featured brands hermetic herov3

Alfa Laval Hermetic Design

Vores unikke lufttætte separator sikrer en skånsom produkthåndtering, et jævnt flow og maksimal produktkvalitet. Vi kalder det Alfa Laval Hermetic Design. Det reducerer forskydningskraften, sænker strømforbruget og forhindrer iltoptagelse. Et miljø uden luft i procesvæsken sikrer bedre proceskontrol og optimale procesforhold. Med Hermetic Design bruger separatoren mindre energi på grund af den gunstige væskedynamik inde i skålen. Designet optimerer også rengøringscyklussen (CIP), så CIP-væsken kommer i kontakt med alle produktfugtede dele.

Funktioner

 • Lufttæt indtag med indløb i bunden
 • Problemfri strømningsveje
 • Lufttæt outlet

Fordele

 • Ingen oxidering af produktet
 • Skånsom håndtering af forskydningsfølsomme væsker
 • Høj grad af fleksibilitet og bredere flowområde uden at skulle justere separatorhardwaren
 • Højere produktkvalitet
 • Op til 40 % i energibesparelser

Fordele

 • Lavere forskydning for jævn acceleration af tilførslen og skånsomt produktflow
 • Ingen iltoptagelse, ingen luftgrænseflade
 • Højere separationseffektivitet
 • Intet tab af flygtige komponenter
 • Højere grad af proceskontrol
 • Lavere energiforbrug
 • Effektiv rengøring på stedet (CIP)
.
featured brands hermetic where to use it

Hvor skal man bruge den

I mejeri-, fødevare-, bryggeri-, bioteknologi- og farmaceutiske industrier og industrien for vegetabilsk olie.

.

Sådan fungerer Hermetic Design

Fra separatorens lufttætte indgangszone med indløb i bunden ledes produktet ind i separatoren gennem en lukket, hul spindel, som forhindrer iltoptagelse. Skålen med dens omhyggeligt konstruerede udløb eliminerer effektivt enhver luft-væske-grænseflade inde i separatoren. Lav forskydning i tilførselszonen sikrer blid produktacceleration i separatoren, og lav forskydning i skålen sikrer skånsom produkthåndtering under separationsprocessen. Dette minimerer produkttab og øger separationseffektiviteten. Hermetisk Design forhindrer for eksempel ødelæggelse af cellevæggene til bioteknologiske processer og emulgering i mejeriprodukter og processer for spiselige olier.

featured brands hermetic how it works

Hermetisk design: en ekspertvisning

Vores ekspert inden for biovidenskabelige og industrielle gæringsapplikationer har arbejdet med separationsteknologi i mere end 30 år. Se denne video for at høre ham forklare interne detaljer om arbejdet med Hermetic Design-teknologien. Lær mere om de forskellige fordele, den kan give produkter på tværs af et bredt spektrum af forskellige brancher og anvendelser.

eDrive™ og Hermetic Design udmønter sig i energi- og omkostningseffektivitet

Se nærmere på Alfa Lavals unikke Hermetic Design-koncept. Denne animation foregår inde i en Alfa Laval-separator for at give dig et bedre overblik over, hvordan teknologien fungerer. Det forklarer, hvordan Hermetic Design i kombination med vores eDrive-system med direkte drev giver markedsførende energieffektivitet sammen med markedsførende omkostningsbesparelser.

Udnyt Alfa Lavals funktioner

Alle Alfa Laval-separatorer er udviklet på grundlag af mere end 130 års erfaring med skivebaseret separationsteknologi og vores dybdegående viden om kundeprocesser. Find ud af, hvordan al denne ekspertise har udmøntet sig til unikke funktioner til forbedret separationsydelse.

separator innovator featured brands640x360