Alfa Laval Nakskov

Selskabet er Alfa Lavals globale center for udvikling, produktion og salg af membraner og avancerede væskesepareringssystemer til den bioteknologiske og farmaceutiske industri, fødevareindustrien, procesindustrien, spildevandsindustrien samt andre udvalgte kunder og applikationer. 

Selskabet producerer markedets fineste filtre med porestørrelser gående fra mikrofiltrering over nanofiltrering og ultrafiltrering til omvendt osmose membraner, hvor separation foregår baseret på molekylestørrelser. 

Nyeste forretningsområde er membraner til spildevandsrensning, Membrane BioReactors, hvor man som alternativ til traditionel rensningsanlægsteknologi anvender membranfiltrering hvorved spildevandsanlæg bliver mindre, billigere og mere effektive.  

Alfa Laval Nakskov

Membranfiltrering / Produktionsenhed

Alfa Laval Nakskov A/S
DK-4900 Nakskov
Denmark

+45 70 20 49 00
nakskov.alfalaval@alfalaval.com
+45 70 20 49 10