AlfaFlash ZLD-systemer til fremstillingsindustrien

Fremstillingsprocesser kræver store mængder vand. Dette resulterer i højere omkostninger til behandling, bortskaffelse og køb af vand. Derudover gør stadig mere lovgivning kravene til, hvordan dette vand skal bortskaffes, vanskeligere. Effektiv behandling af spildevandet gennem inddampning separerer ikke kun restkoncentrationer af faste stoffer og kemikalier, som også kan være til stede, men det resulterende destillatvand kan også genbruges. AlfaFlash ZLD-systemet behandler dette spildevand for at fjerne disse materialer, hvilket gør det resterende affald lettere og billigere at bortskaffe.

Alfaflash solution de REUT pour industriesharge

AlfaFlash ZLD-systemet giver fordele til fremstillingsindustrien:

 

 • Eliminerer effektivt produktionsspildevand, hvilket reducerer transport-, behandlings- og bortskaffelsesomkostningerne
 • Genvinder vand til genbrug
 • Bidrager til at nå miljøkrav og bæredygtighedsmål
 • Genvinder kemikalier fra spildevandet til genbrug
 • Fleksibelt system til forskellige affaldsstrømme og vækst, efterhånden som dine behov ændrer sig
watersplash 2 (1)

AlfaFlash ZLD-systemerne

Behovet for at reducere vandforbruget bliver større. AlfaFlash ZLD-systemet kan bidrage til at imødekomme dette behov. I et servicecenter med en koncentration på 1 % faste stoffer i spildevandet, leverede AlfaFlash ZLD-systemet op til 99 % vandgenvinding. Effektiv inddampning af produktionsspildevand kan ofte nå de mål, du stiler imod, og skabe et minimalt flydende biprodukt.

Den vigtigste maskine her er AlfaFlash ZLD fra Alfa Laval. AlfaFlash optager spildevandet fra renseanlæggene, som der ikke findes nogen alternativ behandling til. AlfaFlash kan også effektivt håndtere variationer i spildevandet og giver os mere end 99 % af spildevandet tilbage som genanvendeligt destillatvand, hvilket reducerer vores ferskvandsomkostninger og aftryk

Nogle gange er det dog nødvendigt at reducere væsken i biproduktet yderligere. Ved at føje en dekantercentrifuge til din inddampningsløsning kan du reducere vandet i de faste stoffer endnu mere. Andre fordele ved at tilføje dette trin til processen er, at du derefter kan separere kemikalier og materialer yderligere, enten til genbrug eller for at gøre affaldet endnu lettere at transportere, behandle og bortskaffe.

Zld no decanter 2 640x360.png

AlfaFlash ZLD-system uden dekantercentrifuge

ZLD decanter_640x360.png

AlfaFlash ZLD-system med dekantercentrifuge

Industrier, der kan drage fordel af AlfaFlash ZLD-systemet

Industrierne nedenfor producerer spildevand, som kan omfatte elementer som metalsalte og organiske stoffer i opløst eller suspenderet form:

 • Metalbehandling
 • Servicecentre
 • Bilproduktion
 • Elektrisk udstyr
 • Produktion af aluminiumsdåser
 • Luftfart
 • Tekstiler/garverier
 • Elektronik
 • Halvleder

 

 

 

Det er afgørende, at det udstyr, der vælges til at behandle dette spildevand i de nævnte industrier, kan håndtere de høje krav til effektiv sortering af varieret affald. Udstyr som AlfaFlash ZLD-systemet opfylder eller overgår disse krav, ofte med lavere driftsomkostninger i levetiden end andre teknologier. AlfaFlash ZLD-systemets fleksibilitet gør det ikke kun muligt at håndtere forskellige affaldsstrømme, systemet kan også udvides og ændres i takt med ændringer i din virksomheds behov.

 

Se nærmere på de tekniske detaljer i AlfaFlash ZLD-systemet 

Et eksempel på applikationer, hvor AlfaFlash ZLD-systemet kan reducere spildevandsomkostningerne:

 • Bearbejdning og overfladebehandling af spildevand
 • Galvaniseringsvand
 • Behandlingsbad, udledningsstrøm
 • Vaskevand
 • CIP-væsker (cleaning-in-place)
 • RO, spildevandsstrømme
 • Affald/brugt kaustikum i udvaskningsprocesser

 

Whitepaper 640x360

Alfa Laval åbner topmoderne servicecenter, der genbruger næsten 100 procent af sit vand

Alfa Lavals nye servicecenter i Frechen, Tyskland, bliver et af de største for pladevarmevekslere i verden. Derudover er det også et teknisk avanceret og bæredygtigt anlæg, der er i stand til at genbruge næsten 100 procent af sit vand ved hjælp af Alfa Laval AlfaFlash ZLD-teknologi. 

Dine oplysninger gemmes og behandles i overensstemmelse med samt vores privatlivs- og databeskyttelsespolitik.