabUnit M37/38 har et antal pladesæt med forskellige kanalhøjder for at optimere flow og tryk:

M37-pladesæt Til væsker med høj viskositet
M38H-pladesæt Høj kanal til væsker i mellemhøj viskositet
M38L-pladesæt  Lav kanal til væsker med lav viskositet

Valgmulighed

labstak-m37-m38_320x180.png

Alfa Laval LabStakTM M37/38-modulet, der er installeret i Alfa Laval LabUnit M37/38, fås også som et separat testmodul til de samme anvendelsesformål som Alfa Laval LabUnit M37/38 og med de samme særlige egenskaber.

 

LabStakTM-modul

LabStak module branded feature logo.pngUnik perforeret pladekonstruktion arrangeret i en stak, der tillader laboratorietestning af forskellige membraner på samme tid og under identiske procesbetingelser.

.

Sådan fungerer det

.
Flowdiagram over typisk installation
Flow diagram of typical membrane filtration installation

Alfa Laval PilotUnit Multi leveres som en medemonteret enhed og inkluderer alle nødvendige instrumenter, nødvendigt udstyr og præfabrikerede rørledninger, der er klar til drift. Alt hvad du skal gøre er at installere og oprette forbindelse til produkttilførslen, forsyninger og strømforsyning.  

Produktet kommer ind i tanken via tilførselsventilen (med niveaustyring). Derefter pumpes det til membranfiltreringstrinnet, hvor systemet automatisk justerer pumpehastigheden og opretholder den krævede tværstrømningshastighed for at reducere tilstopning og sikre jævn koncentration af dit produkt.

Operatøren kan justere styreenhederne fra det MemProC® PLC-baserede kontrolsystem, der inkluderer et dataloggingssystem for enhedssendere. Dataene kan downloades til en USB-enhed.