AlfaFlash ZLD-systemer i den biokemiske proces og biobrændstofprocessen

Brug af vedvarende råmaterialer til kemikalier og brændstoffer bliver mere almindeligt. Processen med at omdanne bæredygtige materialer til nyttige kemikalier og brændstoffer har flere trin, som Alfa Laval har pålidelige og robuste teknologier til. Med AlfaFlash ZLD-systemet forbedrer evnen til at koncentrere forskellige råmaterialer og genbruge vand i forskellige dele af processen i høj grad effektiviteten og endda rentabiliteten af denne konvertering.

Alfaflash solution de REUT pour industriesharge

AlfaFlash ZLD byder på følgende fordele til biokemisk- og biobrændstof-skabelse:

  • Genbrug af vand mindsker miljøpåvirkningen og omkostningerne
  • Systemer til håndtering af en lang række kapaciteter og applikationer
  • Kan udvides for at imødekomme fremtidige vækstbehov
  • Mindre produktnedbrydning, hvilket reducerer spild
  • Testmuligheder til optimering og understøttelse af udviklingen af din proces

test_tubes_640x360.jpg

 

Et bredt udvalg af løsninger, der dækker både hovedproces og affaldshåndtering

Alfa Laval har et bredt tilbud, der dækker mange forskellige dele i hovedprocessen og affaldshåndteringen. Vi tilbyder løsninger til koncentration og krystallisering i din hovedproces og affaldsinddampning og ZLD til din affaldshåndtering. Vores systemer hjælper dig med at overholde miljøkrav og genbruge vand i processen.

Et eksempel på disse applikationer:

cleantech-biobased-chemicals-intro-img.jpg

HVO-forbehandling (hydrogeneret vegetabilsk olie)

Omdannelse af vedvarende ressourcer til brændstof er en vigtig del af vejen mod en mere bæredygtig fremtid. Alfa Lavals brede udvalg af separatorer og inddampere leverer råmaterialer uden urenheder og justerer frie fedtsyrer, så de kan omdannes til vedvarende kulbrinter til transportbrændstoffer. Denne proces producerer store mængder vaskespildevand. Ved at behandle denne strøm er det muligt at genvinde vand tilbage til processen, genvinde værdi fra affaldet, reducere bortskaffelsesomkostningerne og desuden hjælpe med at fjerne flaskehalse i dit nedstrøms spildevandsrensningsanlæg.

cleantech_bio-plastics.jpg

Bioplast

Brug af vedvarende råmaterialer til plast er et nødvendigt skridt væk fra oliebaserede ressourcer. Takket være vores lange historie med at levere separation, der ikke beskadiger råmaterialer, samt førende varmeoverførselsløsninger til forskellige dele af processen, kan Alfa Laval være din partner i dette samarbejde!

Cleantech-Resource-efficiency-cellulosic-sugars-final-210303.jpg

Bioethanol

Brug af ikke-spiselige vedvarende ressourcer til fremstilling af ethanol kan spille en vigtig rolle i produktionen af brændstof fra vedvarende kilder, uden at det går ud over fødevareforsyningen. Alfa Laval har anvendt sin omfattende erfaring med sukker- og stivelsesbaseret ethanolforarbejdning til produktion af ethanol fra cellulose. Træ, skovrester og landbrugsbiprodukter er alle råmaterialer i rigelige mængder til bioethanolproduktion.

water steam drops 640x360

Og Alfa Laval har effektive, robuste løsninger selv til disse applikationer:

  • Pyrolyse
  • Træ til sukker
  • Vinasse
  • Ligninkoncentration
  • Tallolie

Alfa Laval fører an i disse og andre applikationer for at hjælpe vores kunder med at nå deres miljømæssige og økonomiske mål.

Dine oplysninger gemmes og behandles i overensstemmelse med samt vores privatlivs- og databeskyttelsespolitik.